10 meglerkjeder tatt for lokkeprising i Oslo

Etter gjennomgang av over tusen boligsalg mener Forbrukerombudet å ha funnet brudd på markedsføringsloven, eiendomsmeglingsloven og meglernes egen bransjenorm.

FANT STORE AVVIK HER: Boligbebyggelse øst i Oslo, Grünerløkka, Carl Berner og Hasle.
Publisert: Publisert:

– Dette ser ikke bra ut. Det svekker meglernes omdømme vanvittig, når hverken kjøpere eller selgere kan stole på at megleres vurdering av pris er objektiv og sannferdig, sier fagdirektør Tonje Skjelbostad til E24.

Deres dom er knallhard:

– Avvikene er såpass store at det gir grunn til å vurdere økonomiske sanksjoner om vi ikke ser bedring. Det har vi mulighet til ved denne typen lovbrudd, sier Skjelbostad.

40 prosent prisavvik

Forbrukerombudet har gjennomgått over tusen boligsalg utført av 10 meglerforetak i utvalgte Oslo-bydeler i august.

De ti kjedene er Aktiv, DNB Eiendom, Eie, Eiendomsmegler1, iHus, Krogsveen, Nordvik & Partners, OBOS, Privatmegleren og Schala & Partners.

Ombudet mener samtlige har lokkepriset.

– Ja, alle er over terskelen for hva vi anser som rimelige avvik, sier Skjelbostad og viser til følgende funn:

  • Hos åtte av ti meglerforetak gikk mellom 70 og 80 prosent av boligene ti prosent eller mer over prisantydning.
  • Hos seks av ti meglerforetak gikk over 40 prosent av boligene til 20 prosent eller mer over prisantydning.
  • Åtte boliger gikk 40 prosent over prisantydning. Størst avvik hadde en bolig som gikk 46,6 prosent over prisantydning.
– LOVBRUDD: Fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet krever rask opprydning fra de 10 meglerkjedene. De mener samtlige har lokkepriset.

Krever konkrete tiltak

– Vi har ikke sett så store avvik før. Det bør gi et kraftig incentiv til bransjen for å skjerpe seg, sier Skjelbostad.

Og det lover også alle de ti meglerkjedene overfor E24, selv om ingen har villet vedkjenne seg lokkeprising.

Meglerkjedene ble tilsendt et brev denne uken, hvor ombudet krever en redegjørelse. Svarfrist er satt førstkommende mandag.

– Hva vil dere at de svarer?

– Vi vil vite hva de gjør, helt konkret, for å prise bedre. Det vil typisk gå på interne rutiner, kontroll fra fagansvarlige og klare incentiver til alle meglerne om å prise riktig, sier Skjelbostad.

Slik svarer meglerkjedene

Alle de 10 meglerkjedene har stilt til intervju med E24. Samtlige er foreslagt lokkepris-anklagen, men ikke alle har villet kommentere denne direkte.

Derimot vedkjenner alle seg underprising av boliger og lover å minske gapet mellom prisantydninger og salgspris. Blant grepene er forbud mot selvskryt i sosiale medier, strengere interkontroller, og premiering av meglerne med minst prisavvik.

Aktiv

– Vi er enige med tilsynet om i at lokkepris er en uting, og at vi ikke har truffet godt nok på prisingen i august. Dette har vært et fokus i en samordnet bransje lenge, og er noe vi tar på største alvor, sier administrerende direktør Finn M. Rogne Hansen til E24.

– Vi har skjerpet inn våre kontrollrutiner og har allerede iverksatt tiltak i tråd med anbefalingene fra Finanstilsynet. Vi er videre enige med tilsynet og ombudet om at det er meglers rolle å prise objektene, og at det er viktig at de prises så korrekt som overhodet mulig.

DNB Eiendom

– Vi tar dette på største alvor. Vi er veldig bevisste på hvordan vi priser boligene våre, og jobber med den saken kontinuerlig. Det er en utfordring når boligprisene stiger så mye i Oslo, og spesielt i enkelte bydeler. Men vi setter nå i gang ytterligere tiltak for å bli enda bedre, sier adm. dir. Terje Halvorsen i DNB Eiendom.

Han vil ikke kommentere lokkepris-anklagen direkte.

Eiendomsmegler 1

– På generelt grunnlag tar vi selvfølgelig avstand fra lokkepriser, sier konst. direktør Jan Olav Halgunset i meglerkjedens Oslo og Akershus-virksomhet til E24.

Han synes det er vanskelig å kommentere ombudets anklager fordi han mener deres kontroll kun avdekker store prisavvik og ikke lokkeprising, som er å underprise mot bedre vitende (se faktaboks). Men han vedkjenner at prisavvikene er et problem:

– Vi har jobbet mye med dette spesielt det siste året, og i høst har innsatsen blitt betydelig forsterket ved at bransjen har gått sammen i en felles front. Det er for stort avvik mellom prisantydning og oppnådd salgspris, uten at det nødvendigvis er snakk om lokkepris, sier Halgunset.

Eie Eiendomsmegling

– Vi har mottatt brevet. Med forbehold om at tallene er korrekte, så er samlet sett avviket for stort til at vi er fornøyde med hvordan meglerne våre priser boligene, sier administrerende direktør Hedda Ulvness til E24.

– Det er for mange boliger som har for stort avvik. Vi har siden august gjennomført flere tiltak internt, og følger opp våre meglere ukentlig. Vi er enige med Forbrukerombudet i at vi har en utfordring.

– Er dere også enig i at dere har lokkepriset?

– Jeg vil ikke utelukke det, men det beror på en konkret vurdering av hver enkelt sak.

Ihus

– Vi tar dette på største alvor og sitter akkurat nå og jobber med tiltak. Vi anerkjenner at Ihus heller ikke har priset riktig i markedet, og vi mener at det er sunt at meglerne kvalitetssikrer prisingen i høyere grad. Feilprisiningen har blitt forsterket av et veldig godt marked hvor alle forventer at sine egne objekter går høyere. Men det er ingen unnskyldning, sier kommunikasjonssjef Maren Synnevåg til E24.

– Vi har laget en ny type befaringsrapport som alle Ihus-meglere nå må bruke, som gir strenge linjer for internkontroll av boligens prising. Vi har også implementert at selger må gi skriftlige samtykke for prisantydning før boligen legges ut. Vi tar i bruk etakst på flere kontorer nå, noe som gir mer dokumentert pris. Vi vurderer også å holde kurs om prising i samarbeid med bransjen.

– Og vi forbyr selvskryt i sosiale medier, sier Synnevåg.

Krogsveen

– Vi tar sterk avstand fra påstander om lokkepris. Det er å gå ut med lavere pris enn selger og megler kan selge for, og det har vi ikke gjort, sier direktør Cathrine Wæraas Temmerud for fag- og kompetanseutvikling til E24.

– Derimot har det vært en kultur i Oslo om å ikke annonsere boliger til de høyeste prisene som oppnås i budrunder, men heller gå ut med en pris hvor flest mulig blir interessert. Når det i tillegg er så få boliger i markedet, fyker prisene i været, og det oppstår en systematisk svikt. Det skal ikke være så store avvik. Vi har derfor satt igang tiltak, på lik linje med resten av bransjen, sier Krogsveen-sjefen.

Nordvik & Partners og Schala & Partners

– Vi tar dette på alvor. Vi har svart ombudet med tiltakene vi har gjort for å redusere differansen mellom prisantydning og salgssum. Vi har gått igjennom alle internrutiner, sier administrerende direktør Hallvard Bragge, som svarer for begge meglerkjedene, til E24.

Han sier de også var valgt å gi meglerne gulrot for å prise riktig:

– Vi har laget en egen internkonkurranse blant våre Oslo-meglere, «Partners spot-on», hvor vi ukentlig premierer meglerne som har minst avvik.

OBOS

– Vi har ikke bevisst operert med lokkepriser, men vi er enig at gapet er for stort. Ombudets eksempler med de største sprikene er ikke noe å være stolt av, sier regionsdirektør Kjell Magne Brobakken til E24.

– Vi skjerper nå vårt fokus på riktig prising. Dette har dels har vært et kulturelt Oslo-problem, noe som også var selverkjennelsen på bransjens nylige oppvaskmøte. Vi må få avviket ned, sier Brobakken.

Privatmegleren

– Vi har sendt ombudets brev videre til alle våre daglige ledere og fagansvarlige i Oslo og Akershus. Det er en stor glede å se hvor alvorlig kontorene har tatt dette. Det gjøres nå mange tiltak, og jeg tror vi vil se en kraftig forbedring fra måned til måned fremover, sier meglerkjedens direktør Grethe Meier til E24.

– Er du enig i at dere har lokkepriset?

– Jeg skal ikke si at det er lokkeprising, for dét er per definisjon å sette en pris som er lavere enn selger er villig til å akseptere. Det tror jeg ikke vi gjør. Men det som har blitt praksis i Oslo, er å sette prisantydningene litt lavere enn man tror boligen går for, slik at det kommer flere på visning. Det tror jeg vi skal innrømme som aktør.

– Bra at bransjen tar selvkritikk

Skjelbostad sier kontrollen, og de nedslående funnene, ikke bør komme som noen overraskelse for meglerkjedene. Hun viser til et nylig oppvaskmøte blant Oslo-meglere med de to meglerforeningene: Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

– Bransjen har selv innrømmet at prisingen har vært for dårlig, og har tatt selvkritikk. Det er bra, for dette har gått gal vei. Da vi utførte kontroll i 2015, var det ikke så ille som nå.

PS! Forbrukerombudet varsler kontrollsjekker nå i oktober og november. Da vil de sjekke om prissprikene har blitt mindre. Hvis ikke vil de vurdere økonomiske sanksjoner.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om