Feil i skattekortene: 140.000 uføre rammet av skatteblemme

Skattesatsen er ved en feiltagelse satt atskillig høyere for uføre som mottar uføreytelser fra andre enn Nav. Også en mindre gruppe pensjonister er berørt, opplyser Skatteetaten.

FORESPEILET HØYERE SKATTESATS: Skatteetaten har avdekket omfattende feil i skattekortene for 2017.
Publisert: Publisert:

– Det er trolig rundt 140.000 uføre som mottar tilleggsytelser fra andre enn Nav som er berørt, sier medierådgiver Ernst Larsen i Skatteetaten til E24.

Feilen gjør at enkelte mottagere av uføreytelser fra andre enn Nav har fått opptil tosifret prosent høyere skattesats enn skattyterne i utgangspunktet skal betale i 2017.

Andre uføreytelser kan være ytelser fra tjenestepensjon, forsikring og lignende.

Derfor har Skatteetaten sett seg nødt til å sende ut nytt skattekort til samtlige skattytere som forventer å motta uføreytelser fra andre enn Nav i skatteåret 2017.

Rammede skal motta eller har allerede mottatt et varsel fra Skatteetaten om at skattekortet blir oppdatert, forteller Larsen.

– Feilen er oppdaget, og rettet opp. Nå skal skattesatsen være riktig, forutsatt at grunnopplysningene stemmer, sier han til E24.

Les også

Vil saksøke Oslo kommune for eiendomsskatt

Pensjonister er også rammet

Larsen forteller at også en mindre gruppe alderspensjonister er berørt av en lignende feil.

– Dette avviket er foreløpig ikke rettet og vi har derfor ikke tall på berørte, sier han.

Feilen alderspensjonister er rammet av, fører ikke til høyere skatteprosent, men for lavt varslet skatt.

– De som er berørt av dette vil like over nyttår få melding om at nytt skattekort er skrevet, sier Larsen.

Les også

Skattedirektøren: – Lavere lånerente har gitt mange høyere restskatt

Gir automatisk beskjed

Skatteetaten opplyser at Nav, forsikringsselskaper, pensjonskasser og andre utbetalere av ytelsene vil automatisk få melding om at skattekortet er endret.

– De som mottar ytelsen behøver ikke å foreta seg noe, sier Larsen.

Siden desember 2013 har alle nordmenn mottatt skattekortene elektronisk. I stedet for skattekort mottar man en melding fra Skatteetaten med informasjon om skattekortet.

Meldingen inneholder informasjon om skattetrekket og etter hvilket grunnlag dette er beregnet.

Les også

Langt flere har endret skattekortet

Publisert: