DNB-megler tilbakeholdt boligrapport: Skjulte utgiftsbombe på 11 millioner

DNB-megleren satt på en tilstandsundersøkelse som estimerte at boligblokken trenger utbedringer for nær elleve millioner kroner. Den fikk ikke boligkjøperne se.

TILBAKEHOLDT MILLION-UTGIFTSRAPPORT: «Dersom det var viktig for klageren å finne ut mer om kostnadsbildet, burde han gjort grundigere undersøkelser», står det i et vedak fra meglerklagenemnden om DNB-meglerkontorets begrunnelse. Verken nemnda eller Forbrukerrådet er imponert.
  • Karl Wig
Publisert: Publisert:

– Dette er ikke noe grensetilfelle. Dette er uakseptabelt, sier Olav Kasland, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, til E24.

Megleren ved DNB Eiendom i Asker informerte heller ikke om at en slik rapport hadde blitt utarbeidet, og det klekkelige kostnadsestimatet ble aldri nevnt i salgsoppgaven.

– Jeg trodde vi hadde kommet lenger i 2019. Eiendomsmeglere skal vite bedre, sier Kasland.

At rapporten ble tilbakeholdt var ingen glipp, men en overveid beslutning.

Det bekrefter meglerkontoret når E24 tar kontakt.

Daglig leder Sverre Nielsen forsvarer beslutningen.

Han mener rapporten kunne «gi et feil inntrykk» hvis interessentene fikk se den.

Les også

Knusende kritikk fra Finanstilsynet: – DNB Eiendom har brutt loven

Knusende vedtak

Men i et vedtak fra meglerbransjens egen klagenemnd refses DNB-kontoret for å opptre «uaktsomt» og i strid med god meglerskikk.

«Da megler valgte ikke å fremlegge undersøkelsen, eller uttrykkelig å opplyse i salgsoppgaven om at undersøkelsen forelå med prisestimatet på nær 11 millioner kroner, har megleren ikke overholdt sin opplysningsplikt», uttaler nemnden.

I salgsoppgaven til boligen sto det imidlertid at flere forhold måtte utbedres i boligblokken.

Det ble også vist til planer om større rehabiliteringsarbeider i den vedlagte tilstandsrapporten.

Men:

«Det som kjennetegner de opplysninger som ble gitt, er imidlertid at det ikke var angitt noen prisestimater om hva dette ville koste. Megleren hadde dog tilgang til en «Tilstandsundersøkelse av betongkonstruksjoner» med et kostnadsestimat på nesten
11 millioner kroner», heter det i vedtaket.

– UAKSEPTABELT: Olav Kasland, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, reagerer kraftig på saken. DNB-meglerkontoret forsvarer fremgangsmåten, men refses for brudd på god meglerskikk i egen klagenemnd.

Uten å spekulere direkte i meglerens motivasjon for å tilbakeholde rapporten, bemerker nemnden at det klekkelige prisanslaget vil «være av stor betydning når man skal legge inn bud».

Det er Kasland i Forbrukerrådet helt enig i.

– Ja, slik informasjon er jo definitivt egnet til å påvirke kjøpesummen, mener han.

DNB-kontoret: – Vi er uenige

Det var boligkjøperen som klagde inn DNB-megleren, med krav om 300.000 kroner i erstatning.

Nemnden konkluderer med at megleren er erstatningsansvarlig, men de tar ikke stilling til beløpet.

– Hvordan vil dere forholde dere til den avgjørelsen?

– Selv om vi er uenige med Klagenemnda tar vi selvfølgelig deres avgjørelse til etterretning, svarer Nielsen i DNB Eiendom Asker i en e-post til E24.

– Hvorfor ble hverken rapporten eller utbedrings-prisanslaget på nær 11 millioner kommunisert til interessentene?

– Det er her uenigheten ligger, svarer meglersjefen, og presiserer at megleren som hadde oppdraget ga informasjon om at større rehabiliteringer både var nødvendig og planlagt i sameiet.

– Omfanget og kostnad var imidlertid ikke kjent på salgstidspunktet, og er fortsatt ikke vedtatt, vi kunne derfor ikke gi disse opplysningene.

– Jeg blir litt forvirret når du skriver at dere ikke «kunne» gi opplysninger om kostnad på salgstidspunktet. Rapporten med prisanslaget forelå jo, så dere kunne gitt opplysningene i den hvis dere ville?

– Vi er opptatt av å gi kjøper relevante og dokumenterte opplysninger, og slik vi vurderte saken var sameiet tydelig på at kostnadsbildet i tilbudene ikke var riktig. En megler kan ikke basere seg på spekulasjoner eller antagelser om et fremtidig kostnadsbilde, fremholder Nielsen.

Les også

DNB droppet kritisk rapport – må heve boligkjøp

Mener kjøperen burde undersøkt selv

I nemndvedtaket oppsummeres DNB-kontorets innsigelse mot å viderebringe informasjonen slik:

«Grunnen til at det ikke står noe om kostnader, er fordi det ikke var sikkert hvor mye arbeidet ville beløpe seg til. Dersom det var viktig for klageren å finne ut mer om kostnadsbildet, burde han gjort grundigere undersøkelser, for eksempel ved å be om årsberetningen.»

Meglersjefen forklarer E24 at rapportens anbefalte utbedringer hadde blitt avvist av sameiet, som heller ville forfølge en rimeligere løsning.

– Etter vår vurdering var det derfor ikke riktig å legge frem rapporten for interessentene, da den kunne gi et feil inntrykk, enten om endelig omfang og kostnad blir større eller mindre.

Kasland i Forbrukerrådet reagerer sterkt på uttalelsene.

– Feil inntrykk for hvem? Dette er jo helt sentrale opplysninger for boligkjøperne!

Han fortsetter:

– Megleren sitter på denne viktige informasjonen, og velger likevel å tilbakeholde den. Sånn skal det ikke være. Det synes jeg faktisk de skal ta selvkritikk på.

Kritikken fra klagenemnden rettes mot DNB-kontoret, og navngir verken megleren som var ansvarlig fra salget, boligens adresse eller boligkjøperen som klagde inn saken.

Selv om meglerkontoret er uenig i avgjørelsen, svarer Nielsen slik på spørsmål om hvorvidt de har noe å ta lærdom av:

– En lærdom fra denne saken er at vi i større grad også må kommunisere de prosessene som pågår og som kan ha betydning for økonomien i sameiet eller borettslaget.

E24 er ikke kjent med identiteten til boligkjøperen eller ansvarlig megler for salget. Nemndsvedtaket retter kritikken direkte mot Asker-kontoret til DNB Eiendom, men anonymiserer personnavn og boligens adresse.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Bolig

Flere artikler

  1. Eiendomsmegler tiet om utgiftsbombe i salgsoppgaven

  2. DNB-megler markedsførte kjellerbod som soverom

  3. Boligkjøper fikk ikke vite om varslet oppussing til 80 millioner

  4. Forbrukerrådet: – Slikt går ikke an

  5. Oslo-megler felt for lokkeprising