Dette gjør budsjettendringene med din økonomi

Mer penger til småbarnsforeldre. Dyrere bilhold. Lavere skatt til noen boligeiere. Slik merkes statsbudsjettet på lommeboken.

Publisert:

En solid økning av barnetrygden venter småbarnsforeldre, mens de som eier dyre boliger må stålsette seg for økt formuesskatt. Det er noen av vinnerne og taperne i statsbudsjett for 2021.

Her kan du lese lese om noen av de viktigste budsjettendringene som påvirker nordmenns privatøkonomi:

Eiendomsskatt: Den maksimalt tillate skattesatsen på eiendom senkes fra fem til fire promille. Det gir deg lavere skatteregning dersom du i dag bor i en kommune som «makser» eiendomsskatten. Det får ikke umiddelbare følger hvis du bor i en kommune som allerede har fire promille eller lavere eiendomsskatt, men betyr at disse ikke kan skru opp skattene like mye fremover.

Inntektsskatt: Regjeringen foreslår mindre justeringer i skattesatsene: Minstefradraget for lønn og pensjon øker med én prosent. Skattesatsen for trinn 1 og 2 i trinnsatsen foreslås senket med 0,2 prosentpoeng. Imens reduseres innslagspunktet for trinn 3 med 2.600 kroner.

Formueberegning av bolig: For de med primærbolig som er verdt over 15 millioner kroner foreslår regjeringen at formuesverdsettelsen økes.

Sukkerfri brus: Regjeringen vil senke avgiften på lettbrus med 30 prosent fra og med 1. juli neste år. Det utgjør 61 kroner per person med et gjennomsnittlig forbruk på 45 liter sukkerfri brus i året, ifølge en beregning fra forbrukerøkonom Silje Sandmæl, omtalt av NTB.

Boligsparing for ungdom (BSU): Den gunstige ordningen for å spare egenkapital til boligkjøp blir både strammet inn, og myket opp: Regjeringen vil vrake muligheten til å fortsette sparing med skattefradrag etter ditt første boligkjøp. På den andre siden blir maksgrensen for årlig sparing økt fra 25.000 til 27.500 kronen. Maksgrensen for total sparing står uendret på 300.000 kroner.

Gaver fra jobben: Du kan motta gaver fra arbeidsgiver på inntil 5.000 kroner uten å skatte av dem. Det er 3.000 kroner mer enn i dag. Regjeringen øker også totalgrensen for skattefrie gaver og personalrabatter fra 10.000 til 13.000 kroner.

Rabatt på jobb-aksjer: Den skattefrie rabatten du får ved å kjøpe aksjer i selskapet du jobber i, økes til 25 prosent av aksjens markedsverdi, foreslår regjeringen – med en maksimal skatterabatt på 7.500 kroner per ansatt i året.

Les også

Regjeringen strammer inn på oljepengebruken

Engangsstønad: Støtten til mødre som ikke har rett på foreldrepenger oppjusteres fra 84.720 til 90.300 kroner.

Barnetrygd: Har du barn under seks år vil du få 3.600 kroner mer i året i barnetrygd fra og med september neste år.

Bil: Både elbil og fossilbil blir litt dyrere. Regjeringen foreslår innføring av trafikkforsikringsavgift for elbiler, tilsvarende satsen for motorsykler. Samtidig økes CO2-komponenten i engangsavgiften for person- og varebiler.

Fritidsbolig: Regjeringen foreslår at formuesverdien av fritidsbolig oppjusteres med 20 prosent.

Les også

Sjeføkonom om oljepengebruken: – Mindre enn vi hadde sett for oss

Publisert:
Gå til e24.no