Høyre: Aps kollektivmilliard er luftpenger

Arbeiderpartiet setter av 1 milliard kroner ekstra i sitt alternative budsjett til kollektivsatsing i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

REFS: – Det byene trenger er forutsigbarhet, ikke symbolutspill, sier Høyres transportpolitiske talsperson Linda Hofstad Helleland.

Frode Hansen
  • NTB
Publisert: Publisert:

– Det byene trenger er forutsigbarhet, ikke symbolutspill. Arbeiderpartiets problem er at de lover penger, uten å si hvilke prosjekter som skal få penger eller hvor stor andel av kostnadene for store kollektivtiltak de vil forplikte seg til å ta, sier Høyres transportpolitiske talsperson Linda Hofstad Helleland til NTB.

Arbeiderpartiet har ennå ikke lagt fram sitt alternative budsjettforslag, men transportpolitisk talsperson Eirin Sund røpet torsdag overfor NTB at 1 milliard ekstra settes av til særskilte tiltak som skal fremme kollektivtrafikken i de fire største byene.

Behøver mer

– Klimautfordringen og befolkningsveksten i og rundt storbyene er vår tids store utfordring. Folk som bor der må få hverdagen sin til og gå i hop, sier Eirin Sund til NTB.

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det satt av 975 millioner kroner til den såkalte belønningsordningen for kollektivtransport i byområdene. Ordningen trådte i kraft i 2004 og er ment å øke antallet kollektivreiser på bekostning av personbiltransporten.

– Men denne potten er det flere enn de fire store byene som må dele, innvender Sund.

Hun er heller ikke tilfreds med bevilgningen til såkalte bymiljøavtaler i statsbudsjettet. Dette er avtaler som inngås mellom stat, fylkeskommune og kommune og inneholder virkemidler for økt kollektivandel, sykling og gange, tiltak for redusert bilbruk og arealbruk som bygger opp under miljøvennlig transport.

– 70 millioner kroner er satt av til dette formålet i statsbudsjettet. Det er altfor lite. Vi legger 1 milliard oppå regjeringens forslag. Hele denne ekstra milliarden skal legges inn i posten for bymiljøavtaler, sier hun.

– Uriktig

Ap-representanten mener regjeringen ikke har prioritert klima og storbytiltak i sitt statsbudsjett, men får svar på tiltale fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Påstanden om manglende storbysatsing er rett og slett uriktig. Det er stor togsatsing, og planleggingsbevilgningen til Fornebubanen viser vi holder løftet om at staten skal bidra med 50 prosent. Det ville ikke den rødgrønne regjeringen forplikte seg til. Vi øker også bevilgningene til planlegging for jernbane kraftig, til ca. 740 millioner kroner. Det er langt mer enn de fire foregående årene til sammen, sier han.

Linda Helleland i Høyre etterlyser løftet fra Ap-leder Jonas Gahr Støre om 70 prosent statlig støtte til store samferdselstiltak.

– Nå er lovnaden redusert til luftpenger som ikke er prioritert til konkrete prosjekter. Vi forplikter oss i budsjettet til å gå inn med 50 prosent finansieringstilskudd til store kollektivinvesteringer, og vi har konkretisert at det gjelder i første omgang Fornebubanen i Oslo/Akershus, Bybane til Åsane i Bergen, Bussvei i Stavanger og superbuss i Trondheim, sier hun.

Publisert:

Flere artikler

  1. Ap-milliard til kollektivsatsing i storbyene

  2. Vil knuse NSBs togmonopol

  3. Arbeiderpartiet vil reversere bredbåndskutt

  4. Bø-ordfører med nytt forslag: Vil kutte moms på boligbygging i distriktene

  5. Dette kan tvinge Oslo til å velge mellom Fornebubanen og ny E18