Nav bidragskalkulator utelater mye: Mobilutgifter er ikke med i barnebidraget

Har dere fått Nav til å regne ut barnebidraget, er det mange utgifter som er utelatt. Barnas mobilutgifter og dyre fritidsaktiviteter er ikke tatt med. Løsningen er privat avtale!

ALLEBARNSEIE: Mobil er etterhvert blitt ethvert blitt noe de fleste barn over 10 år har. Men den er ikke med i Navs beregning av barnebidrag. Sørg for privat avtale.
Publisert:

PS! Denne artikkelen er fra 2013, og reglene kan ha endret seg siden den gang. 

Plikt etter barneloven. Begge foreldre har etter skilsmisse eller samlivsbrudd plikt til å forsørge barna sine. Det er i utgangspunktet den av foreldrene som barna bor hos, som har ansvaret for barnas utgifter, mens samværsforeldre vanligvis betaler bidrag.

Det er også en rekke andre måter å fordele utgiftene på. Men hovedregelen i barneloven er at foreldrene skal bidra etter evne, det vil si i forhold til inntekt.

Les også:Ønsker færre barnelovsaker i domstolene

Pekepinn. Foreldrene kan selv bli enige om hvor stort bidraget skal være. Mange bruker Navs bidragsveileder for å få en pekepinn om hvor bidragsnivået bør ligge ut fra barnets alder, om det går i barnehage, graden av samvær, begge foreldres inntekt, og så videre.

Hvis dere ikke blir enige, kan dere få Nav til å beregne bidraget mot et gebyr. Men Navs beregningsmodell for bidrag har flere hull.

Utgifter til mat, barnehage, reiseutgifter, klær og sko, samt rimelige fritidsaktiviteter regnes med. Mange andre utgiftsposter utelates.

Har dere fått Navs utregning av bidraget, så vær obs på at beløpet kan være i snaueste laget.

Les også:Krever trygge bankkort for barn

Mobil er utelatt. Barns andel av TV-titting og bruk av fasttelefon er tatt med. Men barnas utgifter til mobiltelefon regnes for eksempel ikke inn, ved beregning av bidraget.

De fleste barn over ti-tolv år har mobiltelefon i Norge, og utgiftene kan fort komme opp i 3000-5000 kroner årlig i abonnement eller kontantkort, i tillegg til selve mobilen.

Slalåm og riding ikke med. Billige fritidsaktiviteter som speidern og 4H er tatt med. Men dyrere fritidsaktiviteter er heller ikke innregnet i bidraget, det vil si hobbyer som krever dyrt utstyr og høye deltakeravgifter.

Har du en gutt som spiller ishockey og trenger fullt utstyr, eller en jente som står alpint, blir dette fort ekstra kostnader på flere tusenlapper i året.

Selv barn som deltar i rimelige idretter som fotball, må gjerne betale treningskontingenter på flere tusen kroner i året. I tillegg blir det ofte en del reiseutgifter. Teaterskole, pianotimer og ballett er heller ikke billig i lengden. En litt dyr hobby koster fort en tusenlapp i måneden.

Et slags minstebidrag. Ifølge Barne-likestillings og inkluderingsdepartementet, er grunnen til at de ikke har tatt med alle utgifter, at barnebidraget skal være noe alle kan ha råd til å betale.

Derfor tar Nav utgangspunkt i rimelige, normale utgifter ved det å ha barn.

Departementet ser at dette kan bli snaut for noen, og anbefaler av den grunn foreldre til å inngå privat avtale om mulig.

Les også:Har millionlønn – betaler bare 1800 kroner i bidrag

Riktig kostnadsnivå: – Snakk med den andre forelderen om hvordan utgiftene skal fordeles, ut fra reelt kostnadsnivå knyttet til deres barn, oppfordrer advokat Ramborg Elvebakk. Hvem av foreldrene får ha barna boende hos seg etter bruddet? Les mer om dette i denne saken: Slik bestemmer dommeren hvor barna skal bo

Private avtaler gir mulighet for å inngå avtaler som er bedre tilpasset den enkelte families situasjon enn det et offentlig regelverk har mulighet til å klare.

Advokat Ramborg Elvebakk hos advokatfirmaet Hjort i Oslo har lang erfaring med skilsmisseoppgjør og barnefordelingssaker. Hun har dette klare rådet:

– Ikke ta for gitt at det er en økonomisk fordel å være bidragsmottaker. Sett deg ned og regn på kostnadene ved å ha barna før du lar dette være avgjørende, sier hun.

Elvebakk peker også på at det er totalkostnaden som må vurderes, ikke hva Navs bidragskalkulator sier:

–Snakk med den andre forelderen om hvordan utgiftene skal fordeles, ut fra reelt kostnadsnivå knyttet til deres barn. Det er viktig at de økonomiske løsningene blir til å leve med, sier hun.

Dette utelates. Navs bidragsveileder tar utgangspunkt i barns kostnader, hvor de tar utgangspunkt i Statens institutt for forbruksforsknings standardbudsjett. Dette er et budsjett som viser et nøkternt forbruk. Bare de aller mest nødvendige utgiftene er tatt med.

Les også:Sikret stedatter arv med testament

Bursdag ikke med. Utgifter til bursdager, høytider og ferier er heller ikke tatt med i bidraget. Barnebursdager er ofte ingen billig affære.

Aktivitetsbursdager som kino, bowling eller svømmebursdag koster fort flere tusen kroner. Det er ikke gratis å sende barnet i barnebursdag til de andre barna i klassen heller. Det blir fort 1500 kroner hvis barnet blir invitert i bursdag til halve klassen på 30, hvis presangen er 100 kroner.

Grunnen til at Nav ikke har tatt med disse kostnadene, er at departementet går ut fra at begge foreldrene gir gave til barnet og at begge foreldre betaler for hver sin ferie.

Les også:Hjelp studenten - uten skatt og avgift

Ca 17.000 kroner er ikke med. Summerer vi disse utgiftene vi har listet opp som ikke er med i bidragskalulatoren, kommer vi opp i ca 17.000 kroner som ikke regnes inn i bidraget (10-11.000 kroner i fritidsaktiviteter, 5000 kroner i mobilutgifter og 1500 kroner i gaver).

Det tilsvarer et årlig bidrag på 8500 kroner eller 700 kroner i måneden, dersom det fordeles likt dersom begge foreldrene tjener det samme.

Lag privat avtale. Vil du fordele utgifter som mobilregninger, dyre idretter og barnebursdager, bør dere inngå en privat avtale. Sjekk hva utgiftene utgjør og finn en fordelingsnøkkel etter hver deres inntekt.

Enten kan den bidragspliktige plusse på et visst månedlig beløp på det ordinære bidraget for å dekke deler av disse utgiftene, eller han/hun kan betale dette direkte.

For eksempel kan hun få i oppdrag å betale mobil og mobilabonnement, eller kjøpe skøyter eller skipakke og heiskort.

Følg oss på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om