«Landemerke» til salgs i Oslo

Landkreditt legger ut sitt eget hovedkontor til salgs. Banken vil bruke pengene på å ta markedsandeler i boliglånsmarkedet.

– EN SPESIELL EIENDOM: Konsernsjef Ole Laurits Lønnum i Landkreditt Bank selger nå Landkredittgården på Kal Johans gate 45 i Oslo. Han mener salget er en unik mulighet for investorer til å sikre seg et historisk bygg midt på Oslos paradegate.
Publisert: Publisert:

Landkreditt Bank melder torsdag at de har lagt ut «Landkredittgården», midt på Karl Johans gate i Oslo, for salg.

Banken skriver i meldingen at de vil bruke pengene på å vokse mer:

– Vi skal stå sterkere i konkurransen om kundene, både i personmarkedet og landbruksmarkedet. Landbruket har vært, og er, vår primære kundegruppe. Samtidig blir personmarkedet stadig viktigere for oss. Derfor skal vi øke markedsandeler også i dette markedet, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt Bank.

I første halvår i år har banken økt volumet av boliglån med 15,7 prosent, sammenlignet med fjoråret.

Banken har også et tungt fotfeste innenfor landbruket, og de anslår selv at de har en markedsandel på rundt 20 til 30 prosent, avhengig av hvilket produkt man ser på.

Hovedkontoret til salgs

For å få realisere den veksten Landkreditt nå satser på, legger de altså sitt eget hovedkontor ut for salg.

De siste par årene har datterselskapet som eier bygget hatt et resultat på snaue 11 millioner i året.

Banken har eid bygget siden 1918. I dag er kanskje Hard Rock Café den mest kjente leietageren, i tillegg til banken selv.

– Dette er en svært sjelden mulighet. Investorene vil forstå at en slik mulighet kun dukker opp i et godt marked, og det er nok mange som forventer skarp prising av Landkredittgården, sier Jørgen Haga i Akershus Eiendom, som har fått jobben med å selge eiendommen.
– Ikke bare er beliggenheten og arkitekturen unik, men byggets historie er interessant i seg selv. Den strekker seg over flere epoker, og det er mange ulike firmaer og etablissementer som har hatt sitt sete her, sier Haga videre.

Landkreditt-sjefen vil ikke ut med hvor mye banken håper å få for salget.

– Vi forventer en skarp prising, men vi har ikke lyst til å gå ut med et verdianslag, sier Ole Laurits Lønnum og legger til at bygget har både banken og Hard Rock Café som stabile og langsiktige leietagere.

– Når forventer dere at salget går gjennom?

– Nå har vi en prosess som så smått er i gang. Det tar nok litt tid før vi får tatt en endelig beslutning, men det blir tidligst i oktober, sier Lønnum.

– Har betydelig kapital i gården

Sjefen i Landkreditt avviser at salget av hovedkontoret er nødvendig for å realisere vekstambisjonene, men sier at det gjør det lettere.

– Vi gjennomfører ikke det salget fordi vi må. I forhold til størrelsen vår er Landkreditt Bank én av de best kapitaliserte bankene i Norge. Vi mener likevel at den betydelige kapitalen vi har i denne gården kan sysselsettes bedre i bankvirksomheten, sier Lønnum.

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt Bank

Landkreditt er langt fra alene om å gjøre dette. Andre store banker har for lengst solgt sin eiendomsmasse og blitt leietagere, for å frigjøre kapital til bankdriften.

Lønnum forteller at Landkreditt som alle norske banker gjennom de siste årene har måttet bygge opp kapitalen sin ettersom myndighetene har strammet til kravene i kjølvannet av finanskrisen.

– På noen år vil vi bil en større mellomstor bank i Norge, og på den måten vil vi hente ut flere storskalafordeler, sier Lønnum.

Landkreditt-sjefen poengterer at det er privatsegmentet som banken nå spesielt satser på og at de ønsker en vekst innen hele sortimentet, fra fond til kort. Banken vil øke markedsandelen innen landbruk, men det er spesielt innen boliglån man ser for seg at mesteparten av veksten vil komme.

Dette er også et segment mange andre banker vil vokse i nå for tiden, blant annet fordi næringslån til bedrifter krever mer kapital i banken bak hvert lån enn det et boliglån krever.

– Vi er den største landbruksbanken og vil vokse innen privatsegmentet, sier Lønnum.

Han forteller at banken er landsdekkende og at de har landbrukskunder over hele landet. På privatsiden er kundemassen hovedsakelig fokusert rundt omkring på Østlandet:

– I personmarkedet dekker vi også hele landet, men vi er nok ganske tunge i østlandsområdet. Jeg ser nok for meg at det er der den største veksten vil komme, for det er der markedet er størst.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om