Norges tregeste boligmarked ser lys i tunnelen

Kristiansand ser ut til å være på vei ut av bolighengemyra de har vært i de siste årene. Men nybygg går fortsatt tregt.

Lysere. Etter en prisnedgang på fem prosent i fjor er boligmarkedet i Sørlandets største by på vei oppover.
Publisert:

Kristiansand har i lang tid opplevd et trått boligmarked.

De siste fem årene har prisene her steget «bare» 11,1 prosent totalt, mot til sammenligning 46,5 prosent i Trondheim, 43 prosent i Bergen og 39,4 prosent i Stavanger.

Byen har lenge ligget på bunn på meglerbransjens boligprisstatistikk, og skuffede selgere har måttet sette ned prisene kraftig for å få solgt boligen.

Årsaken har blant annet vært forklart med at det har blitt bygget for mye nytt i forhold til etterspørselen.

I juli i år steg imidlertid boligprisene i Kristiansand med 0,3 prosent.

Les også: - Vi vil nok se noe av den samme veksten

Ser lysere ut. Jøran Flakk, daglig leder for DNB Eiendom i Kristiansand, mener det nå ser lysere ut for sørlandsbyen:

Jøran Flakk, daglig leder i DNB Eiendom i Kristiansand.

- Det har vært et vanskelig marked over lengre tid, både fordi det har blitt bygget mye nytt og fordi forventningene har vært negative. På slutten av fjoråret hadde vi hatt et fall på 5,6 prosent i løpet av året i Kristiansand. Det er ikke moro, sier Flakk.

- Men nå ser det definitivt lysere ut. Vi har hatt prisoppgang i seks av årets måneder og prisutviklingen de siste 12 måneder viser en nedgang på «bare» 0,8 prosent. Så det tar seg opp, sier Flakk som tror de vil ende i null eller så vidt i pluss på prisstigning ved utgangen av året.

Det er imidlertid langt igjen til en prisutvikling som den Dine Penger skrev om i går, hvor Obos-prisene har steget 5,9 prosent siste måned i Oslo-området.

I dag, onsdag3. september klokken 11, legger eiendomsmeglerbransjen frem sin statistikk over boligprisene i august. Følg med på E24 og Dine Penger.

Stabilt lavere. Inger Sædberg Birkenes, daglig leder i meglerhuset Sædberg.

Må sette ned prisene. - Våre selgere melder om mer aktivitet på visningene, og boligene blir solgt. Det er ikke like mørkt som det var i fjor høst, sier Flakk, men samtidig bruker folk fortsatt lang tid i beslutningsprosessen.

- Ofte må det en prisnedsettelse til før boligen blir solgt. Det kan være vanskelig for selgere å erkjenne at prisen på boligen er lavere nå enn den kanskje var for ett år siden. Men dersom man kjøper og selger i samme marked, har det ikke så mye å si, mener Flakk.

Forbrukerrådet om budfrist på en halvtime: - Meningsløst

Tregt for nybygg. Særlig går det tregt å få solgt nybygg i Sørlandets største by.

- Det er en veldig selektiv kundemasse og det tar lengre tid. Det som bygges, må treffe kjøperen. Vi ser at rekkehus rundt 2,5 millioner er lett å selge, mens dyrere leiligheter går tregere.

- Signalet fra meglerne er at det er prosjekter med høy tomtebelastning, typisk i bykjernen, med høy bygningsmessig kostnad, som betonggarasje i kjeller og heis, og derfor høy kvadratmeterpris som er det som tar lengst tid å selge.

Norges Eiendomsmeglerforbunds (NEF) styreleder Tormod Boldvik.

I dag tar det i snitt 75 dager å selge en bolig i Kristiansand, mot 90 dager i mai, mens landsgjennomsnittet i dag ligger på 50 dager.

- Intens konkurranse om boliglånskundene

Stabilisert seg på et lavere nivå. Inger Sædberg Birkenes, daglig leder i meglerhuset Sædberg, forteller at boligmarkedet i Kristiansand ser ut til å ha stabilisert seg på et lavere nivå.

- Vi føler at salget går litt bedre, men på et lavere nivå enn før. Ser vi på prisutviklingen fra mai i fjor til mai i år, var det en nedgang på cirka fem prosent. Ser vi på juli mot juli, var det nesten likt, sier hun.

- Noe går raskt og greit, mens andre ting tar lengre tid. Det er særlig strøkne leiligheter som er lett å selge - boliger der man kan flytte rett inn. Renoveringsobjekter er mye vanskeligere, sier Birkenes.

- Nybygg går også tregt. Mange nybygg er veldig dyre og dermed tungsolgte, det blir rett og slett for dyrt, mener Birkenes.

- Gi tidlig arv for å sikre bolig til barna

Annerledes marked. Tormod Boldvik, styreleder i Norges eiendomsmeglerforbund, forteller at Kristiansand har et ganske annet boligmarkedet enn det vi har blitt vant til i andre regioner i landet.

- Det tar lengre tid og det har vært en svakere utvikling. Kjøperne bruker lengre tid, og meglerne må jobbe mer for å få solgt boligene, sier han.

- Men det er definitivt enklere å være kjøper i Kristiansand enn andre steder i landet, sier Boldvik som mener det er viktig å se tingene i perspektiv:

- Tromsø har flere ganger blitt trukket frem som vekstvinneren på boligmarkedet. Men Tromsø var ganske langt nede før finanskrisen, da byggeaktiviteten stoppet opp. Kristiansand på sin side, holdt aktiviteten oppe gjennom finanskrisen og har egentlig gjort det myndighetene har ønsket - nemlig å gi mer kjøpers marked.

Advarer unge boligkjøpere mot «egenkapitalfella»

En fordel å få solgt boligen. - Nå ble det kanskje litt for mye av det gode. Det er en fordel at folk kan kjøpe seg en bolig og være sikre på at de får solgt sin gamle. Slik det har vært i Kristiansand den siste tiden, er det endel selgere som har slitt lenge med å få solgt boligen sin, sier han.

Boldvik mener at et godt boligmarked bør ligge et sted mellom Oslo og Kristiansand.

Ikke for høy og ikke for lav prisvekst.

Publisert:

Her kan du lese mer om