Riksrevisjonen med knusende jernbane-rapport: Bruker langt mer på vedlikehold – har flere forsinkelser

Bevilgningene til vedlikehold av norsk jernbane er mer enn doblet på åtte år. Men Riksrevisjonen er svært lite imponert over hva norske togreisende har fått igjen.

GIR JERNBANE-KRITIKK: Riksrevisor Per-Kristian Foss. Bildet er fra 2015.
Publisert:

– Det er kritikkverdig at Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket ikke har oppnådd bedre resultater med en slik økning i bevilgninger.

Det sier riksrevisor Per-Kristian Foss i forbindelse med en fersk rapport lagt frem av Riksrevisjonen tirsdag ettermiddag.

Der gis effektiviteten i arbeidet med å vedlikeholde norsk jernbane det glatte lag.

Bruker dobbelt så mye – uten resultat

Riksrevisjonen bemerker at det norske jernbanenettet fortsatt er ustabilt, til tross for en sterk økning i bevilgningene til nettopp vedlikehold:

Fra 2006 til 2014 har det inflasjonsjusterte forbruket til vedlikehold økt med cirka 110 prosent. Likevel var oppetiden og regulariteten dårligere i 2014 enn i 2006, ifølge Riksrevisjonen.

Dette er viktige mål for punktlighet. Oppetid måler andelen planlagte togtimer som rammes av forsinkelser grunnet infrastrukturen, mens regulariteten viser antallet tog som går etter rutetabellen.

Ifølge Riksrevisjonen har det altså blitt flere forsinkelser i denne åtteårsperioden.

Jernbanesjef: Ikke noe hyggelig

– Sett fra min side er det ikke noe hyggelig lesning. Det er noe vi må gripe fatt i, sier direktør for infrastruktur i Jernbaneberket, Grom Frimannslund, til E24.

– Samtidig må det sies at vi startet denne perioden med et stort vedlikeholdsetterslep, som har tatt lang tid å jobbe inn. Vi er fortsatt ikke i mål, men er på god vei, sier han.

Punktligheten i jernbanen forverret seg mellom 2006 og 2011, mens utviklingen de siste årene har vært positiv, ifølge Riksrevisjonen.

Her ser du hvordan Jernbaneverkets forbruk til vedlikehold har utviklet seg i perioden (inflasjonsjustert):

KLATRER: Pengebruken til vedlikehold av norsk jernbane er mer enn doblet fra 2006 til 2014.

Refser ledelsen

Riksrevisjonen retter mesteparten av skylden for de dårlige resultatene mot Jernbaneverket og ledelsen. De mener oppfølgingen og styringen av vedlikeholdet har vært for dårlig, og fremholder blant annet dette:

  • Ledelsen har ikke sørget for å ha nødvendige styringsverktøy. Dagens styringssystemer gir i «liten grad» informasjon som sikrer at man kan oppnå effektiv ressursbruk.
  • Jernbaneverket har ikke god nok dokumentasjon på jernbanens tilstand
  • Jernbaneverket har ikke noe system for å måle produktiviteten i vedlikeholdsarbeidet, og mangler dessuten presis informasjon om arbeid som er utført.

Lover bedring

– Disse manglene hos Jernbaneverket fører til at Samferdselsdepartementet får svært begrenset informasjon om hvorvidt bevilgningene brukes effektivt, kommenterer riksrevisor Foss.

Og Jernbaneverket lover at det skal bli bedre.
– Rapporten har medført at vi har begynt å gjøre ting annerledes. Blant annet endrer vi på måten vi registrerer arbeidene som utføres av entreprenører, slik at produktiviteten måles på en bedre måte. Det er et direkte resultat av rapporten, sier Frimannslund.

– Kan du love færre forsinkelser fremover?

– Vi planlegger med at det blir færre forsinkelser fremover. Vi har et mål om en oppetid på 99,1 prosent i år. Vi vil gjøre vårt aller ytterste for å nå det.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om