Nye beregninger viser enda sterkere rift om Oslo-boliger

Hovedstadens boligbehov frem mot 2025 oppjusteres i nye beregninger. Det betyr fortsatt økende mangel på boliger om byggetakten fortsetter som i dag.

MANGEL: I Oslo er det stort underskudd på boliger. Her ser vi populære Sørenga, med Barcode og Operakvartalet i bakgrunnen.
Publisert:

Kraftig underskudd av nyboliger gis i dag mye av skylden for at Oslo-markedet opplever en stupbratt prisvekst som får økonomer til å frykte boligboble.

Og riften om boliger kan bli sterkere.

Nå oppjusteres nemlig anslagene for hvor mange boliger hovedstaden trenger for å møte etterspørselen.

– Det blir ikke noe bedre. Oslo ligger dårlig an, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes forening til E24.

På bordet til boligbyggesjefen ligger ferske beregninger fra Prognosesenteret. De konkluderer med at Oslo nå har behov for 6683 nye boliger hvert år frem mot 2025.

Det er 451 flere boliger i året enn hva som lå til grunn i de forrige beregningene, som har vært brukt i to år og nå utgår.

Les også

SSB tror Norges befolkning øker med én million rekordfort

Innflyttingsboom

Oppjusteringen følger de nye befolkningsfremskrivingene fra SSB, som ble lagt frem 21. juni.

Statistikkbyrået tror nordmenn vil fortsette å flokke til landets største byer. Oslo spås den høyeste veksten, med 30 prosent flere innbyggere innen 2040.

Doblet innvandring og forsterket urbanisering er blant de underliggende forutsetningene SSB legger til grunn.

Her er de nye boliganslagene for hvert av landets fylker:

BYGGING KONTRA BEHOV: Blå søyler viser beregnet boligbehov i året frem mot 2025. Røde søyler viser årstakten for igangsatt boligbygging per i dag (juni 2016), og grønne søyler viser det årlige boligoverskuddet- eller underskuddet dette fører til.

Prognosesenteret bruker en formel hvor SSBs hovedscenario for befolkningsvekst brukes for å beregne behovet for antallet nye boliger rundt om i landet.

Deres forrige anslag fra 2014 tilsa et årlig behov på 6232 boliger i Oslo, men i lys av de nye SSB-anslagene måtte tallknuserne konkludere med at dette blir altfor lavt.

– Gir sterkere press

Jæger mener oppjusteringen i Oslo er betydelig.

– Mange har snakket om at folk nå forlater Oslo, men det tror åpenbart ikke SSB noe på. De tror det bare blir flere, og at presset øker ytterligere.

– Det betyr igjen at vi står overfor et enda kraftigere sprik mellom tilbud og etterspørsel, sier boligtoppen.

Han har lenge uttrykt bekymring for at særlig unge boligkjøpere presses ut av markedet.

(saken forstetter under bildet.)

BEKYMRET: Direktør Per Jæger i Boligprodusentene har fått ferske anslag om økt boligbehov i Oslo på sitt bord. Han mener prispresset kan forsterkes om det ikke tas politiske grep.

Tror byggetakten blir under halvparten

Som diagrammet viser ligger byggetakten i Oslo nå på cirka 4000 nyboliger i året (juni 2015 til mai 2016), mot et anslått behov på nær 6700. Det tilsier et boligunderskudd på 2700 boliger.

Les også

NEF tordner mot meglerne bak meglerfritt boligsalg: Ber Finanstilsynet om hjelp

Men Jæger mener spriket vil vise seg større enn som så.

– Mai-tallene i år var uvanlig sterke, og det er ikke realistisk at årstakten holder seg så høy. Vi tror den bil ligge på i overkant av 3000 boliger i året, altså under halvparten av det anslåtte behovet, sier Jæger.

Han sier de nye prognosene forsterker behovet for politiske grep som intensiverer boligbyggingen, og forutsetter at det nå kommer «veldig gode tiltak» fra Oslo kommunes nyopprettede boligvekstutvalg.

Les også

Meglertopp tordner mot meglerkolleger: – Dette er kvasi-megling

Les også

SSB tror Norges befolkning øker med én million rekordfort

Les også

Opplever stadig mer «boligflipping»: – Fort inn, fort ut. Det er lettjente penger

Publisert:

Her kan du lese mer om