Vil forby høye lånerenter

Etter initiativ fra EU, vil Forbrukerombudet nå ha en maksgrense for renter på forbrukslån og kredittlån.

NEI TIL HØYE RENTER: Forbrukeombudet vil forby høye renter på forbruks- og kredittlån. Foto: Scanpix.

Publisert:,

I en

rapport nylig utsendt fra EU

spør organisasjonen om det bør fastsettes et rentetak for hvor høye renter kredittyter kan kreve.
I noen EU-land finnes allerede et slikt rentetak.

LES OGSÅ:

Flere må frarådes å ta opp gjeld

Forbrukerombudet positiv

- Både i Frankrike og Belgia finnes allerede et slikt forbud. I Norge har vi forbud mot ågerrenter både i straffeloven og i avtaleloven, men i praksis er det ingen effektiv begrensning, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerombudet, Frode Arnesen til Dine Penger.
Forbrukerombudet påpeker at det er for tidlig i prosessen å diskutere hvilket nivå et eventuelt rentetak skal ligge på.

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerombudet, Frode Arnesen.

- Vi har foreløpig ikke vurdert hvor høyt eller lavt et slikt rentetak i tilfelle bør settes. Det er i hovedsak aktuelt for smålån, typisk forbrukslån og kredittkortgjeld. Behovet for et slikt rentetak på boliglån er nok begrenset, forteller Arnesen.
Forbrukerombudet peker på at i blant annet Finland og Sverige har det vært store problemer knyttet til såkalte SMS-lån. Rentene på disse smålånene er normalt svært høye.
Forbrukerombudet tror at innføringen av rentetak vil føre til at enkelte låneprodukter vil kunne forsvinne.

LES OGSÅ:

Rekordmange gjeldsslaver

Konkurransen regulerer markedet

- Renteregulering er ikke et fornuftig tiltak i et godt fungerende kredittmarked, slik vi har i Norge, mener senior kommunikasjonsrådgiver i Finansnæringens Fellesorganisasjon, Stine Neverdal.
FNO, som representer smålånsbransjen, mener en regulering er unødvendig.
- Konkurransen i det norske kredittmarkedet er hard og vil begrense långivers mulighet til å kreve renter vesentlig over markedsrenter. Finansavtaleloven gir god beskyttelse av forbrukerne og stiller klare krav til aktører som skal yte lån til forbrukere, sier Neverdal.

Her kan du lese mer om