Slik vil nytt skattesystem ramme din økonomi

– Dette vil treffe familien min hardt, sier André Haaland (39) om Scheel-utvalgets skatteforslag. De er ikke alene, viser E24s utregninger.

SKATTESMELL: Har du verdifull bolig og lav gjeld kan økonomien din rammes hardt av Scheel-utvalgets skatteforslag – særlig om du leier ut. Dette illustrasjonsbildet viser Telthusbakken i Oslo.
Publisert:

– Vi så på dette som en investering der leieinntektene vil spe på økonomien, sier André Haaland (39) til E24.

I august kjøpte André og kona et stort hus med egen utleiedel på Frogner på Romerike.

Nå kan familiens investering bli rammet hardt av Scheel-utvalgets ferske forslag om å skatte leieinntektene i egen bolig med 20 prosent.

- Man tar jo slike valg gitt hvordan verden er. Når systemet plutselig foreslås endret, blir man veldig usikker, sier familiefaren til E24.

- GIR USIKKERHET: André Haaland og kona tok opp stort boliglån for å kjøpe hus med egen utleiedel i august. Nå foreslår Scheen-utvalget å ilegge dem en ny skatt.

Han har fulgt nøye med på opptakten til Scheel-utvalgets rapport, som ble lagt frem tirsdag morgen.

Med god grunn:

En typisk familie med vanlige inntekter og utleiedel i boligen kan tape over 40.000 kroner årlig med de foreslåtte skatteendringene, viser E24s regneeksempel.

– Det er vanskelig å si hva totalbildet blir. Reduksjonen i inntektsskatten på syv prosent vil utgjøre mye, sier Haaland.

– Samtidig vil kombinasjonen av redusert rentefradrag, økt boligskatt og ny skatt på utleie treffe oss hardt. Vi har ikke veldig høy inntekt, og tok opp mye i lån for å få bolig med egen utleiedel.

Les også

Ap ønsker bredt skatteforlik

Skattelette – men ...

Har du en gjennomsnittlig norsk årsinntekt på mellom 450.000 kroner og en halv million, får du ifølge Scheel-utvalget selv et skattelette på 3.400 kroner (se egen tabell).

NYE SKATTER. Skatteekspert Dag Jørgen Hveem ved BI har regnet på hva Scheel-utvalgets forslag betyr for deg.

Likevel kan det bli slunkent i fremtidens lommebok.

For mens skattesatsen senkes, fjernes ofgså flere skattefradrag.

For mange vil disse kuttene ramme økonomien negativt, selv om beskatningen blir mindre:

 • Dagens BSU-ordning lar deg spare inntil 25.000 kroner årlig med 20 prosent skattefradrag. Hvis BSU-fradraget fjernes, taper du inntil 5.000 kroner årlig.
 • I dag kan du leie ut inntil halvparten av boligen du selv bor i, uten å måtte skatte av inntekten. Har du månedsleie på 8.000 kroner og årlige utgifter på 10.000 kroner, betyr dette 86.000 kroner i nettofortjeneste årlig. Med Scheel-utvalgets forslag må du skatte 20 prosent av denne nettoinntekten – et tap på 17.200 kroner.
 • Hvis boligen din er verdt fem millioner, går normalt 1,25 millioner av verdien inn i formuesberegningen i dag (ligningsverdi). Har du i tillegg én million i boliglån og annen gjeld, blir nettoformuen din 250.000 kroner – og du slipper formuesskatt med god margin. Men når både ligningsverdien og fratrekk for gjeld foreslås til til 80 prosent, ender nettoformuen din på 3,2 millioner kroner. Med forslaget om å skatte én prosent av formue over 2,23 millioner, må du dermed skatte én prosent av 970.000 kroner og vil «tape» 9700 kroner.
 • I dag kan foreldre trekke fra inntil 25.000 kroner på skatten. Scheel-utvalget foreslår at fradraget utgår.
 • Det samme gjør fagforeningsfradraget på maks 3850 kroner.
Les også

Varsler dyrere lån som følge Scheel-forslag

Kommer ekstra dårlig ut

Skatteekspert Dag Jørgen Hveem ved BIs Institutt for regnskap, revisjon og jus har på oppdrag fra E24 regnet ut hvilken vei tusenlappene faller i tre konkrete eksempler med realistiske forutsetninger.

– Det er gjennomgående at folk med mye gjeld og rimelig god inntekt kommer vesentlig dårligere ut, selv uten skatteskjerpelsen ved eventuell utleiedel, sier eksperten til E24.

EKSEMPEL 1: Familie med to barn og en samlet inntekt på 900.000 kroner.

Forutsetninger: Eier bolig med markedsverdi på syv millioner kroner, har fire millioner i samlet lån, har en utleiedel som gir 80.000 kroner i årlige inntekter, og drar i dag nytte av både rentefradrag, foreldrefradrag og fagforeningsfradrag.

Totalt sett vil familien «tape» 43.000 kroner i skatteskjerpelser.

Den nye skatten for utleie utgjør 14.000 kroner – så selv uten utleiedel vil en familie med tilsvarende inntekt, bolig/gjeld og fradrag få forverret økonomien med nær 29.000 kroner.

EKSEMPEL 2: Pensjonistpar med inntekt på 400.000 kroner hver.

Forutsetninger: Eier i dag bolig med markedsverdi på 7 millioner kroner og fritidsbolig til en verdi av 3 millioner. De har ikke lenger gjeld.

Ifølge utregningene til Dag-Jørgen Hveem, vil dette paret måtte betale 21.900 kroner mer i formuesskatt med de nye reglene. I motsatt retning trekker den reduserte inntektsskatten, som for dette ekteparet medfører et skattelette på 12.066 kroner.

Totalt sett vil altså paret «tape» 9834 kroner i året med Scheel-utvalgets forslag, i forhold til dagens regler.

EKSEMPEL 3: Student med inntekt på 150.000 kroner.

Forutsetninger: Leier i dag hybel for 6.000 kroner i måneden. Sparer maksimalt på BSU-konto (Boligsparing for ungdom).

Ifølge beregningene vil han komme ut med omtrent det samme som i dag dersom de nye forslagene innføres. Med resusert skattesats på inntekt vil han måtte betale 2.569 kroner mindre enn i dag i skatt. Men samtidig fjernes BSU-fradraget på 5.000 kroner.

Totalt sett vil han derfor ende med 2.431 kroner mindre enn med dagens regler.

Les også

- Dette vil bli mest betent å gjennomføre

(Saken fortsetter under tabellen)

Tabellen viser endringen i direkte skatt for personer med ulik bruttoinntekt dersom endringene fra Scheel-utvalget blir innført. (Negative tall betyr lettelser)

Boligsmell

Scheel-utvalget ble nedsatt av den forrige regjeringen for å finne ut av hvordan det norske skattesystemet bedre kan tilpasses andre land.

Og det er ikke småplukk som foreslås. Mens personskatten for alle norske lønnstagere er foreslått lavere, vil utvalget hente inn penger til statskassen med andre skattejusteringer. Det er særlig boligeiere som rammes.

Her er noen av de viktigste forslagene som kan ramme din økonomi:

 • Skatt på personinntekt senkes fra 27 prosent til 20 prosent.
 • 80 prosent av boligens antatte markedsverdi skal inngå i formuesberegningene, opp fra dagens 30 prosent. Samtidig skal kun 80 prosent av gjelden din trekkes fra i de samme beregningene. I dag kan du trekke fra hele gjelden.
 • Formuesskatt på én prosent inntreffer ved 2,23 millioner, i stedet for én million som i dag.
 • Inntekter fra utleie av egen bolig skattlegges med 20 prosent (i dag skattefritt når du bor i minst 50 prosent av boligen selv)
 • Skattefordelen ved Boligsparing for unge (BSU) fjernes
 • Foreldrefradraget fjernes
 • Dokumentavgiften fjernes
 • Fradrag for merutgifter til kost og losji for pendlere fjernes
 • Skatteklasse 2 fjernes
 • Fradraget for fagforeningskontingent fjernes, samt flere andre lokale og yrkesavhengige fradrag
Publisert: