Ap ut mot regjeringens boligpolitikk: – På tide å få ut fingeren

Regjeringen må ta tak mot de økende boligprisene og den lave boligbyggingen. Det mener Arbeiderpartiet, som fremmer en rekke forslag til løsninger.

BRENNHETT BOLIGMARKED: Boligprisene i Oslo har steget med mer enn 10 prosent på ett år. Nå mener Arbeiderpartiet at regjeringen må ta grep for å bygge flere boliger.

Heiko Junge NTB scanpix
 • Geir Molnes
Publisert:,

– I en tid hvor boligprisene øker drastisk, er det veldig skuffende at regjeringen kutter de virkemidlene man har tilgjengelig. De har kuttet Husbanken med 7 milliarder, strammet inn på startlån, og kuttet i bostøtten med flere hundre millioner. Så jeg er ikke videre imponert, sier Stine Renate Håheim, Arbeiderpartiets boligpolitiske talsperson til E24.

Onsdag ble ferske boligpristall for april presentert av Eiendom Norge. Salgstallene viser at prisene fortsetter å stige, med en sesongjustert økning på 0,6 prosent sammenlignet med mars. Nominelt steg prisene med 1,4 prosent.

Boligene i Oslo er nå 10,5 prosent dyrere enn på samme tid i fjor. Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, mener prisutviklingen i Oslo er «kommet ut av kontroll».

Krever tiltak

Nå krever Arbeiderpartiet at regjeringen tar grep.

– Regjeringen burde vært mye mer aktive i boligpolitikken. De flikker litt på regelverket og gjør noen små endringer. Men vi ser ikke resultater av det de skryter av. Nå er det på tide å få ut fingeren for å få opp boligbyggingen, sier Håheim.

KREVER GREP: Arbeiderpartiets boligpolitiske talsperson Stine Renate Håheim mener regjeringen må få ut fingeren og sørge for at det blir bygget flere boliger.

Arbeiderpartiet

I et representantforslag foreslår Håheim og flere partifeller en rekke forslag, som Arbeiderpartiet mener skal bedre situasjonen. Partiet foreslår blant annet å gjøre følgende:

 • Styrke Husbanken ved å øke lånerammen fra 18 til 25 milliarder kroner, og ved etablering av nye tilskuddsordninger som skal stimulere til fornyelse og fortetting av eksisterende boligmasse.
 • Gi flere unge startlån gjennom Husbanken, ved å reversere regjeringens innstramming i startlånsforskriften.
 • Legge til rette for flere langsiktige, profesjonelle utleieaktører, med en vurdering om å sidestille avskrivningsreglene for boligprosjekter til langsiktig og profesjonell utleie med avskrivningsreglene for næringsbygg.
 • Innføre lovpålagte boligplaner for kommunene.
 • Finansiere opp til 70 prosent av kollektivutbygging i storbyene, dersom kommunen forplikter seg til økt boligbygging langs kollektivknutepunktene.

For spesielt interesserte kan representantforslaget i sin helhet leses her.

Vanskelig marked

Noe av bakgrunnen for Arbeiderpartiets forslag er å gjøre det lettere for ungdom å komme inn på boligmarkedet. Håheim viser til at dette er svært vanskelig i dag.

– Det er et voldsomt prispress og det er behov for å bygge mange flere boliger. Enkelte steder trenger man en sterk offentlig innsats, slik at kommunene gjør sin del, og staten stiller med husbankfinansiering, sier stortingsrepresentanten.

Les også

Slik er boligprisutviklingen i Norges største byer

Håheim mener situasjonen er spesielt krevende for leietagere i pressområdene, fordi det er så dyrt å leie der at det er vanskelig å spare opp penger til boligkjøp. Hun mener behovet er stort for flere profesjonelle utleieaktører. I tillegg mener hun det er behov for en styrket statlig koordinering.

– Staten burde samordne seg mer. Det er mange statlige innsigelsesorganer (klageorganer, journ.anm.). Den rødgrønne regjeringen hadde et prøveprosjekt med å samordne alle statlige innsigelser. Vi ser at det har fungert bra, og mener dette prosjektet bør overføres til alle fylker, sier hun.

Statssekretær: – Skal se på forslaget

I en e-post til E24 skriver statssekretær Per-Willy Amundsen (Frp) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet at de skal «se nøye på forslaget» fra Arbeiderpartiet.

– Det er et omfattende dokument, med mange detaljerte forslag, og jeg vil ikke gå inn på innholdet i alle de konkrete forslagene. Generelt mener regjeringen at en utlånsramme for Husbanken på 18 milliarder kroner i 2016 legger godt til rette for at vanskeligstilte på boligmarkedet kan få lån til å etablere seg, skriver Amundsen til E24.

Han understreker at Husbankens lån, inkludert startlån, skal være et supplement til lån fra det private kredittmarkedet og bidra til å nå boligpolitiske mål som ellers ikke ville blitt nådd.

Les også

Her har det blitt vanskeligere å få boliglån

Les også

Nå vrakes verditakst for Oslo-boliger: – Har vært en sovepute for meglerne

Les også

- Norske boliglånskunder er dønn solide

Her kan du lese mer om

 1. Eiendom
 2. Boligmarkedet
 3. Arbeiderpartiet (Ap)
 4. Solberg-regjeringen
 5. Politikk

Flere artikler

 1. – Vil gjøre vondt verre

 2. Ap vil reversere kutt i Husbankens låneramme

 3. Slik vil Ap ramme boligspekulantene

 4. Annonsørinnhold

 5. Utfordrer regjeringens boligpolitikk: – Merkelig med hytter innenfor ring 3 i Oslo

 6. Bransjen ber regjeringen følge Aps boligråd