NEF-direktør: – Bør bli mindre gunstig å investere i bolig nr. 2

Myndighetene kan dempe boligprisveksten ved å gjøre det mindre attraktivt å eie sekundærbolig, mener direktør i eiendomsmeglerforbundet.

UTLEIEBOLIGER: Mange investerer i utleieboliger i Oslo sentrum. Dette mener NEF-direktør Carl O. Geving er med på å presse prisene opp.

Heiko Junge
  • Astrid Dalen
Publisert:,

I hele Oslo er nå 20 prosent – eller én av fem – av alle boligene sekundærboliger, ifølge tall fra Skatteetaten.

I noen av de mest sentrumsnære områdene, slik som Frogner og St. Hanshaugen, er tallet så høyt som én av tre.

Det at boligen i så stor grad er blitt et investeringsobjekt i hovedstaden og andre pressområder, er en svært viktig årsak til den prisveksten som har vært, mener Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

– Vi mener disse tallene er et uttrykk for at det er attraktivt å kjøpe bolig nummer to, tre eller fire. Dette skaper et kunstig prispress som hever terskelen for dem som er i markedet for å finne seg en primærbolig, sier administrerende direktør i NEF, Carl O. Geving.

– Bør bli mindre gunstig med bolig nr. 2

I dag er det slik at sekundærboliger får en høyere ligningsverdi enn primærbolig, noe som kan føre til høyere formuesskatt for dem som har i formuesskattposisjon. Utover dette er det imidlertid ikke mindre gunstig skattemessig å eie en sekundærbolig.

– Er det for gunstig å investere i boligmarkedet?

– Ja, vi mener det bør skilles i enda større grad mellom primær- og sekundærbolig. Det er ikke alle investorene som har formue, og dermed slår heller ikke den høyere ligningsverdien inn. Blir det mindre gunstige skatteregler for sekundærbolig, vil dette virke prisdempende på boligmarkedet, mener Geving.

Les også

Hanne Celine (21) er på boligjakt: – Frykter begrensing på avdragsfrihet mest

– Alternativ å fjerne rentefordel

NEF er opptatt av at flest mulig nordmenn kan eie sin egen bolig, og mener at folks hjem må beskyttes mot økt skattetrykk fordi det allerede er dyrt nok å kjøpe egen bolig.

Geving har heller ikke konkrete forslag til hvilke skattemessige grep som kan tas når det gjelder sekundærboliger, men å sette ligningsverdi på sekundærobjekt til hundre prosent kan være én mulighet.

– Det kan også være et alternativ å oppheve rentefordelen for denne boligkategorien, legger Geving til.

– Kan by mer

Sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk Analyse, Roger Bjørnstad, er enig i at det er for attraktivt å kjøpe sekundærbolig i dag:

– Med den gunstige beskatningen vi har i dag, kan man by mer – og dermed blir det prisdrivende. Når denne kjøpergruppen deltar i budrundene, blir det også mer rift om de boligene som finnes.

– Bruker sekundærbolig som fritidsbolig

Sjeføkonomen påpeker at det ikke er så ille i seg selv dersom sekundærboligene blir brukt som utleieboliger, men at det er verre med de som blir brukt som fritidsboliger for folk som bor utenfor Oslo, og dermed står tomme store deler av tiden.

– Dersom sekundærboliger brukes som fritidsbolig, fører det til boligmangel, legger Bjørnstad til.

Han mener at det mest fornuftige myndighetene kan gjøre, er å sidestille kjøp av sekundærbolig med andre investeringer, som bankinnskudd.

– Scheel-utvalget foreslo for eksempel å øke ligningsverdien til 80 prosent av faktisk verdi på alle investeringer, sier Bjørnstad.

Les også

Her er Sivs boligpakke

Advarer mot å fjerne rentefradrag

Sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk Analyse, Roger Bjørnstad.

Stian Lysberg Solum

Det å fjerne rentefradrag er ikke et gunstig grep, mener sjeføkonomen.

Han tror dette ville ført til at mange ville begynne å mikse og trikse for å omgå regelverket, for eksempel ved å oppgi til banken at de lånte pengene skal brukes til andre formål enn det egentlige, som er å kjøpe en bolig nummer to.

– Dette ville blitt veldig ressurskrevende å følge opp, i tillegg til at det ikke er heldig å lage regler som folk i stor grad vil forsøke å omgå, mener Bjørnstad.

Færre som eier egen bolig

Geving påpeker avslutningsvis at vi ikke har eksakte tall på hvilke grupper som kjøper sekundærbolig, og at det for eksempel kan være en del som har kjøpt leilighet for barn som ikke har nok egenkapital og betjeningsevne til å kjøpe bolig selv. NEF-direktøren er imidlertid sikker på at en god del av sekundærboligene er investeringer med tanke på utleie.

– De som leier er ofte studenter og personer som skal jobbe midlertidig. Men mange av disse er også folk som ikke har råd til å kjøpe bolig i den byen de vil bo i, blant annet på grunn av prispresset som forsterkes av dem som investerer i leieboliger, sier Geving.

Han viser også til tall fra SSB som viser at antallet som eier egen bolig har gått noe ned de siste årene – riktignok fra svært høye 80 prosent. En utvikling som, ifølge Geving, blant annet henger sammen med det høye prisnivået i pressområdene.

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom
  2. Boligmarkedet

Flere artikler

  1. Regjeringen vil øke verdien på sekundærbolig

  2. Regjeringen øker bostøtten

  3. Nye tall: Nordmenn har bolig nummer to for over 300 milliarder

  4. Annonsørinnhold

  5. Dette er Norges mest populære område for boligspekulasjon

  6. Frykter Aps skattegrep gir svenske boligtilstander