Boligkjøpere tapte mot eiendomsmegler

Kjøperne av fem boliger med skjult gjeld, krevde at megleren skulle kjøpe boligene tilbake ettersom selgeren var konkurs. Lagmannsretten sa ja, men Høyesterett sa nei.

I denne bygården i Oslo ble det solgt leiligheter med langt høyere fellesgjeld enn kjøperne var klar over. Foto: Anne Lise Stranden, Dine Penger
Publisert:

Sakens kjerne i Høyesterett var om eiendomsmeglere kan dømmes til å ta over boligselgers ansvar når kjøper får medhold i å heve et boligkjøp.
Det ville ikke Høyesterett være med på.

I strid med loven

Høyesterett mener at det ville være i strid med både eiendomsmeglerloven og borettslagsloven om megler skulle sitte som eier av leilighetene.
- Eiendomsmeglere har et erstatningsansvar for uaktsom megling, men det omfatter ikke at megleren må kjøpe tilbake boliger, slår dommerne fast.
Høyesterett mener imidlertid at eiendomsmegleren må betale erstatning til boligkjøperne.
- Erstatningsansvaret begrenser seg til differansen hvis leilighetens verdi er lavere enn kjøpesummen, uttaler Høyesterett.
Lagmannsrettens avgjørelse om at selger burde gitt klarere opplysninger blir imidlertid stående.

DETTE ER SAKEN: Kjøpte skyhøy gjeld

Boligkjøperne som i 2007 og 2008 kjøpte borettslagsandeler i Gamle Aker borettslag i Oslo, overtok intetanende en fellesgjeld tilsvarende 1,9 millioner kroner pr leilighet.
Fellesgjelden var på svimlende 164 millioner kroner, 80 andeler var ikke solgt men var fortsatt eid av selgeren, Sentrum Boligrehabilitering, og gjeldsbyrden på disse andelene var langt større enn for kjøpernes andeler.
I tillegg var rentenivået 2-3 ganger så høyt som oppgitt ved salget. Boligandelene var dermed mye mindre verdt enn kjøperne hadde gitt.
Borettslaget var ikke medlem av Borettslagenes Sikringsfond.

Les mer om dette her.

Fikk hevet kjøpet

Fem av boligkjøperne gikk til sak mot selgeren, eiendomsmegleren St. Hanshaugen og Bislet Eiendomsmegling AS og meglerens forsikringsselskap Gjensidige.
De krevde å få boligkjøpene hevet fordi selgeren hadde tilbakeholdt opplysninger.
Kjøperne vant frem både i tingretten og lagmannsretten som mente at eiendomsmegleren måtte ta over selgerens forpliktelser og heve kjøpet hvis selgeren ikke overførte penger.
Det vil si å ta tilbake leilighetene mot å tilbakebetale prisen kjøperne hadde betalt.

Konkurs

Boligselgeren Sentrum Boligrehabilitering gikk imidlertid konkurs høsten 2010, dermed fikk ikke kjøperne oppgjør for leilighetene.
Lagmannsretten mente at eiendomsmelgeren måtte ta over leilighetene. Men det mente altså ikke Høyesterett.
Ansvaret som eiendomsmeglere har overfor boligkjøpere går ikke så langt som lagmannsretten mener, avgjorde Høyesterett.
Dermed blir saken sendt tilbake til lagmannsretten for ny behandling av fastsettelse av erstatningsbeløpet.
Megleren har senere gått inn i iHUS-kjeden, og heter i dag IHUS St.hanshaugen/Bislett.

Megler lettet

Ole E. Tokvam, advokat i Bing og Hodneland advokatselskap. Foto: Bing Hodneland.no

- Avgjørelsen kom som en lettelse i den forstand at vi var temmelig overbevist om at tingretten og lagmannsretten her hadde trådt feil, sier meglerens advokat Ole E. Tokvam i Bing Hodneland Advokatselskap til Dine Penger.
- Dette er ikke en innstramming i hvor langt eiendomsmegleres ansvar går, mener han.

- Vil du si at folk flest tror at megleres ansvar går lenger enn det faktisk gjør?

- Nei, jeg tror ikke folk flest tror det. Meglers ansvar er som enhver annen profesjonsutøver begrenset til å være et økonomisk ansvar - og jeg tror ikke noen før har tenkt at en megler som er en mellommann skal bli idømt å tre inn i de forpliktelser selger måtte ha, sier Tokvam.

Ikke holdepunkt

Han mener Lagmannsretten og tingretten i denne saken hadde tillagt megler et ansvar som ville innebære en vesentlig utvidelse av megleransvaret, og en slik utvidelse var det ikke rettslig holdepunkter for.

- Håper du dette vil føre til at kjøpere vil undersøke mer på egen hånd før de kjøper?

Advokat Hallgeir Østrem i Schjødt advokatfirma. Foto: Schjødt

- Avgjørelsen i Høyesterett har lite med kjøpers undersøkelsesplikt å gjøre. Vår mening er likevel at kjøperne i denne saken burde være klar over de forhold som de siden har ment er mangler ved kjøpet, sier meglerens advokat Ole Tokvam.

Delvis medhold

Kjøpernes advokat Hallgeir Østrem i Schjødt advokatfirma tilbakeviser at de har tapt helt.
- Selv om vi ikke fikk medhold i heving, fikk vi fullt medhold i at megleren er erstatningspliktig, sier Østrem til Dine Penger.
Ifølge Høyesterett var det utregningen av erstatningen som var feil utført av lagmannsretten, mener Østrem.

Publisert:

Her kan du lese mer om