Høyre-topp: - Bedre å eie ti prosent i ti flytog, enn 100 prosent i ett

Arbeiderpartiet mener regjeringen var dårlig forberedt da den ba om fullmakter for å selge aksjer i en rekke selskaper. Vi må erkjenne at staten ikke er spesielt god på enkelte ting, kontrer Høyre.

EIERSKAPSKAFFE: Dagsavisens Irene Halvorsen (fra venstre) ledet onsdag et frokostmøte om det statlige eierskapet. Til debatt stilte statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H), næringspolitisk talskvinne Else-May Botten (Ap) og partileder Trygve Slagsvold-Vedum.

Marius Lorentzen
  • Marius Lorentzen
Publisert:

YOUNGSTORGET (E24): Debatten om statlig eierskap raser på Stortinget, og i sosiale medier over det ganske land.

Mens mange mener staten ikke har noe å gjøre som eier av større eller mindre kommersielle selskaper, mener andre at et lite land som Norge må sikre interessene sine gjennom at staten sitter på store aksjeposter.

Debatten har pågått helt siden næringsminister Monica Mæland (H) lanserte regjeringens nye eierskapsmelding i fjor sommer (se faktaboks).

Den blusset imidlertid opp igjen i januar, blant annet som følge av PR-mann Ingebrigt Steen Jensens Facebook-kampanje «Nei til salg av Norge». Siden har over 25.000 følgere.

Onsdag morgen tok den sosialdemokratiske tenketanken Agenda stafettpinnen videre.

De hadde invitert Høyre-mann og statssekretær Jon Gunnar Pedersen fra Finansdepartementet til å duellere mot både Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum og Arbeiderpartiets Else-May Botten.

Debatten skjedde morgenen etter at det tirsdag ble klart at regjeringen får grønt lys for å selge seg ned i Telenor, men at salget av Flytoget og nedsalget i Kongsberg Gruppen ikke blir noe av.

– Må begrunnes

Mens statssekretæren helst ville snakke om de store prinsippene og linjene i debatten om hva staten skal eie og ikke eie, dro de to andre debattantene stadig opp Flytoget:

– Jeg har en følelse av at man har satt i gang noe man ikke har god nok kunnskap om, sa Else-May Botten og refererte til regjeringens plan, før hun poengterte at hun ikke mener kinesiske eiere er noe positivt å ha i norsk jernbane:

– Dette er ikke selskap som går dårlig (…) Langsiktighet er et mangelord når disse utenlandske investorene kommer inn. Hvorfor skal vi selge ut landet når vi kan styre det godt selv.

Les også

Regjeringen får flertall for nedsalg i Telenor

Jon Gunnar Pedersen poengterte at ethvert statlig eierskap må begrunnes, enten som en plassering av statens formue som en investering eller som en større strategisk investering for å få en ønsket utvikling.

– Det å diskutere eierskapet i Flytoget hos en tenketank som skal diskutere eierskap er litt meningsløst etter min mening. Dette er et eierskap som krever svært lite av staten som eier. Det er en stor trikk som går frem og tilbake til flyplassen, sa han noe sarkastisk og la til:

– Da er det er mye bedre å eie 10 prosent i 10 flytog, enn 100 prosent i ett, sa han og mente at staten ikke er spesielt god på å gjøre operasjonelle beslutninger i selskaper.

Pedersen la til at eierandelen i Flytoget illustrerer et annet problem:

– Det statlige eierskapet passer nok ikke der man kan risikere en rolleblanding der staten på den ene siden eier og på den andre sider skal regulere det samme markedet.

(Saken fortsetter under bildet)

Sverre Christensen, førsteamanuensis ved BI.

Marius Lorentzen

– Et veldig stort eierskap

Agenda hadde også invitert førsteamanuensis i næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI, Sverre Christensen, til å gi en mer faglig ramme for debatten. Det ble for sakens skyld opplyst at Christensen er passivt medlem i Arbeiderpartiet.

– Jeg er her for å snakke om følelser, spøkte han til en humrende forsamling.

Han kunne fortelle at det statlige eierskapet ved utgangen av 2014 utgjorde rundt 650 milliarder kroner på Oslo Børs, noe som utgjør rundt 35 prosent av verdiene på Oslo Børs. Ellers i Europa ligger nivået på rundt 10 prosent, fortalte han.

– Dette er et veldig stort eierskap, også internasjonalt (...) Statoil utgjør mer enn 60 prosent, og tar vi bort det er ikke eierskapet like stort, men fortsatt betydelig.

Les også

- Mæland må utsette salg av Flytoget

Førsteamanuensen forklarte at statens eierskap historisk sett ikke kommer fra en sosialistisk ideologi, men et ønske om å sikre naturressurser og industri (men ikke når det gjelder fisk).

– Det har handlet om nasjonal kontroll og som en erstatning for mangelen på privat kapital.

Eierskapsoppdragelse

Christen poengterte at det var da staten gikk inn som investor i Norsk Hydro sammen med andre private aksjonærer, at staten måtte lære å opptre som en privat investor:

– Hydro-modellen har bidratt til å etablere eierskapsprinsippene, der man ikke driver politikk gjennom selskapene, og godtar omstillinger og omstrukturering.

(Saken fortsetter under bildet)

HET POTET: Statens eierskap i Flytoget har blitt gjenstand for debatt de siste dagene.

Jan Ovind

Christensen argumenterte for at han mener regjeringens påstander om at et statlig nedsalg er viktig for maktspredning ikke holder mål. Han viste til Sverige:

– Der sitter 15 søkkrike familier og kontrollerer 70 prosent av Stockholmsbørsen, sa han og fortsatte:

– Det er i de små bedriftene at det private eierskapet er viktigst.

Les også

Ingebrigt Steen Jensen maner til kamp mot salg av «folkets eiendom»

Vil ikke omstille

Debattleder Irene Halvorsen fra Dagsavisen benyttet også anledningen til å spørre Høyres Jon Gunnar Pedersen hva han tenker om den store streiken som skal avholdes onsdag, for å protestere regjeringens politikk.

– Hva har vi gjort de siste 40 årene, jo vi har ryddet plass for oljesektoren. I de neste 40 årene står vi overfor en lignende utfordring. Det krever omstilling, og det har Norge vist gjennom de siste 40 årene. De kreftene som nå mobiliserer vil ikke omstille, de vil ikke ha endring, sa Pedersen om streikegeneralene.

Les også

Sjefen i Norsk Industri: - Nødvendig å granske offshoreordningen

Han sa videre at det statlige eierskapet og offentlig sektor er «mindre omstillingsvennlig» enn privat sektor. Han trakk også frem noe han mener vi overser:

– Det som egentlig burde diskuteres fra eierskapsmeldingen er mangelen på eierskap som sådan, sa han og refererte til det private eierskapet i landet.

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum avviste premisset, og mente at alliansen mellom staten og eierskapet, fagforeninger og arbeidsgivere har vært en av suksessene til Norge, som har gjort at vi kan omstille oss når det trengs:

– Det finnes likevel mange eksempler på dårlig statlig eierskap. Det kan skape passivitet, sa Vedum.

Han trakk frem de områdene der Statskog eier store arealer, som han mener ofte kan ende som «filialer» fordi alt styres sentralt, uten at det lokale eierskapet løftes opp.

– Det private eierskapet er bærebjelken i det norske eierskapet og det skal det fortsatt være. De som er opptatt av det statlige eierskapet skal være kritiske, for å sørge for at det kan skape mer lokale verdier og være bedre.

Les også

Støre og Solberg i klinsj om nedsalg

Les også

Regjeringen får flertall for nedsalg i Telenor

Les også

- Det som startet som en stor sak, har endt som et mageplask

Flere artikler

  1. Regjeringen får flertall for nedsalg i Telenor

  2. Mæland ut mot Støre: - Ordspilleri og tåkelegging

  3. - Vi er alle enige om at det ikke er den riktige debatten

  4. Annonsørinnhold

  5. Ingebrigt Steen Jensen maner til kamp mot salg av «folkets eiendom»

  6. Høyre: Vi selger ikke landet