18 millioner i straffeskatt

1183 skattebetalere måtte i fjor ut med til sammen 18,4 millioner kroner i tilleggskatt for å ha oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger i selvangivelsen.

Nå har du bare timer igjen på å sende inn selvangivelsen. Oppgir du feil opplysninger risikerer du straffeskatt. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
Publisert:

I gjennomsnitt betalte disse 15.500 kroner hver i straffeskatt, opplyser Skatteetaten til Dine Penger.

Kan sitte stille

Ved midnatt i dag går fristen ut for å levere selvangivelsen. Er alle opplysningene i den tilsendte selvangivelsen fullstendige og korrekte, behøver ikke lønnstakere og pensjonister å aktivt levere selvangivelsen.
Du kan sitte helt musestille og selvangivelsen er levert.

Du er ansvarlig

Men har det blitt rapportert inn feil tall i din selvangivelse, fra for eksempel arbeidsgiver eller barnehage, er det du selv som står ansvarlig for at dette blir rettet opp i selvangivelsen.

SENT UTE?

Ti skattetips i siste liten

Kalkulator:

Beregn skatten for 2010

LES OGSÅ:

Verktøykasse til selvangivelsen

Risikerer tilleggsskatt

Dersom feil ikke blir rettet og du ender opp med å betale for lite skatt, kan du bli ilagt tilleggsskatt.
Ifølge Katharina Kvitvik, seniorskattejurist i Skattedirektoratet, spiller det ingen rolle om feilen i selvangivlesen skyldes slurv fra skattebetalerens side.
- Dersom skattyter ikke korrigerer uriktige eller ufullstendige opplysninger i den forhåndsutfylte selvangivelsen, har han ikke oppfylt sin opplysningsplikt etter ligningsloven. Det stilles ikke krav om utvist skyld fra skatteyters side for å ilegge tilleggsskatt, sa Kvitvik før påske.

OBS! Kan gjøre endringer flere ganger

Husk at du fortsatt kan endre selvangivelsen på nett inntil 30. april selv om du allerede har levert.
Om du har levert på papir, kan du også gjøre endringer inntil fristen går ut. Det er den siste versjonen som gjelder for Skatteetaten.

Maksimalt 60 prosent

Tilleggsskatt kan ilegges med 30 prosent av den skatten som er unndratt.
På visse vilkår kan du få skjerpet tilleggsskatt med 15 prosent eller 30 prosent i tillegg til ordinær tilleggsskatt (altså 60 prosent) ved grov uaktsomhet eller forsett, ifølge Skatteetaten.
Blir tilleggsskatten totalt under 600 kroner, faller den imidlertid bort.

Kan unngå straffen

Selv om du har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til likningsmyndighetene, eller har unnlatt å levere pliktig selvangivelse eller næringsoppgave, kan du likevel unngå tilleggsskatt.
Det er nemlig et krav i loven at opplysningssvikten skal ha ført til eller kunne ha ført til skattemessige fordeler.
Du får altså ikke tilleggsskatt for ikke å føre opp et fradrag du har rett på.

Formildende omstendigheter

Tilleggsskatt kan også unngås dersom sykdom, alderdom, uerfarenhet eller annen årsak gjøre forholdet «unnskyldelig».
Det samme gjelder dersom de uriktige eller ufullstendige opplysningene skyldes åpenbare regne- og skrivefeil i skattyters oppgaver.
Har du oppgitt tre tall, men summert dem feil, skal du slippe tilleggsskatt - de riktige tallene står jo i selvangivelsen og det er dermed uproblematisk for skattekontoret å finne ut av saken.

Moralen er: Er du i tvil, skriv en forklaring og legg den ved selvangivelsen.

Du slipper også tilleggskatt dersom du uoppfordret retter eller utfyller opplysninger som er gitt eller lagt til grunn tidligere.

Og til slutt:

Du slipper tilleggsskatt dersom du er død. Da er du iallfall trygg på at arvingene vil sende deg sine takknemmelige tanker minst én gang.

Publisert:

Her kan du lese mer om