Her binder du lånerenten billigst: Stadig flere velger fastrente

Ikke siden 2005 har så mange valgt fastrente som nå, viser fersk statistikk. Dine Penger har oversikten over landets beste fastrentetilbud nå.

BEST: Akkurat nå får du best fastrente i Fana Sparebank og Fokus Bank.

Kilde: Finansportalen
Publisert:,

Økt det siste året: De tre første månedene i år økte andelen fastrentelån i bankene fra 7,3 til 8,6 prosent, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Dette er den høyeste andelen siden 2005. Hele 88,7 prosent av de som har fastrentelån har mer enn ett år igjen av bindingstiden sin.

OBS! Se oversikt over bankens tilbud på fastrenter nederst i saken!
Kalkulator:Finn beste fastrente her

Også andelen fastrentelån hos de statlige låneinstituttene, fortsatte å øke og er nå på hele 33,8 prosent. Den største økningen kom på høsten i fjor, da over100.000 kunder valgte å binde renten på studielånet sitt.

Les også:Nå synker fastrenten på studielån igjen

Vurderer du å binde renten?

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Om du vet du ikke klarer et høyere rentenivå enn du kan binde til i dag - selv for en kort periode - har du ikke noe valg. Du må binde renten nå.

Har du derimot råd til å betale for deg selv om rentene skulle stige noe, er det flere hensyn å ta:

Argumenter FOR rentebinding:
* Du sikrer deg en lav rente i mange år.
* Du får forutsigbare renteutgifter.
* Du kan låne mer. Bankene trenger ikke legge inn kraftig renteøkning i ditt budsjett.
* Dersom gjeldskrisen i Europa svekkes eller løses, kan rentene i Norge stige raskt og mye.
Argumenter MOT rentebinding:
* Fastrentene er lave fordi rentemarkedet forventer at den flytende renten vil holde seg på rekordlave nivåer.
* Historisk har flytende rente vist seg å være billigst.
* Dersom gjeldskrisen i Europa fortsetter og/eller forsterkes, kan den flytende renten bli enda lavere.
* Norges Bank må holde renten på et lavt nivå.
* Flytende rente er en effektiv forsikring mot dårlige tider. Renten vil være lav hvis den økonomiske veksten er lav.

Les også:Du kan bli lurt av fastrentetilbud

Stabil fastrente. De siste månedene har bankenes fastrentetilbud holdt seg på et stabilt nivå. Bunnen ble nådd tidligere i år, men oppgangen har vært marginal.

Dersom du velger å binde renten nå, er du altså veldig nær en bunn. Fastrentene kan jo alltids bli lavere, særlig om gjeldskrisen i Europa fortsetter eller til og med forverres. Da kan rentenivået i Norge bli enda lavere.

Men jo nærmere null renten kommer, desto mindre «taper» du på å binde renten. Samtidig kan oppgangen i rentemarkedet komme raskt, hvis europeisk økonomi skulle vise tegn til mer permanent bedring.

Slik har fastrentenivået utviklet seg siden 2009:

Grafen viser gjennomsnittlig fastrente for Dine Pengers faste utvalg av banker.

Kilde: Dine Penger

Lav rente i Fana Sparabank. Har du to millioner kroner i lån er det nå Fana Sparebank som har det beste fastrentetilbudet med tre års bindingstid med effektiv rente på 3,54 prosent.

Også for fem års bindingstid kommer Fana Sparebank best ut med 3,75 prosent rente. Om du vil binde i ti år, stikker Fokus Bank av med seieren med en effektiv rente på 4,27 prosent.

Har du 1 million kroner i lån er det fortsatt Fokus Bank som har det billigste fastrentetilbudet med en effektiv rente på 3,61 prosent for tre års binding.

For binding i fem år, blir Fokus slått på målstreken av Fana Sparebank med rente på 3,84 mot Fokus 3,85 prosent. Binder du i ti år, bør du imidlertid velge Fokus Bank som har effektiv rente på 4,32 prosent.

Les også:Rekordmange binder lånerenten

Her er hele fastrentelisten:

Tallene er hentet inn 11. juni 2012.I vår fastrenteoversikt finner du tilbudene fra de største bankene i Norge, sortert etter effektiv rente, lån 1 million, 12 terminer, 20 års løpetid. Vær oppmerksom på at tilbudene endres ofte. Obs! Hvor omfattende produktpakkene til bankene er varierer. Dine Penger har ikke gjort noen egen vurdering av dette.

Her kan du lese mer om