Vedtok boliglånsendring: Lettere å få avdragsfrihet

Finansdepartementet vedtok i dag å øke fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften til 20 prosent. Det betyr at bankene får mulighet til å gi flere boliglånstagere avdragsfrihet i tiden som kommer.

LETTER PÅ KRAVENE: Finansdepartementet endrer boliglånsforskriften ved at de øker fleksibilitetskvoten fra 10 til 20 prosent, som betyr at bankene får større mulighet til å gi kundene avdragsfrihet.
 • Jørn E. Kaalstad
Publisert:

– Endringen gjelder for 2. kvartal 2020, fra 1. april men kan bli forlenget, sier finansminister Jan Tore Sanner til VG.

Nå gjør altså Finansdepartementet endringer i boliglånsforskriften ved at de øker fleksibilitetskvoten fra 10 til 20 prosent. I praksis betyr det at bankene får større mulighet til å gi avdragsfrihet ved boliglån.

I tillegg presiserer departementet også at bankene kan innvilge utsettelse for renter og avdrag i inntil seks måneder.

– Dette er et riktig grep som gir bankene en enda større mulighet til å bidra til å lette økonomien til husholdninger som er kommet i en situasjon der inntektene – midlertidig er blitt lavere, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge til VG.

Sanner sier dette vil gi bankene et større handlingsrom til å kunne gi flere lånekunder større fleksibilitet.

Både eksisterende og nye låntagere

– Det er viktig i en tid hvor vi ser en økning i antall permitteringer og inntektsbortfall for selvstendig næringsdrivende som kanskje har stilt boligen som sikkerhet for lån, og nå trenger kapital, sier Sanner.

– Hvorfor gjør dere dette nå?

– Vi er i en situasjon hvor mange opplever å bli permitterte. Arbeidsledigheten vil øke og mange selvstendig næringsdrivende vil oppleve inntektsbortfall. Derfor må vi ikke forsterke problemene men bidra til økt fleksibilitet for boliglånskundene.

Beslutningen er forøvrig basert på råd fra Finanstilsynet.

http://api.int.vgnett.no/enrichments/top_object/16144

– Hvem er målgruppen for denne endringen?

– Det vil være både eksisterende eller nye låntagere. Det kan gjelde familier som har mister inntekt. Det gjelder også unge som skal inn i lånemarkedet og selvstendig næringsdrivende som har bolig som sikkerhet for lån, sier Sanner.

Inntil seks måneder

– Hva er den største effekten av dette for kundene?

– Bankene stiller i dag klare krav til låntagere. Man må, blant annet tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng og at samlet gjeld skal ikke overstige 5 x årsinntekt. Dette tiltaket vil kunne hjelpe mange som er kommet og vil komme i en krevende økonomisk situasjon.

At bankene kan innvilge utsettelse for renter og avdrag er noe som ligger i boliglånsforskriften allerede, men departementet tydeliggjør i denne sammenhengen at det gjelder i inntil seks måneder.

– Vil ikke denne lettelsen kunne øke mengden usikre lån?

– Bakgrunnen for kravene i forskriften er å bremse gjeldsveksten og det gjelder fortsatt. Derfor er økningen i fleksibilitetskvoten begrenset oppad til 20 prosent. Bankene kjenner kundene sine godt og dette vil gi dem et større handlingsrom i den perioden endringen gjelder, sier Sanner.

Vil ikke ha flere lån

– Er dette et grep for å stimulere eiendomsmarkedet i tiden som kommer?

– Nei, dette er ikke for å stimulere til flere lån. Husholdningene i Norge har i utgangspunktet høy nok gjeld.

– Tror du Norges Bank setter ned styringsrenten ytterligere ved neste møte?

– Det er det Norges Bank som avgjør.

Boliglånsforskriften er det som styrer hvor mye bankene kan låne ut til kundene sine: Den stiller krav til, for eksempel, lånets belåningsgrad, avdragsbetaling, kundens betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt.

Mange vil slite

Innenfor forskriften har bankene mulighet til å gi en viss andel lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriften. Dette kalles fleksibilitetskvoten og utgjør maks 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal, med unntak av i Oslo, der den er 8 prosent.

Det er usikre tider i finansverdenen og utsiktene for norsk økonomi tilsier at mange boliglånskunder vil slite med lavere inntekt og ha et behov for lavere låneutgifter i tiden fremover.

Svært mange blir permittert og andre vil ha mindre inntekt i nær fremtid. I tillegg er det selvstendig næringsdrivende som har stilt boligen som sikkerhet for lån, og nå har behov for kapital.

Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge

– Ta kontakt med banken din

Staavi i Finans Norge sier til VG at det viktigste er at endringen gir bankene mulighet til å hjelpe lånekunder som har havnet i en vanskelig situasjon på grunn av permittering eller et statlig pålagt yrkesforbud på grunn av coronasmitten.

– Det jeg hører fra våre medlemsbanker nå er en stor pågang fra både privatkunder og bedrifter og bankene hjelper til så godt de kan i denne vanskelige situasjonen landet er inne i nå.

Hans råd til dem som opplever en vanskelig økonomisk situasjon: Ta kontakt med banken din!

Carl O. Geving er administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund minner om at dette er et midlertidig grep.

– Klokt

– Det er et midlertidig og veldig fornuftig grep i en vanskelig tid. Nå får bankene det handlingsrommet de trenger for å hjelpe låntagerne sine, sier han.

Geving sier han trot tiltakene mot smittespredningene får effekt i overskuelig fremtid.

– Avdragsfrihet nå er klokt. Det er ingen som er tjent med at boliger kommer på tvangssalg. Nå handler det om at folk kan få utsatt avdragene, slik at de kan komme over kneika og vil være i stand til å betjene lånene sine.

Han er enig med Sanner i at dette tiltaket ikke er et generelt boligstimulanstiltak

– Vi har en relativt høyere aktivitet i markedet enn man skulle forvente i en slik krise. Det er fordi det følger en annen dynamikk enn i andre markeder. Boliger er folks hjem og de er langsiktige investeringer. Det vil uansett være et behov for å både kjøpe og selge boliger i denne perioden, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Boliglån
 2. Finansdepartementet
 3. Gjeld
 4. Jan Tore Sanner
 5. Boliglånsforskriften
 6. Coronaviruset

Flere artikler

 1. Meglertopp frykter boliggrep vil ramme førstegangskjøpere

 2. Finansdepartementet dropper corona-unntak i boliglånsforskriften

 3. Sanner vurderer boliggrep: – Boligmarkedet har tatt seg raskere opp enn vi trodde

 4. Regjeringen viderefører unntak i boliglånsforskriften

 5. Boliglånsregler kan bli høstens joker: – På tide å normalisere