NAV-skandalen: Gjenåpner 36 saker

36 personer vil få saken sin prøvd for retten på nytt, har Gjenopptakelseskommisjonen bestemt.

NY BEHANDLING: 36 personer som ble idømt forskjellige straffer på grunn av NAVs feiltolkning av regelverket vil få en ny dag i retten.
Publisert:

Gjenopptakelseskommisjonen behandlet 36 begjæringer om gjenåpning i NAV-skandalen under møter i kommisjonen 25. og 26. august. Personene har blitt dømt til alt fra bøter, samfunnsstraff, betinget og ubetinget fengsel.

Alle dommer ble gjenåpnet, melder kommisjonen mandag.

Blant de domfelte var det 13 kvinner og 23 menn.

– Felles for disse sakene var at de domfelte hadde oppholdt seg i andre EØS-land samtidig som de hadde mottatt arbeidsavklaringspenger eller sykepenger fra NAV. De domfelte hadde hverken fått tillatelse til utenlandsoppholdene gjennom søknad til NAV eller meldt fra i meldekortene om at de oppholdt seg i utlandet, står det i avgjørelsen.

Bakgrunn: Dette må du vite om NAV-skandalen

Problemet er bare det at flere EØS-rettslige spørsmål ikke var vurdert av domstolene som dømte dem, deriblant spørsmålet om det kunne være i strid med EØS-retten å anse midlertidig opphold i EØS-land (for eksempel lengre ferieopphold) som ensbetydende med at domfelte da ikke hadde krav på kontantytelser.

Basert på høyesterettsdom

Høyesterett frikjente i sommer en mann som ble dømt til fengsel for grovt trygdebedrageri fordi han oppholdt seg i utlandet mens han mottok arbeidsavklaringspenger.

VG har tidligere skrevet om mannen, som sonet sin straff på 75 dager ubetinget fengsel med fotlenke.

Kommisjonen viser nå til denne avgjørelsen, der Høyesterett tok stilling til forholdet mellom den norske folketrygdloven og EØS-regelverket. Etter å ha innhentet en uttalelse fra EFTA-domstolen, fant Høyesterett at oppholdskravet i den norske loven var i strid med EØS-retten.

NAV har forklart at de har tolket EØS-regelverket feil siden 2012, da en ny trygdeforordning (en bindende EU-lov) ble innført.

– Vil vurdere hver sak konkret

Gjenopptakelseskommisjonen har fra mars 2020 behandlet flere begjæringer om gjenåpning fra riksadvokaten i det såkalte NAV-komplekset.

Les mer: Disse ble feilaktig dømt

Ifølge NAV er 7177 personer og 78 domfelte per 15. august identifisert som rammet av EØS-feilen.

– Kommisjonen vil vurdere hver sak konkret. Dersom saken gjenåpnes vil den bli sendt til retten for ny behandling. Hvorvidt domfelte skal frifinnes vil være opp til retten å avgjøre, heter det fra kommisjonen.

Les mer: Mange flere kan være feildømt for trygdesvindel

Rettelse: VG skrev at så mange som 2400 saker være rammet av feiltolkningen, og at minst 48 personer er idømt fengselsstraff. Dette er utdaterte tall. Oppdaterte tall fra NAV viser at 7177 personer og 78 domfelte per 15. august er identifisert som rammet av EØS-feilen. Feilen ble rettet 6. september 2021 klokken 15.48.

Publisert: