Sparerenten slår lånerenten: Slik FÅR du penger av banken

Har du både boliglån og sparekonto i samme bank? Del deg på flere banker. Da blir rentetapet borte.

GEVINST: Du kan faktisk få bedre sparerente enn lånerente i banken i dag. Men da må du velge riktig bank og spre deg.
Publisert:

Kutt tapet. Har du både lån og innskudd i samme bank, og den banken har stor forskjell mellom lånerente og innskuddsrente, gir det tilsvarende stort tap for deg som bankkunde.

Les også:Rush for å binde renten

Men har du lav lånerente i en bank og høy sparerente i en annen bank, kan du utligne rentetapet mellom lånerenten og innskuddsrenten.

Det er i dag åtte banker som gir bedre innskuddsrente (ved et innskudd på 100.000 kroner) enn den laveste lånerenten (ved et lån på 2 millioner kroner).

Kalkulator: Finn billigste boliglån

Boligkreditt.no, som eies av Sparebanken Øst i Drammen, har en effektiv rente på 3,48 prosent for et lån på 2 millioner kroner. Best sparerente for et innskudd på 100.000 kroner får du på Topprente.no, paradoksalt nok en nettbank også eid av Sparebanken Øst, med en rente på 3,76 prosent.

Kalkulator:Finn beste sparekonto

Renteforskjellen på 0,28 prosentpoeng kan du putte i egen lomme.

Dette er de beste bankene på boliglån og innskudd nå:


Sparefelle. Har du valgt banken med best lånerente, kan du havne i sparefella. Og motsatt: Banken med best sparerente, trenger absolutt ikke være best på innskudd også.

Les også:Spår fem år med lav rente

Som tabellen nedenfor viser, har OBOS lavest differanse til innskuddsrente av de bankene som tilbyr lavest lånerente. Forskjellen er bare 0,25 prosentpoeng.

Men se på de andre bankene som ligger i toppen av lånebarometeret. Både Vegårshei Sparebank og SpareBank 1 Sunnmøre har en differanse på 2 prosentpoeng mellom beste lånerente og innskuddsrenten.

Av storbankene er det DNB som har lavest renteforskjell, med 0,72 prosentpoeng. Sparebanken Sør har derimot en margin på hele 2,18 prosentpoeng.

Her ser du oversikten over de beste bankene på boliglån og innskudd, med de samme bankenes tilbud på henholdsvis innskudd og boliglån.


Må spare. I mange banker må du faktisk ha en sparekonto, med et gitt beløp innestående eller månedlig sparing, for å få den beste lånerenten.

Det gjelder for eksempel DNBs helkunde-program, som krever at du enten har en fast spareavtale med minimum 500 per måned eller at du har et gjennomsnittlig oppspart beløp på minst 20.000 kroner.

Dersom banken du ønsker å ha lån i har et slikt kundeprogram, og renteforskjellen mellom lån og innskudd er stor, bør du tenke deg om en gang til.

Sjekk om du bør refinansiere medPenger.no sin refinansieringskalkulator!
(Penger.no er et samarbeid mellom Dine Penger og Finn.no)

Tjener mer: Bankene finansierer sine utlån på i hovedsak to måter; bankinnskudd fra kunder og lån i det profesjonelle pengemarkedet. De store bankene må hente mesteparten i pengemarkedet, mens små banker i større grad får inn penger fra sine egne kunder.

Utlånsmarginen (differansen mellom lånerenten og renten i pengemarkedet) var hele 0,93 prosentpoeng høyere i årets 3. kvartal sammenliknet 3. kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Men statistikken tar ikke hensyn til at bankene nå også betaler langt lavere risikopåslag på pengemarkedsrenten. Det gir enda høyere marginer.

Les mer:Slik flår bankene deg

Forskjellen mellom renten bankene tar av sine lånekunder og den renten de gir til sine sparekunder, er bankens rentemargin. Den ligger stabilt på 2,48 prosentpoeng, ifølge SSB. Jo høyere denne rentemarginen er, desto mer tjener banken – naturlig nok.

Ikke alltid lurt. Det er ikke lurt å ha mye penger stående på en sparekonto, når du samtidig har lån. Renten på lån er normalt høyere enn på innskudd, og forskjellen er ditt rentetap. Mange har likevel en buffer stående på en sparekonto. Det er godt å ha for uforutsette utgifter, eller en akutt situasjon der du trenger penger fort.

Les mer om sparing i Spareskolen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om