Kraftig prishopp på matvarer i juli

Mat- og drikkevarer ble 2,9 prosent dyrere i juli, ifølge SSB. – Det er sannsynlig at prisveksten blir lavere i høst, sier Norgesgruppen.

Publisert:

Det er normalt at matvareprisene øker i juli, men årets økning er et markant hopp sammenlignet med tidligere år (se faktaboks).

Mat- og drikkevarer (ikke alkohol) ble 2,9 prosent dyrere fra juni til juli, mens varene er blitt 3,5 prosent dyrere enn for ett år siden, ifølge SSBs konsumprisindeks.

Prisøkningen i juli er nesten like høy som sjokksommeren 2014, da prisøkningen var på 3,1 prosent, eller den høyeste på over 30 år.

– Prisoppgangen er litt som forventet, sier Bård Gultvedt i Norgesgruppen til E24.

Han viser til at matvareprisene historisk sett har tradisjon for å stige i juli. Gultvedt mener at man må se prisøkningen på matvarer fra juni til juli i år på 2,9 prosent i et langsiktig bilde, fordi det er vanlig at matvareprisene svinger gjennom året.

– Prisene på matvarer stiger vanligvis i juli, også er det ofte en utflating eller til og med nedgang i august og september.

Slik blir det også trolig i år, mener han.

– Jeg kan ikke garantere et priskutt, men det er sannsynlig at prisveksten blir lavere i høst, sier Gultvedt.

Dette skylder aktørene på

Matvarekjedene satt opp prisen på enkelte varer over 100 prosent i juli. Det gikk ikke kundene hus forbi, og flere tok til sosiale medier for å klage.

Dagligvarekjedene trakk ikke frem hensynet til høyere marginer og mer fortjeneste som den primære årsaken til prishoppet, men tidligere priskrig, svak norsk krone og jordbruksoppgjøret.

Det fikk landbruksminister Jon Georg Dale til å reagere.

– Jeg erkjenner at kjedene får sette prisene som de vil, men jeg synes de bør være ærlige i sin argumentasjon om årsaken til at de gjør det. Den argumentasjonen de brukte i E24, henger ikke på greip, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) til E24 i juli.

Dale mente nemlig at aktørene forsøkte å fete opp bunnlinjen i juli, og fikk støtte fra dagligvareeksperter.

Da E24 sjekket prisoppgangen på over 40 matvarer, viste prisoversikten at langt flere varer enn priskrig-varer ble satt opp markant i pris.

Dale utelukket ikke at dagligvareaktørene måtte kalles inn på teppet på grunn av prisøkningen, lik hans forgjenger Sylvi Listhaug gjorde i 2014.

Les også

Nå avblåser ekspertene rentekuttet

– Som kunde ville jeg ikke likt det

Gultvedt i Norgesgruppen sier han forstår deler av kritikken.

– Jeg tenker at det er hans jobb å passe på at vi ikke tar for høye prisøkninger.

– Tar dere for høye prisøkninger?

– Nei, jeg mener at vi ikke gjør det.

– Hvis du var kunde i en av deres butikker og opplevde prishopp på varer som sjokopulver eller tunfisk på over 100 prosent fra en dag til en annen, hva hadde du syntes om det?

– Som kunde ville jeg ikke likt det, sier Gultvedt.

– Hvorfor setter dere da opp prisene?

– Prisene på enkeltvarer varierer ut fra konkurransesituasjonen, sier Gultvedt som ikke ønsker å kommentere den konkrete prissettingen som foregår i kjedene og hvilke vurderinger som ligger bak beslutningene om å justere opp eller ned pris.

Elektrisitetsprisene stiger

Totalt steg prisene på varer med 0,6 prosent fra juni til juli, hvor dagligvarer, bolig og klær trakk kraftig, ifølge SSB. Årsveksten er på hele 4,4 prosent, som er den største tolvmånedersveksten siden oktober 2008.

Årsveksten viser en sterk økning på grunn av prisene på elektrisitet inkludert nettleie.
Kjerneinflasjonen endte på 3,7 prosent, mot ventede 3,1 prosent. Tolvmånedersendringen var i juli 0,7 prosentpoeng større enn i juni.

Pristallene sender kronen sterkere. Sjekk kronestyrkelsen i E24 Aksjelive.

De siste seks årene har det bare forekommet én måned at prisveksten innen varegruppen mat- og drikke har vært nesten 3 prosent.

I juli i 2015 økte til sammenligning matvareprisene 1,8 prosent, mens årsveksten lå på 2,9 prosent.

Fra mai til juni steg matvareprisene 1,0 prosent. Da hadde matvareprisene økt 2,3 prosent de siste tolv månedene til og med juni.

Les også

Landbruksministeren åpner for å kalle inn dagligvareaktørene på teppet igjen

Les også

– Prisen mer enn doblet siden sist jeg sjekket

Les også

Disse varene har blitt kastet ut av butikkhyllene

Publisert: