Regjeringen varsler høring: Vil holde takstmenn økonomisk ansvarlig

Statssekretær Jøran Kallmyr i Justis- og beredskapsdepartementet vil ha nye tiltak for takstmenn og varsler høring i 2016.

VURDERER Å STILLE TAKSTMENN TIL ANSVAR: Statssekretær Jøran Kallmyr i Justis- og beredskapsdepartementet.
Publisert:

Dette er tiltakene departementet nå vurderer å innføre:

  • Takstmenn kan bli holdt økonomisk ansvarlig for feil i tilstandsrapporter
  • Vil ha autorisasjonsordning for takstmenn
  • Innføring av profesjonsansvar for takstmenn
  • Takstmann kan bli beskyttet tittel

– Vi vil jobbe med disse tiltakene frem mot våren 2016, og så må vi sende dem ut på høring før vi fremmer forslag i Stortinget, sier Kallmyr.

Kallmyr sier at det første departementet gjør, er å vurdere en autorisasjonsordning for takstmenn for å sikre at det er fagfolk med profesjonsansvar som står for en tilstandsrapport.

Han sier at profesjonsansvaret vil medføre at hvis en takstmann gjør grove feil slik at prisen i tilstandsrapporten blir mye høyere enn det boligen er verdt, vil han bli holdt økonomisk ansvarlig for feilen.

Les også

Forbrukerrådet: – Sjansespill å kjøpe bolig uten tilstandsrapport

Flytter risiko fra forbrukere

Kallmyr fremhever at hvis tiltakene blir innført, vil det medføre at mye av risikoen ved boligsalg kan bli flyttet over fra forbruker til profesjonelle

– Det er mange forbrukere som kjøper og selger boliger. Profesjonsansvar for takstmenn betyr at man flytter mye av risikoen fra forbruker til profesjonelle, sier Kallmyr.

Dersom det blir et profesjonsansvar, må flere nye krav til takstmenn på plass.

– Takstmenn vil da bli nødt til å stille garantier for økonomisk ansvar for feil i takstrapporter, sier Kallmyr.

Hvis takstmenn stilles ansvarlig for feil i tilstandsrapporten, vil det være et incentiv for boligselgere å ta i bruk tilstandsrapport, mener Kallmyr, som da tror det ikke nødvendigvis er behov for å innføre en obligatorisk tilstandsrapport.

Les også

– Les alle dokumenter om boligen før visning

Varsler flere tiltak

Kallmyr sier samtidig at departementet vil følge utviklingen, og hvis bruken av tilstandsrapport likevel ikke tar seg opp, vil man vurdere å gjøre det obligatorisk med tilstandsrapport ved boligsalg.

Han er tvilende til om alle boliger skal ha samme standardrapport. Han peker på at det kan være hensiktsmessig med en litt mindre omstendelig tilstandsrapport for de mindre boligene som har en lavere verdi, og som er mindre kompliserte og har mindre skjulte feil og mangler.

– Vi må ikke ende opp i en situasjon der vi pålegger forbrukeren å betale uforholdsmessig mye for en tilstandsrapport sett opp mot boligens verdi, sier Kallmyr.

Han trekker også frem at takstmann i dag ikke er en beskyttet tittel, og at det vil det bli med en autorisasjonsordning og med profesjonsansvar for takstmenn.

Administrerende direktør i Norges Takseringsforbund (NTF), Are Andenæs Huser, er glad for at regjeringen tar tak i dette nå.

–Vi i den seriøse delen av bransjen er generelt positive til en regulering av dette, sier Huser.

NTF organiserer rundt 70 prosent av de takstmenn som arbeider med rapporter i forbindelse med boligsalg. Det er rundt 1100 takstmenn.

I boligpakken som finansminister Siv Jensen la frem 15. juni, var et av punktene tilstandsrapport og kvalitet på takstmenn.

Finanstilsynet skal nå vurdere om det bør innføres regler om hvordan eiendomsmegleren gir råd rundt tilstandsrapporter.

Publisert: