Felte tre med kongeørn-reir – får fengselsdom

En dom som setter viktige premisser for lovforståelsen i naturen, mener Økokrim.

BETINGET FENGSEL: Gårdsbrukeren felte et tre bebodd av kongeørner. Nå har Høyesterett avgjort at det skal straffes hardt.
Publisert: Publisert:

Vil du hugge ned et tre? Selv om det kan fremstå som din fulle rett, kan det lønne seg å gå grenene nærmere i sømmene først.

Høyesterett har nå avvist anken fra en gårdsbruker som felte ned et tre som hadde et kongeørn-reir. Det var Økokrim som tok trefellingen inn for retten.

Dermed opprettholdes dommen fra lagmannsretten, hvor gårdseieren ble dømt til betinget fengsel i 21 dager og bot på 18.000 kroner.

Gårdsbrukerens nabo ble idømt bot på 15.000 kroner for samme forhold.

Straffen ble ilagt for overtredelse av naturmangfoldloven. Loven trådte i kraft i 2009 og gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen.

Loven sier blant annet at enhver plikter å unngå å påføre unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi.

Les også:Hugget ned trær på naboens tomt – må punge ut 600.000 kroner

- Må få markert og merkbar reaksjon

Det var Økokrim som tok trefellingen inn for retten.

- Avgjørelsen inneholder viktige premisser om forståelsen av naturmangfoldloven, skriver Økokrim i en uttalelse på egne nettsider.

Ved forkastingen av gårdsbrukerens anke stilte Høyesterett seg bak vurderingen til Lagmannsretten, som fastslo at brudd på naturmangfoldloven må møtes med en «markert og merkbar reaksjon».

- Oppdagelsesrisikoen er lav, og gjerningsmennene vil ikke sjelden mene å ha aktverdige grunner for sine handlinger og ha støtte for sitt syn i lokalsamfunnet. Reaksjonen vil da få større betydning i seg selv, mente lagmannsretten.

Publisert:

Her kan du lese mer om