Arbeidsledig og blakk? Forbrukerombudet advarer mot å ta opp forbrukslån i 2016

– Du kommer i en sårbar situasjon når du mister jobben, sier forbrukerombud Gry Nergård. Hun advarer mot å hoppe på tilbud om forbrukslån for å komme over kneika.

AVTROPPENDE: I løpet av 2016 får Forbrukerombudet ny sjef, men inntil videre er det Gry Nergård som passer på at ikke forbrukerne blir utsatt for aggressiv markedsføring av kreditt eller andre produkter.
Publisert:

Det går dårligere med deler av norsk økonomi, og mange blir personlig rammet ved at de mister jobben.

– Noen av dem som blir rammet av arbeidsledighet vil få en ganske vanskelig privatøkonomi, og dermed er det viktig at vi har beredskap på en del områder, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Hun frykter at et stadig økende antall arbeidsledige nordmenn vil bli utsatt for aggressiv markedsføring fra kredittytere, gjeldsrådgivere og forsikringstilbydere.

Ifølge Nergård er den frykten velbegrunnet:

– Vi har erfaring med at det dukker opp nye aktører og tjenester på gjelds- og kredittområdet når økonomien går nedover, utdyper hun overfor E24.

Les også

Jensen åpner tiltakspakken mot ledighet

Flere misligholder

Hun sikter blant annet til markedet for smålån og forbrukslån.

Forbrukslån kjennetegnes av at de er gjennomgående dyre. Effektiv rente er ofte 20 prosent. Det gir høye avdrag og kan gi trøbbel med tilbakebetalingen.

5,9 prosent av forbrukslån var misligholdt 90 dager etter at de ble innvilget i fjor, ifølge tall fra Finanstilsynet. Det er den høyeste graden mislighold siden 2010.

Andelen forbrukslån som misligholdes er også «generelt høyere enn for andre virksomhetsområder i banker og finansieringsselskaper», ifølge tilsynet.

Enorm forbrukslån-vekst

Men for kredittinstitusjonene er forbrukslån en gullgruve som bare vokser seg større og større – i takt med at nordmenn låner mer.

«God lønnsomhet over lengre tid har gjort forbrukslån attraktivt for nye tilbydere», skriver Finanstilsynet i sin rapport for første til tredje kvartal 2015.

Tilsynet har en portefølje med 22 kredittytere de følger årlig. De innrapporterte tallene fra disse viser at nordmenn forbruksgjeld har doblet seg siden finanskrisen.

Fra 2014 og til i fjor var årsveksten for forbrukslån på kraftige 11,9 prosent, målt i utlånte beløp.

Les også

Tror mesteparten av olje-oppsigelsene er unnagjort

– Lett å ty til forbrukslån

Konsekvensene av finansiell usikkerhet er ett av de viktigste satsingsområdene for Forbrukerombudet det kommende året.

De varsler at de vil følge nøye med, og da spesielt på kredittmarkedsføringen.

– Dette med kredittsjekk blir veldig viktig, siden vi fortsatt ikke har fått på plass noe gjeldsregister. Det kreves også god rådgivning – men spørsmålet er hvor god rådgivningen blir, når reklamen sier at du nærmest kan få lån på minuttet, sier Nergård.

Forbrukerombudet har tidligere foreslått en lov mot aggressiv markedsføring av kreditt, et forslag som fortsatt ligger til behandling i departementet.

– Dere har tidligere satt et særlig søkelys på kredittmarkedsføring rettet mot ungdom og unge voksne. Er godt voksne ingeniører mer rustet til å stå imot denne typen markedsføring?

– Ikke nødvendigvis. Du kommer i en sårbar situasjon når du mister jobben, og har vært vant til å ha en solid økonomi. Det kan bli lett å ty til forbrukslån for å komme over kneika, sier Nergård, og minner om at arbeidsledighetsperioden ofte kan bli lenger enn man tenker.

Les også

Har du opplevd aggressiv kredittkort-reklame? Banksjef forsvarer praksis som Forbrukerombudet vil forby

Følger med på gjeldsrådgivere

Dersom man som arbeidsledig opparbeider seg flere, dyre smålån og andre økonomiske vanskeligheter, kan man også ende opp med å søke hjelp hos en gjeldsrådgiver. Og dette er en bransje kommer Forbrukerombudet til å følge med argusøyne det kommende året, sier fagdirektør Jo Gjedrem til E24:

– Vi har sett et par saker som viser at det er sider ved bransjen som er et problem. Hvem som helst kan i praksis starte opp som gjeldsrådgiver, forteller Gjedrem.

Han nevner en sak for noen år tilbake, der en gjeldsrådgiver i Bergen tok god betaling fra kundene. Det forelå imidlertid ingen avtale som forpliktet rådgiveren til å gjøre en spesiell jobb for betalingen.

Les også

Reagerer sterkt på barne-reklamering for forbrukslån

Ønsker sertifiseringsordning

– Gir du dårlig råd til noen som har behov for hjelp, er det ille i seg selv. Men tar du i tillegg en ublu pris, eventuelt ikke gir skikkelig opplysninger om prisen, blir det enda verre, slår Gjedrem fast.

Han legger til at Forbrukerombudet har foreslått at det innføres en sertifiseringsordning eller eventuelt en utdanning for gjeldsrådgivere, for å sikre den faglige kvaliteten på tjenesten.

Les også

Disse bankene mangler penger tilbake-vilkår i Visakort-avtalen

– Må være klart hva forsikringen dekker

De siste månedene har flere blitt klar over muligheten for å kjøpe en arbeidsledighetsforsikring, og dette er også noe Forbrukerombudet vil holde et øye med.

– Det som er viktig med forsikringer, er at det kommer klart frem i avtalevilkårene hva du faktisk har krav på når forsikringstilfellet inntrekker. Det er gjerne sterke begrensninger på forsikringene, slik at det er viktig at dette kommer helt klart frem, sier Gjedrem.

Les også

Jensen åpner tiltakspakken mot ledighet

Les også

Flere under 30 mottar arbeidsavklaringspenger – psykiske lidelser vanligste årsak

Les også

Banksjef forsvarer praksis som Forbrukerombudet vil forby

Publisert:
Gå til e24.no