Mange konflikter rundt husleieøkning: Forbudt å øke husleien i kulden

I perioder med sprengkulde, kan boligutleiere være fristet til å sette opp husleien for å dekke økte strømpriser. Det er ulovlig!

Skaper konflikter: Kald vinter og høye strømpriser er ingen unnskyldning for at huseier kan velte kostnadene over på leietaker.

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com
  • Ida Aamodt-Hansen
Publisert:

Ekstra kostnader. Som boligutleier kan man i kalde perioder få høyere strømregninger enn man har regnet med. Disse ekstra kostnadene kan du imidlertid ikke belaste leietakerne for – selv om det er de som faktisk bruker strømmen.

– Det er vanskelig å si hvor mange som opplever en leieøkning grunnet økte strømkostnader, men dette er ikke en fremmed problemstilling, forteller Anne Mette Hårdnes Skåret, advokat i Leieboerforeningen.

Les også:Dyreelsker tapte tvist om leieforhold

Leieavtalen avgjør. Det er leieavtalen som avgjør om du som leietaker kan bli belastet med ekstra strømkostnader eller ikke. Utleier kan ikke regulere husleien etter eget ønske.

Dersom leieavtalen inkluderer strøm, er høye strømregninger utleiers problem.

Mange leieavtaler har imidlertid skilt ut strøm fra leieavtalen. Enten ved at leietakeren har en separat strømmåler, eller at det er avtalt at man skal betale en viss andel av strømutgiftene.

Les også:Haster med radonmålinger

KONFLIKTER: Anne Mette Hårdnes Skåret, advokat i Leieboerforeningen, forteller om mange konflikter mellom utleier og leietaker.

Foto: Leieboerforeningen.no

Ulike måter. – Dette fører til andre konflikter rundt strøm, særlig i de tilfeller hvor leier betaler et a konto beløp, og hvor man skal foreta et årsoppgjør, forteller Hårdnes Skåret.

– Vi får mange henvendelser hvor utleier krever strømkostnader dekket uten å dokumentere skikkelig at det faktisk dreier seg om leiers strømforbruk, sier hun.

Les også:Utleie av hytta – slik skattelegges det

Advokat Ola Fæhn i Forbrukeradvokaten, har også opplevd at det kan bli diskusjoner rundt strømmåling i leieforhold.

– Har ikke leiligheten egen strømmåler eller det er felles fyring, så skal utleier beregne en andel og legge frem årlig regnskap. Det kan bli noen konflikter rundt fordelingen, og at regnskap ikke legges frem, sier Fæhn.

Utleier kan regulere husleien på to måter

Både utleier og leietaker har klare regler å forholde seg til når husleien skal justeres, ifølge Husleieloven. Det finnes to måter å regulere husleien på - indeksregulering og tilpasning til såkalt «gjengs» leie.

1. Husleien kan indeksreguleres

Husleien indeksreguleres vanligvis en gang i året. Hver av partene kan kreve leien endret uten oppsigelse av leieforholdet med følgende begrensninger (Husleieloven § 4-2, indeksregulering):

For det første må endringen ikke være høyere enn endringen i konsumprisindeksen siden siste leiefastsettelse. Konsumprisindeksen er en indeks beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB) som er ment å måle økningen i det alminnelige prisnivået. Konsumprisindeksen steg med 0,8 prosent fra 2011 til 2012.

For det andre må endringen tidligst settes i verk ett år etter siste leiefastsettelse, det vil si etter kontraktsinngåelsen eller forrige justering av leien.

For det tredje må leieboer gis skriftlig varsel minst én måned før endringen kan settes i verk.

Les også:Spar tusenlapper – bytt leverandører

LEIENIVÅ: – De vanligste konfliktene rundt husleie er å bli enige om hva som er gjengs leie, sier Advokat Ola Fæhn.

Foto: Taral Jansen

2. Husleien kan tilpasses «gjengs» leie

Hvert tredje år kan utleier og leieboer kreve at husleien reguleres til såkalt «gjengs leie». Dette kan være aktuelt i perioder der leiemarkedet ikke forandrer seg i takt med den generelle prisstigningen (leieprisen stiger markert mer eller mindre enn prisstigningen).

Leieforholdet må ha vart i minst to år og seks måneder uten andre endringer enn indeksregulering før krav om tilpasning til «gjengs leie» kan fremme.

Fra kravet fremmes og til husleien endres må det gå seks måneder.

Kravet om tilpasning til «gjengs» leie må fremmes skriftlig og tidligst ett år etter at tidligere indeksregulering av leien er satt i verk.

Får du som utleier ny leieboer, kan du selvsagt regulere husleien til markedspris, selv om det er mindre enn tre år siden forrige regulering.

De formelle kravene for tilpasning til «gjengs leie» finner du i Husleieloven § 4-3.

Les også: Skal ha svindlet boligsøkere for minst 35.000 kroner

Mange konflikter. Advokat Anne Mette Hårdnes Skåret forteller at Leieboerforeningen generelt har veldig mange saker som går på husleieøkninger.

– Veldig ofte ser vi at utleiere forsøker seg på ulovlige leieøkninger, både at de krever høyere leieøkning (høyere beløp) enn hva det er adgang til etter loven, og også at de krever hyppigere leieøkninger enn hva som er tillatt. Det er kun adgang til å justere én gang i året, sier hun.

– Tilpasning til «gjengs leie» skaper også en del tvister, da partene ofte er uenig i hva som er korrekt gjengs leie.

Dette er også Ola Fæhns erfaring:

– Den vanligste diskusjonen når det gjelder husleie gjelder utleiers mulighet til å øke til gjengs leie. Lovens system legger opp til at dette kan skje hvert tredje år, men hva er gjengs leie? Det er flere statistikker og sammenlikningsgrunnlag, så da kan diskusjonene gå varmt, sier han.

Les også:Ti enkle strømsparetips i kulda

Topper klagestatistikken. Husleie er et tema som i mange år har ligget i toppen av klagestatistikken til Forbrukerrådet.

Les også:Krevde 34.200 kroner for vannskade dekket av fattig leietaker

I 2012 var det nettopp husleie vi klagde mest på med 5884 henvendelser, nest etter klager på bruktbil.

– Årsaken er ofte misforståelser, sa Ingeborg Flønes, direktør for forbrukerservice i Forbrukerrådet da statistikken ble lagt frem tidligere denne uken. Hun minner om viktigheten av å ha en god kontrakt i leieforholdet.

Hit kan du klage. Blir dere ikke enige, kan dere klage til Husleietvistutvalget. De mottar klager fra både leietakere og utleiere. Husleietvistutvalget gjelder bare leieforhold i disse fylkene: Hordaland, Nord- og Sør-Trøndelag og Oslo og Akershus.

Følg oss på Facebook!

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Hvordan øke husleien når boligprisene stiger?: Så mye kan husleien økes

  2. Stadig flere krangler om husleie

  3. Leieboerforeningen: Kontrakten har ulovlig innhold

  4. Annonsørinnhold

  5. Utleier krevde 75.000 kroner av studenter for «slitasje»

  6. 1 av 4 har opplevd utleiekonflikt