Nyboligsalget økte 13 prosent i oktober

Nyboligsalget fortsetter trenden i oktober. Men fortsatt ligger nyboligsalget under fjoråret. 

Publisert:

Nyboligsalget i Norge økte med 13 prosent i oktober.

Det viser ferske tall fra Boligprodusentenes Forening som legges frem på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Oktober følger dermed opp de positive salgstallene for september, hvor salget økte ti prosent fra måneden før.

– Hittil i år ligger nyboligsalget fire prosent bak fjoråret, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

– Vi synes det begynner stabilisere seg, det er ikke bare nedturer, fortsetter Jæger.

Han forklarer at det er salget av leiligheter, med en økning på tre prosent hittil i år som er hovedårsaken til at boligsalget tar seg opp. Salget av eneboliger og småhus ligger henholdsvis seks og 17 prosent bak fjoråret.

De siste tolv månedene er det solgt 26.830 boliger. Dette er fire prosent under nivået for et år siden.

Laveste igangsetting siden 2010

Når det gjelder igangsettingen av boliger er denne to prosent lavere enn i oktober i fjor. Hittil i år er igangsettingen av nye boliger falt med 11 prosent, mot i fjor.

De siste tolv månedene er det igangsatt 28.241 boliger.

– Ser vi på månedsutviklingen for oktober, må vil tilbake til 2010 for å finne færre igangsettelser, sier Jæger.

Han forklarer dette med at igangsettelsene kan hoppe mye fra måned til måned, fordi igangsettelser gjerne kommer i bolker, som kan gi store utslag i statistikken.

Fritidsboligmarkedet har også hatt en nedgang mot fjoråret, denne er likevel noe lavere enn i resten av nyboligmarkedet.

– Salget av nye hytter og fritidsboliger ligger ved utgangen av oktober to prosent bak fjoråret, mens igangsettingen ligger 16 prosent bak fjoråret.

Godt boligbehov

Boligprodusentene beregner i samarbeid med Prognosesenteret seg frem til hvordan boligbehovet vil bli mot ferdigstilte nye boliger i årene fremover.

Ser man et år frem i tid, virker det å være et stabilt overskudd av ferdigstilte boliger det neste året, med unntak av Østfold og Vest-Agder hvor man ifølge prognosen vil mangle omkring 1000 boliger.

Ser man fem år frem i tid er det Oslo som har et problem. Sett imot boligbehovet ligger årstakten for igangsettelser et godt stykke under hvor man burde vært, forklarer Jæger.

Også her er trenden at Vest-Agder har litt for lav igangsettingstakt mot hvordan boligbehovet er.

Publisert:

Her kan du lese mer om