Olsen ber boligsultne nordmenn være nøkterne

Norges Bank frykter aggressiv boligprisvekst vil føre til mer gjeld for Ola og Kari Nordmann.

MANER TIL BOLIGRO: Sentralbanksjef Øystein Olsen redegjør for rentebeslutningen etter hovedstyrets rentemøte i Norges Bank i Oslo torsdag formiddag. Olsen ber nordmenn på boligjakt ikke gå av skaftet i jakten på drømmeboligen.

Fredrik Varfjell
  • John Thomas Aarø
Publisert:,

- Det er grunn til å håpe, og kanskje gi en liten formaning, om at husholdningene viser nøkternhet når de opptrer i boligmarkedet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til E24.

Torsdag meldte sentralbanksjefen at Norges Bank holder renten uendret på 1,5 prosent, men utsetter neste renteheving med et halvt år, til inngangen av 2016.

Sentralbanksjefen er bekymret for at økte boligpriser kan øke gjeldsgraden hos norske husholdninger.

Frykten er at nordmenn, om verre tider skulle komme, vil ha en større gjeld enn de klarer å betjene.

Boom

Sentralbanksjefen håper og tror at vi ikke vil se en boligprisboom fremover.

- Vi anslår at boligprisene fremover tikker oppover, men med en mye mer moderat vekstrate, på mellom tre og fire prosent, enn tiden vi har lagt bak oss, sier han.

- Hvilke krefter mener du taler for en mer moderat boligprisutvikling?

- Det er veldig mange forhold som påvirker boligprisene, og jeg vil ikke peke på én enkelt faktor. Du har tilbudssiden og så har du etterspørselssiden, som blant annet er påvirket av renten. Den generelle stemningen i husholdningsektoren, tror jeg påvirker mye, sier han.

Les også

Åpner for rentekutt

- Har vokst sterkere enn ventet

Etter et fjorår der boligprisene falt mot slutten, har veksten så langt i år vært høyere enn tallknuserne i Norges Bank har lagt til grunn. Boligprisene er igjen på et rekordhøyt nivå.

Direktør Amund Holmsen for Finansiell Stabilitet forteller at Norges Bank var usikker på retningen boligprisene villa ta da boligprisene begynte å falle i fjor høst.

- Vår prognose var at boligprisene ville stabilisere seg, og det har de gjort. Men gjennom våren har prisene steget mer markert enn vi så for oss. Det har reist spørsmålet om vi er tilbake i den perioden det steg veldig kraftig, sier Holmsen til E24.

- En risiko for sterk boligprisvekst

Amund Holmsen, direktør for avdelingen Finansiell Stabilitet i Norges Bank.

Norges Bank

Holmsen forklarer at han tviler på at veksten tar seg opp igjen på samme aggressive nivå som for rundt to år siden. Han skisserer tre årsaker til det:

**Flere boliger på Finn.no. Det er nå rundt 15.000 boliger til salgs, mot rundt 10.000 boliger da boligprisene steg som verst.

** Det tar lengre tid før boligene blir solgt.

** Et høyere gjeldsnivå hos norske innbyggere gjør at muligheten for å ta på seg enda mer gjeld er mindre.

- Mange mener at det har hopet seg opp leiligheter på finn, men at dette etter hvert vil slippe taket, noe som vil føre til mer aggressiv vekst. Hva tenker du om det?

- Vi tror ikke det vil skje, men dette er usikkert. Dersom boligpriser og gjeld skulle skyte fart, da vil vi vurdere det slik at de finansielle ubalansene igjen tiltar. Da blir det et annet bilde. Det er en risiko for at det kan skje, sier Holmsen

Oljesjokk

Forrige uke kom «oljesjokket»: Oljebransjen varsler et stup på rundt 50 milliarder kroner i investeringene fra i år til neste år.

- Dette avvek markant fra det anslaget vi hadde inne i mars. Anslagene for neste års oljeinvesteringer kom som ny, overraskende informasjon for oss, sier Olsen til E24.

- Dette er veldig store tall, og et fall på 10 prosent, som vi har anslått, er en betydelig ny informasjon i våre vurderinger fremover, sier Olsen.

Les også

Kronen svekket seg kraftig

Han understreker at anslagene er usikre, og kan justeres både opp og ned.

Bakteppet for rentemøtet var en norsk økonomi som går saktere enn før, og sentralbankene hos viktige handelspartnere har innført tiltak som påvirker økonomien her hjemme.

Eurosonens grep viktig

Sentralbanksjef Mario Draghi gravde nylig dypt i verktøykassen til Den europeiske sentralbanken (ESB) i et forsøk på å få opp den lave inflasjonen i eurosonen.

- Hva veide tyngst, fallet i oljeinvesteringer eller Draghis grep?

- Den viktigste effekten er lavere rentebaner og forventinger om renteutvikling internasjonalt som trekker denne ned. Så har kronen, litt tilbake i tid, styrket seg og trukket i samme retning. I tillegg har vekstbildet for norsk økonomi, særlig neste år og 2016, vært litt på nedsiden sammenlignet med vårt tidligere anslag.

- Så det var ikke investeringsfallet som ble avgjørende for å senke rentebanen?

- Det er aldri riktig å peke på en variabel som er avgjørende, men ja, det var et betydelig fall i en etterspørselskomponent som er veldig stor, og som teller tungt i totalbildet, sier sentralbanksjefen til E24.

Les også

- Det her er jo bedre enn Brasil – Mexico

Uendret, men heller ned enn opp

Norges Bank mener vekstbildet i nors økonomi er noe mer moderat enn ved forrige rentemøte. Olsen forteller at det har blitt gjort grundige vurderinger i forkant av rentemøtet og i selve hovedstyredrøftingen.

- Men da vi fikk samlet trådene, vurderte hovedstyret ingen annen beslutning (enn å holde styringsrenten uendret, journ.anm.), sa Olsen under pressekonferansen.

Olsen vurderer det dithen at det er mer sannsynlig at sentralbanken fremover velger å kutte styringsrenten enn å heve den.

Les også:

- Alles øyne vil være på rentebanenRenterådet: Slik bør du svare på Draghi og oljebremsen, Olsen«Oljesjokket» skaper hodebry for sentralbanksjefen

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Norges Bank rører ikke renten

  2. - Norges Bank kan kutte vekstanslaget i to

  3. Norges Bank rører ikke renten

  4. Annonsørinnhold

  5. I morgen kan 1.001 være ute

  6. Norges Bank kutter renten