Boligprisene vil fortsette å stige

Bare 20% av nordmenns lønn går til bolig. Det er historisk sett lavt, og gir rom for fortsatt økning i boligprisene.

ØKER: Boligprisene vil fortsette å øke i årene fremover. Lengre avdragstid på boliglån medvirker til det, mener Nordea. Foto: Scanpix
Publisert:

I følge en enkel «hva jeg har råd til» indikator, mener Nordea at boligprisene i Norge fortsatt kan stige en god del. Lengre avdragstid og spart formueskatt gir økte boligpriser i enda «et par år», mener banken.

De fleste vil eie

Rundt 75-80% av norske husholdninger bor i dag i egeneide boliger. De fleste nordmenn har som mål å kjøpe sin egen bolig fremfor å leie. Med dette som et av utgangspunktene, måler Nordeas indikator utviklingen i gjeldsbelastningen i forhold til lønnsinntekt for en husholdning som nylig har kjøpt bolig.

Figuren viser utviklingen av hvor stor andel av gjennomsnittshusholdningens lønn som går til å betjene boliglån. Illustrasjon: Nordea.

Lengre avdragstid

De siste årene har avdragstiden på boliglån økt. Tidligere var det et unntak hvis man fikk avdragstid på 25 år eller mer. I dag er det et unntak hvis avdragstiden er kortere enn 25 år. Dette mener Nordea også er en indikator på at boligprisene vil stige. Lengre avdragstid gjør at boligkjøperne kan strekke strikken litt lenger i en budrunde.

Sparer formueskatt i leiligheter

Det er mange som kjøper bolig for å spare formueskatt. Ligningsverdien av boliger er 30% av boligens omsetningsverdi. I tillegg betaler man normalt ikke skatt av boliggevinsten ved salg.
Skattefordelene gjør at nordmenn kjøper dyrere boliger enn hva de ellers ville ha gjort i et nøytralt skattesystem. Mange kjøper også bolig nummer to for utleie.

Renten en viktig faktor

Setter Norges Bank opp renten raskere enn de har anslått, vil dette innvirke på Nordeas analyser. Hvis dette ikke skjer, tror Nordea boligprisene vil stige med 7-10% pr år fremover.

Dine Penger tror også på oppgang

Dine Penger mener også at det er rom for ytterlige prisoppgang i boligmarkedet på ett til to års sikt. Men den kraftige økningen vi har sett siden bunnen i 1993, kan ikke fortsette i evig tid. På et eller annet tidspunkt, må prisene flate ut eller falle, før de igjen kan stige. Du kan altså ikke forvente 10 -15% økning i boligprisene hvert år.
På lang sikt tror Dine Penger at prisøkningen vil være noe høyere enn inflasjonen, kanskje 4-5% pr år i gjennomsnitt. Både renteutviklingen og ikke minst utviklingen i arbeidsmarkedet spiller inn. Høyere arbeidsledighet er særlig ødeleggende for boligmarkedet.

Publisert:

Her kan du lese mer om