Sjekk datoen på helsetrygdkortet

I år er det fem år siden det Europeiske Helsetrygdkortet ble lansert. I og med at det bare er gyldig i tre år, kan det tenkes at kortet du har dermed har gått ut på dato.

TA MED: Sjekk datoen og ta med helsetrygdkortet når du skal på ferie. Foto: Sjur Jansen, Dine Penger.
Publisert:

Skal du på ferie til et EØS-land, må du ha med deg det Europeiske helsetrygdkortet. Kortet gir deg rett til gratis legebehandling i EØS-land og Sveits.

Sjekk datoen

Reiser du av gårde uten kortet eller det er med gått ut på dato, kan du risikere at utgiftene til nødvendig legehjelp ikke blir dekket.
Kortet gir deg nemlig lik rett til behandling på samme linje med innbyggerne i landet du besøker. I noen land må du betale egenandel.

LES OGSÅ:

Danmark - ditt dyreste ferieland

Alle må har kortet

Alle i familien må ha kortet. Selv poden på bare noen måneder. Hvis du bestiller kortet til deg selv, kan du samtidig bestille kortet til ektefellen og barn under 25 år som har samme adresse som deg i folkeregisteret. Bare kryss av i feltene.
Det tar deg 10 dager fra du bestiller kortet til du får det i postkassen.

Gjelder også Storbritannina

Fra 1. april i fjor strammet Storbritannia inn på reglene, så nå må du ha helsetrygdkortet hvis du skal ha medisinsk behandling der.

Les mer her

Få kortet gratis

Ved å fylle inn fødselsnummeret ditt på nettsidene til

nav

får du kortet sendt gratis til din folketrygdregistrerte adresse. Du kan også ringe HELFO Servicesenter 815 70 030 eller sende en SMS. (Se boks).

LES OGSÅ:

Så mye ferie har du krav på

Ikke dropp reiseforsikring

Helsetrygdkortet erstatter ikke reiseforsikringen.
- Mange kan risikere store tap hvis det inntreffer et uhell dersom helsetrygdkortet blir oppfattet som om det erstatter en reiseforsikring. For det første gjelder kortet kun i EØS-landene, og for det andre dekker det kun legehjelp, som bare er en begrenset del av den totale reiserisikoen, sier
kommunikasjonsdirektør i Finansnæringens Hovedorganisasjon Leif Osland.
I mange land har ikke det offentlige helsevesenet på langt nær samme standard som det norske.
- For å stå fritt til å velge private helsetjenester, er det nødvendig å ha en reiseforsikring, påpker Osland.

30 prosent sykdom

Osland forteller at rundt 30 prosent av skademeldingene fra reiseforsikring skyldes sykdom og legehjelp. Resten gjelder reisegods, reiseavbrudd, hjemtransport og ulykkeserstatninger.
- Selv om svært mange reiser innenfor EØS-området, er det mange som reiser til andre deler av verden. Disse kan rammes ekstra hardt hvis reiseforsikringen ikke er i orden, påpeker Osland.

Dekker ikke mye

Med europeiske helsetrygdkort får du bare dekket behandling hos privat lege/sykehus i den utstrekning trygden i oppholdslandet betaler for slik behandling. I praksis betyr det ofte at du må på offentlig legekontor/sykehus.
En reiseforsikring har også andre fordeler, og dekker blant annet tyveri av eiendeler.

EØS-landene:

Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia og Nord-Irland, Romania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike. I tillegg omfattes Sveits av reglene for koordinering av trygd.

Publisert:

Her kan du lese mer om