Bensinkjedene mener staten må skylde på seg selv: Siv svarer med å kalle dem inn på teppet igjen

Regjeringen mener selskapene har for høye bensinpriser. Selskapene skylder derimot på staten. Nå blir bransjen kalt inn på teppet hos både finansministeren og Konkurransetilsynet.

SKYLDER PÅ HVERANDRE: Høye bensinpriser har lenge vært på agendaen til regjeringen, og saken har blitt aktuell igjen nå som Konkurransetilsynet krever at ST1 selger sine bensinstasjoner for å få lov til å kjøpe Shell sine.

Mike Blake
Publisert:,

– Det er all mulig grunn til å være bekymret for situasjonen i dette markedet, og jeg har vært bekymret lenge, sier Siv Jensen til E24.

Finansministeren kalte selv inn bensinbransjen til et møte i desember i fjor sammen med næringsministeren for å få en forklaring på situasjonen. Jensen mener konkurransen er for dårlig og prisene for høye. Onsdag varslet Konkurransetilsynet at de griper inn i drivstoffmarkedet. ST1 har fått beskjed om at de må selge sine stasjoner for å få lov til å kjøpe Shells stasjoner, og hele bransjen skal nå i møter med tilsynet.

Finansministeren forteller til E24 at hun nå også kaller inn aktørene i bensinbransjen til et nytt møte den 19. august.

– Jeg er ikke fornøyd. Det er noen helt særnorske trekk i dette markedet som ikke lar seg forklare, og dette kommer hverken samfunnet eller bilistene til gode, sier Jensen som bedyrer at hun vil komme «til bunns» i saken.

I juni meldte TV2 at Siv Jensen også sa at hun skulle kalle inn til et møte, men det ble det ikke noe av før nå.

– Du og næringsministeren møtte bransjen i desember. Hva vil dere ta opp denne gangen?

– Det blir langs de samme linjene som ved forrige møte. Jeg vil de be forklare seg. Det kan ikke være tilfeldig at en samlet bransje har prisøkninger på alle stasjoner to dager hver eneste uke. Det burde jo være sånn at man setter prisene ned for å konkurrere med nabostasjonen, sier Jensen.

Næringsminister Monica Mæland (t.v.) og finansminister Siv Jensen kalte i desember i fjor bensinbransjen inn på teppet. Etter Konkurransetilsynets annonsering i dag, vil finansminsteren ha et nytt møte.

Berit Roald

Finansministeren åpner også for å gå hardere til verks overfor bransjen gjennom mulige lov- og regelendringer:

– Vi skal gå grundig gjennom dette, og jeg mener vi må til bunns i forholdene her. Vi skal se på tiltak og (...) regjeringen vil vurdere å komme tilbake med eventuelle regelendringer, sier hun.

Les hva som skjedde på forrige møte med finansministeren: Bransjen svarte med denne grafen

– Konkurransen er effektiv

Kommunikasjonsdirektør i Statoil Fuel and Retail, Pål Heldaas tror ikke den nye evalueringen fra konkurransetilsynet vil få konsekvenser for bransjen.

– Vi tror ikke de vil gripe inn, det er det ingen grunn til. Bensinprisene faller og konkurransen er effektiv, sier Heldaas til E24.

Han stiller spørsmål ved hvorfor Konkurransetilsynet nå igjen vurderer prisnivået og spiller ballen til regjeringen.

Konkurransetilsynet kom med en rapport på drivstoffmarkedene i fjor og konkluderte da, som nå, at det ikke finnes noen grunn til å tro det eksisterer samarbeid mellom tilbyderne om prissettingen i markedet. At prisene justeres opp to ganger i uken, mandag og torsdag forklarer Heldaas med:

– Vi setter ned prisen 1.000 ganger i uken og opp 2 ganger. Timing kommer av at bedriftene følger hverandre, som i alle andre markeder. Statoil Fuel and Retail har stasjoner i åtte land, i Danmark løfter vi prisen hver dag, i Sverige sjelden, og i Norge da to ganger i uken. Det er en organisk utvikling hvor vi tar prisbeslutninger mange ganger om dagen.

Les også

NHH-professor om saken: – Litt fristende å si «velkommen etter»

– Staten må skylde på seg selv, vi har ikke et problem, prisene faller år på år målt mot disponibel inntekt. Vi mener situasjonen er en helt annen enn det bildet Konkurransetilsynet maler, konkluderer Heldaas og forklarer:

– I rapporten i 2014 kom det frem at Konkurransetilsynet kunne dokumenterer at selskapene har økt sine bruttomarginer med 22 øre i perioden . Det sier de er et problem, men dersom det er et problem må man se på at staten økte sine avgifter med 77 øre i samme periode.

Han reagerer også på at Konkurransetilsynet sier det kun er fire nasjonale aktører.

– Vi har voksende konkurranse også fra ST1, Best og Bunker Oil så konkurransen er mer intens enn noen gang, sier Heldaas.

– Det er noe som ikke stemmer

Siv Jensen kjøper ikke argumentene om at kjedene subsidierer visse stasjoner lokalt i den lokale konkurransen utover uken, og at prisene settes opp to ganger i uken til et nivå hvor de faktisk kan tjene penger igjen.

– Vi har hørt disse argumentene flere ganger. Det rare er at de sier det samme uansett om oljeprisen er høy eller lav, sier Jensen.

Hun viser både til uttalelsen fra Konkurransetilsynet i dag og NHH-professor Frode Steens konklusjoner om bransjen:

– Det kunne kanskje vært hensiktsmessig (for bransjen, journ.anm.) å gå mer ydmykt til verks. Jeg vil til bunns i dette og ser frem til at også tilsynet skal ha separate møter.

REAGERTE: Direktør Christine Benedicte Meyer i konkurransetilsynet.

Terje Bringedal

Frode Steen har studert den over flere år, og uttalte blant annet dette til E24 etter dagens kunngjøring:

– Det er litt fristende å si «velkommen etter» (...) Det er ingen som er skurker her, men systemer som dette lages sjelden uten at noen tjener penger på det, sa Steen.

Siv Jensen erkjenner likevel tallene Statoil Fuel and Retail henviser til, som viser at aktørene de siste året har økt bruttomarginene med 22 øre, mens staten har økt avgiftene med 77 øre.

– Det er riktig at det er avgifter på drivstoff i Norge. For første gang på mange år klarte vi å få en reduksjon i avgiftsnivået, noe som det egentlig ikke er flertall for på Stortinget, sier Jensen, og henviser til at drivstoffavgiftene for første gang på årevis ikke er oppjustert med prisveksten i år.

– Men det er høye avgifter i andre land også. Likevel ser vi i Norge at en lavere oljepris ikke gir seg utslag i lavere bensin- og dieselpriser i nevneverdig grad, legger hun til og sier at «noe ikke stemmer» i dette markedet.

– Du klarte som første finansminister på årevis å hindre enn oppjustering av avgiftene. Vil det noen gang komme et avgiftskutt på drivstoff med denne regjeringen, som dere i Frp har snakket om i årevis?

– Frp mener fortsatt at avgiftene må ned, men det er det ikke flertall for på Stortinget. Endringen vi fikk til i år viser likevel at det er mulig, og ikke glem at vi har fått til reelle kutt i bilavgiftene, som kommer folk flest til gode. Men denne saken handler om mer enn avgifter, sier Jensen.

Finsk støtte

Konsernsjef Kim Wiio i finske ST1 er heller ikke umiddelbart enig med Konkurransetilsynet i at konkurransen i det norske markedet er for dårlig.

– Det er flere store aktører, og det er minst like stor konkurranse i det norske markedet som i nabolandene, sier han til E24.

I en kommentar til Konkurransetilsynets påstand om at koordinering gir prisoppganger hver mandag og torsdag, viser han til at prisene justeres hele uken.

– Det er prisendringer også de andre dagene, og prisene faller typisk på disse dagene. Men med den tøffe konkurransen må de noen ganger settes opp, ingen kan bare senke prisene, sier han.

Wiio gir for øvrig Heldaas rett i at myndighetene har både én og to fingre med i spillet når det kommer til det norske prisnivået.

– Myndighetene er ikke aktive i selve prisingsprosessen, men det tunge avgiftsnivået er hovedårsaken til at prisene er slik de er, sier han.

I Konkurransetilsynets uttalelse fremgår det at et vilkår for St1s kjøp av Shell sine stasjoner er at de selger sine egne. Tilsynet skal også godkjenne kjøperen, og vil ikke akseptere at dette er en av de eksisterende nasjonale aktørene.

– Det er for tidlig å evaluere potensielle kjøpere. Dette kom overraskende på oss, planen var å utvikle ST1 over hele landet og bygge et nettverk i hele Norge. Men da dette ikke ble godtatt, må vi selge nettverket vårt. Vi forbereder oss nå på dette, sier Wiio.

Selskapet håper å ha mye klart i innen utgangen av året.

Les også

Flere hundre oljejobber ble borte i sommerferien

Les også

Valutajusteringer kan gi nytt matpris-hopp

Les også

Slik skal «Norges viktigste vekstnæring» bli enda viktigere

Her kan du lese mer om