«Jeg har jo tjent mer penger per time jeg har sovet på Grünerløkka, enn per time jeg har vært på jobb!» , har en bekjent av kronikkforfatteren oppsummert. Her ser vi Oslo sentrum.

Et svik mot de unge

DEBATT: Tiden inne for å løfte boligpolitikken som generasjonsansvar og solidaritetsprosjekt.

  •         Siri G. Staalesen
        Siri G. Staalesen
    Boligpolitisk talsperson og stortingsrepresentant (Ap)
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Boligmarkedet går så det suser skriver et eiendomsmeglerfirma i sine avisannonser for tiden. Ordbruken er betegnende. Boligmarkedet går altså så det suser når prisene igjen stiger fra et allerede skyhøyt nivå. Hvem suser det for? For dem som vil låne på boligverdien til økt forbruk, suser det. For dem som planlegger å flytte til deler av landet med lavere nivå og vekst i boligpriser, absolutt. Men ikke for unge som skal etablere seg. Ikke for dem som bare ønsker seg et sted å bo, som de kan eie selv, uten å binde en urimelig andel av framtidig inntekt til det å bo.

En bekjent oppsummerte situasjonen treffende: «Jeg har jo tjent mer penger per time jeg har sovet på Grünerløkka, enn per time jeg har vært på jobb!» Jeg tror mye av problemet ligger i hvem vi er, vi som eier. De som – gjennomtenkt eller spontant - reagerer positivt på nyheter om boligprisvekst, er i flertall og styrer landet. Pensjonister og etablerte yrkesaktive som eier egen bolig, utgjør de største velgergruppene. Politikere, rådgivere, byråkrater og journalister er i all hovedsak i denne kategorien. Det preger både politikk, samfunnsdebatt og mediedekning.

Lest denne? Leilighetsnormen er bra

Deler av dagens debatt er nesten absurd. For de unge som kommer inn på boligmarkedet, må de binde opp langt mer av fremtidige inntekter i boutgifter enn det min voksengenerasjon har vært nødt til. Det som problematiseres i dag, er at bankene ikke får låne ut mer enn fem ganger inntekten til førstegangskjøpere, og at de bør kunne gjøre unntak for antatt sikre betalere. Mens de mange som stenges ute, som aldri får muligheten til å eie egen bolig, har til nå nærmest vært en ikke-sak. I debatten om Forskjells-Norge, er «mulighet til å eie» versus «dømt til å leie» selve elefanten i rommet.

Behovet for lån, kommer man uansett ikke unna. Høye, månedlige leieutgifter gjør det umulig for mange å nå kravet om 15 pst. egenkapital. Derfor har Arbeiderpartiet år etter år foreslått å innføre en egen startlånordning i Husbanken. Unge eller førstegangsetablerere med betalingsevne, men uten egenkapital, er målgruppen.

For at dette ikke skal ramme den etablerte ordningen for vanskeligstilte, må Husbankens utlånsrammer økes. Arbeiderpartiet foreslo i siste budsjettalternativ å øke utlånsrammen med ni milliarder kroner til 25 milliarder kroner. Slik vi har gjort i alle våre budsjettforslag siden 2013. Regjeringen stemmer ned våre påplussinger til Husbanken år etter år.  Høyrepolitikk har aldri vært boligpolitikk.

Nye tall fra EiendomNorge viser at en sykepleier kun har råd til å kjøpe noe få av leilighetene som ligger ut til salgs i Oslo. Sånn kan vi ikke ha det. Vanlige folk skal også ha råd til å bo i pressområder. Nå må den boligpolitiske verktøykassa åpnes opp og nye tiltak prøves ut.

Les også: Oslos minileiligheter går for opp mot 160.000 kroner kvadratmeteren

Arbeiderpartiet mener flest mulig skal eie egen bolig. Det aller viktigste er å bygge flere boliger. For å få til det må kommunene regulere nok boligtomter slik at utbygger kan bygge nye boliger for å møte befolkningsveksten om noen år. At kommunene i pressområder tar denne oppgaven på alvor er avgjørende skal vi klare å få en moderat boligprisvekst i pressområder fremover.

Samtidig må vi kunne diskutere om planprosessene er effektive nok. Men klagesangen fra utbyggerne om at alt er kommunenes feil holder ikke. Vi må kunne rette en pekefinger til utbyggere som tar omkamper på både høyder, antall etasjer og antall leiligheter på tomta de eier. Stadige omkamper forlenger kommunenes saksbehandling. Er dette riktig ressursbruk for det offentlige?

Jeg mener det er en håpløs sløsing av ressurser og en tidstyv. Regjeringen går motsatt vei, de vil foreslå å gjøre det lettere å gi dispensasjon til vedtatte planer. Da er det så rart å høre Høyre etterspørre økt reguleringstakt når de selv nå skal gjøre det enklere for utbyggere å ta omkamp på omkamp.

Les også: Kamp om små leiligheter i Oslo: – Kommunen gjør unges boligdrøm vanskeligere enn nødvendig

Vi vil bidra til at flere unge kommer inn i boligmarkedet. Eierlinja er under press da tall fra Statistisk sentralbyrå viser at færre vanskeligstilte eier egen bolig. Som utbygger går OBOS foran og har nylig foreslått at myndighetene bør kreve at utbyggere bygger boliger flere har råd til. Da må loven endres for at kommuner skal kunne kreve bygging av boliger som kan gjøre inngangsbilletten til boligmarkedet for unge billigere. Arbeiderpartiet fremmet forslag om en slik lovendring i stortinget denne våren. Regjeringspartiene stemte forslaget ned.

De siste fire årene har byrådet i Oslo satt seg i førersetet for å etablere nye veier inn i boligmarkedet med rimeligere boliger for vanlige folk. Planen er at innen 2023 skal 1 000 nye boliger med det formålet igangsettes i Oslo.

Nå er tiden inne for å løfte boligpolitikken som generasjonsansvar og nødvendig solidaritetsprosjekt. Det holder ikke at vi hver for oss hjelper våre egne barn. Av den enkle grunn at ikke alle har en foreldrebank som kan stille opp.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om