Nye Nav-tall: - Seniorene har aldri stått lenger i jobb

Norske seniorer jobber i snitt 1,9 år lengre enn ved årtusenskiftet. En femtedel av oss jobber selv etter fylte 67 år.

VI JOBBER LENGER: Nye tall viser at stadig flere nordmenn står i arbeid etter fylte 67 år. Bildet er et illustrasjonsfoto.
  • Sophie Lorch-Falch
Publisert:

– Det er flere trender i samfunnet som bidrar til det. Økt levealder og bedre helse er gjør at seniorene kan fortsette i arbeidslivet. I tillegg er utdanningsnivået høyere, og da er det slik at sysselsettingen øker, forteller seksjonssjef i NAV, Ole Christian Lien, til E24.

Nav har sett på hvilken vei seniorene har tatt ut av arbeidslivet. Det kan enten være via en helserelatert ytelse, som uføretrygd, eller direkte til alderspensjon eller AFP.

Les også

– 130.000 ledige innen året er omme om dette tempoet fortsetter

Færre fra uføretrygd til pensjon

Den vanligste veien ut av arbeidslivet er den som i størst grad er frivillig, nemlig ved uttak av alderspensjon fra folketrygden eller AFP.

Rundt fire av ti velger denne veien, og andelen er økende fra eldre til yngre årskull, viser den ferske rapporten til Nav, som lanseres tirsdag.

– Andre kan være for syke til å jobbe, og kan ha rett til helserelaterte ytelser slik som arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Rundt én av fire har gått denne veien ut av arbeidslivet, men andelen har sunket de siste årene. Dette kan tyde på at de yngre årskullene er friskere enn de eldre, sier Lien.

Det har vært en trend at stadig flere holder seg lenger i arbeid. Spesielt gjelder dette etter fylte 60 år.

- I underkant av to av ti er fortsatt i arbeid selv om de har passert 67 år. Tidligere undersøkelser har vist at arbeidsinsentivene i pensjonsreformen har påvirket sysselsettingen positivt for seniorer, noe rapporten også indikerer.

HAR VARSLET NYE REGLER: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp).

Rapporten er oppløftende for velferdsnorge.

Med en stadig aldrende befolkning kommer det godt med for skattebetalerne at antall år i arbeidslivet for nordmenn over 50 år har økt med 1,9 år i snitt, fra 2001 til 2014.

Les også

Tove (40) tilhører mindretallet av norske kvinner - hun sparer til pensjon

Pensjonsreformen får deler av æren

Utover bedre helse, er det ikke godt å si hva som gjør at nordmenn står lenger i arbeid.

Spørsmålet om hvilke politiske reformer på velferdsområdet som bidrar til høyere sysselsetting blant seniorene holdes delvis åpent i rapporten.

Flere av reformene som har blitt iverksatt de siste årene er nemlig ikke tilstrekkelig evaluert ennå.

Det er til eksempel uklart hvilke langsiktige effekter NAV-reformen fra 2006 har hatt. Den siste effektevalueringen tyder på at det ikke har blitt flere i arbeid og færre på stønad.

(saken fortsetter under bildet.)

SENIORENE HOLDER KOKEN: Seksjonssjef Ole Christian Lien i NAV står bak undersøkelsen som viser at nordmenn aldri har stått lenger i jobb.

Derimot holder forskerne en knapp på pensjonsreformen fra 2011.

Målet med reformen var å få seniorene til å stå lenger i jobb ved å forbedre incentivene til å jobbe.

– Det har gitt en tydelig økning, særlig blant folk som har passert 62 år. De kan fritt kombinere jobb og pensjon, uten at inntekten blir avkortet, sier Lien.

Les også

16 milliarder mer i pensjonsutbetalinger enn ventet

Foreslår gulrot til offentlig ansatte

Men ansatte i offentlig sektor er ikke fullt ut omfattet av den gunstige reformen. Det betyr at pensjonsutbetalingen i mange tilfeller minker hvis man velger å jobbe som pensjonist.

Lien mener politikerne absolutt bør se om også offentlige ansatte bør kunne gå av med pensjon og jobbe ved siden av, uten å tape.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson varslet nylig at nye pensjonsregler for offentlig ansette vil bli utredet i løpet av høsten.

– Forskning som er publisert på pensjonsreformen viser en klar sammenheng mellom endring i regelverket og økt sysselsetting, sier han.

– Hvis man gjennomfører tilsvarende endringer i offentlig sektor, vil det føre til at seniorene jobber lenger. Men det er et vanskelig politisk spørsmål som også vil ha noen ulemper, og som krever omfattende endringer i de tariffestede rettighetene.

Les også

– Pensjonsøkonomien er basert på tro og håp

– Bransjer vil mangle folk

Lien skulle også gjerne sett bedriften i større grad var med på dugnaden med å holde seniorene unna pensjonisttilværelsen.

– Befolkningen eldes, og vi mener mange bransjer vil oppleve mangel på folk fremover. Bedriftene vil tjene på å ha et mer bevisst forhold til å holde seniorene i arbeid.

Han mener kompetansebygging og helsefremmende tiltak bør være en sentral del av bedrifters tiltakspakke.

– Det viktigste er god tilrettelegging for eldre i tungt belastende yrker. Arbeidsgiver kan finne alternative arbeidsoppgaver til de ansatte, slik at det er mulig å jobbe frem til pensjonsalder.

– Men det vil variere mye fra bedrift til bedrift, og individ til individ. Det fordrer at bedriften har et mer aktivt forhold til seniorpolitikk. Altfor mange bedrifter iverksetter standardtiltak som seniordager, uten å vite om det er det som skal til, sier Lien.

Les også

Halvparten av mennene tar tidligpensjon

Les også

– Vil jeg ikke opptjene pensjon i vikariatet?

Les også

Lensmenn må jobbe mer for å få tidlig pensjon

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Pensjon

Flere artikler

  1. Reformen som angår alle var ferdig forhandlet i 2009. Først om to år kommer besparelsene.

  2. Offentlige ansatte må jobbe lenger for full pensjon

  3. Trygdeoppgjøret klart: Mot redusert kjøpekraft for pensjonistene

  4. Regjeringen vil fjerne tillegg for uføre som blir alderspensjonister

  5. Betalt innhold

    Alf Christian Sørum ødela armen på jobb. Valget han tok etterpå, bidrar til å spare milliarder i trygd.