Rentene er rekordlave, men Lånekassen henger fortsatt etter: Først til høsten får kunder hele rentekuttet til Norges Bank

Selv om styringsrenten er kuttet til rekordlave null prosent, er Lånekassens flytende rente fremdeles upåvirket. Over en halv million nordmenn rammes av Lånekassens trege regelverk.

Først fra 1. september kan størsteparten av Lånekassens kunder få effekten av alle Norges Banks rentekutt.
Publisert: Publisert:

Siden Norges Bank kuttet styringsrenten til null prosent etter coronautbruddet, har norske boliglånsrenter falt markant.

Den beste boliglånsrenten som kan oppnås er i gjennomsnitt 1,61 prosent, viser tall fra Renteradar. Den flytende renten til Lånekassen er derimot fremdeles 2,559 prosent.

Studielån skal i utgangspunktet være gunstigere enn boliglån, ettersom Lånekassens rente beregnes ut fra de beste boliglånsrentene, minus 0,15 prosentpoeng.

Lånekasse-renten beregnes imidlertid kun seks ganger i året, og ikke kontinuerlig, som ville fanget opp rentekuttene til Norges Bank etter kort tid.

Før de sjeldne rentejusteringene skjer, er det en observasjonsperiode på to måneder pluss to måneders opphold før den nye renten trår i kraft.

Derfor trer ikke de lavere rentene i kraft før 1. juli, nesten fire måneder etter Norges Banks første rentekutt.

Hele Norges Banks rekordkutt vil ikke være fullt inkludert i Lånekassens flytende rente før 1. september.

Les også

Norges Bank gir nytt rentesignal: Kan sette opp renten i 2022

Ønsker ikke selv endring

Lånekassens kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke mener de kan ikke direkte sammenlignes med resten av bank-Norge.

– Lånekassen forvalter studiestøtteordninger, og som ledd i dette ivaretar vi også tilbakebetalingen av lån, sier hun.

Lånekassen vil ikke gå inn for en endring av regelverket.

– Finansdepartementet setter reglene for rentefastsettelse i statsbankene, og Lånekassen forholder seg til dette, sier Bjerke.

Kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen mener regelverket gir forutsigbarhet for kundene.

– Det er bra at renteberegningene er markedsbaserte slik at kunder med studielån får renter som er basert på de fem beste boliglånstilbudene i markedet. En slik markedsbasert modell må nødvendigvis ligge litt i etterkant av markedsendringene, sier hun.

– Dagens modell gir innsyn i hvordan studielånsrenten fastsettes slik at alle kan ettergå de beregningene som gjøres og se det konkrete grunnlaget for rentefastsettelsen. Modellen er åpen og forutsigbar, og fungerer på samme måte enten renten går opp eller ned, sier Bjerke.

Les på E24+

Kremen av finans: Slik lykkes du i oppkjøpsbransjen

Finansdepartementet: - Et godt regelverk

Renteberegningene til Lånekassen, i tillegg til de statlige bankene Husbanken og boliglånsordningen i Statens pensjonskasse (SPK), håndteres av Finansdepartementet.

– Lånekunder i statsbankene, som Lånekassen, vil få redusert sine lånekostnader på linje med andre, men tidsforløpet blir ikke helt likt. Vi mener at det er et godt regelverk som gir forutsigbarhet og beskytter lånekundene mot hyppige renteendringer, skriver statssekretær Kari Olrud Moen (H) i Finansdepartementet i et svar til E24.

Statssekretær Kari Olrud Moen (H) i Finansdepartementet er fornøyd med dagens renteregelverk i statsbankene.

Etter coronakrisen inntraff økte regjeringen antallet betalingsutsettelser kundene kunne benytte seg av, og Lånekassen meldte kort tid etter om en nær dobling i betalingsutsettelser.

– Vi minner for øvrig om gode ordninger for betalingsutsettelse og avdragsfrihet for de som har problemer med å betale på lånet sitt. Alle med lån i Lånekassen kan til vanlig utsette betaling 36 ganger, uten å måtte oppgi årsak. Med bakgrunn i virusutbruddet kan alle få ekstra betalingsutsettelser på lånet i tillegg til de 36 de allerede har, skriver Olrud Moen.

Les også

Forbrukere får fortsatt ikke den boligrenten som Norges Bank anslår

Over en halv million «rammet»

Ved utgangen av 2019 hadde Lånekassen 1,13 millioner aktive kunder, fordelt på videregående og høyere utdanning. Blant lånekundene har 669.400 kunder flytende rente, mens 37.900 har fastrente.

Fastrentene justeres også seks ganger i året, men settes etter kun én måned observasjon og én måned opphold.

De nye fastrentene fra og med 1. juli er basert på boligrenter i mai, som gir rekordlave 1,736 og 2,002 prosent rente på fem- og tiårsrenten. Tre års fastrente synker til 1,628 prosent fra tidligere 2,354 prosent.

Les også:

Les også

Regjeringens student-pakke: Utvider lånet til dem som mister ekstrajobben

Les også

Sanner fremskynder ikke rentekutt i Lånekassen og Husbanken

Les også

Norges billigste bank nekter å låne til ikke-nordiske

Les også

Norges Bank rører ikke den historisk lave nullrenten

Publisert: