Arbeidsledighet

Nav-sjefen: – Situasjonen er krevende

Ledigheten i Norge er høy, og stigende. – Jeg vil beskrive situasjonen som krevende, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

NY NAV-SJEF: Hans Christian Holte tok over jobben som arbeids- og velferdsdirektør i august. Bildet er tatt i 2019, mens Holte var skattedirektør.
 • Frank Haugsbø
Publisert: Publisert:

I forrige uke var nesten 200.000 personer registrert som helt eller delvis ledige i Norge.

– Det er flere arbeidssøkere registrert hos NAV i dag enn på det høyeste under alle de tre foregående krisene på arbeidsmarkedet på 2000-tallet: IT-boblen, finanskrisen og oljeprisfallet, sier Holte til VG.

Men ikke alt er helsvart, påpeker han.

– Hvis jeg skal finne et lyspunkt, så er det at en krise som dette får frem gode og kreative løsninger i mange bransjer og næringer. Det presser frem omstilling, og det er en positiv ting vi må ta med oss, sier Holte til VG.

Som eksempel på at ny kompetanse nå blir etterspurt, nevner Nav-direktøren unge gamere som nærmest blir kuppet av bedrifter som trenger spesifikk datakompetanse.

– De er plutselig blitt verdifulle i diverse sammenhenger i arbeidslivet. Flere har blikket på nye muligheter nå, sier han.

Les også

Krisen i verftsindustrien: Fem i familien ble oppsagt

Gjennom høsten har i gjennomsnitt 8000 arbeidssøkere forsvunnet ut av ledighetskøen hver eneste uke, viser tall fra Nav.

– Ikke alle disse var permitterte, så det finnes jobber for dem som er arbeidsledige, ofte i andre yrker eller næringer. En egen analyse vi har gjort i Nav viser at fire av ti fant seg jobb i et annet yrke.

Ifølge Nav vil ledigheten i Norge holde seg på et høyt nivå to år til.

– Prognosene våre viser at ledigheten vil gå gradvis nedover, men at vi vil stå overfor en krevende situasjon i et par år fremover. Vi vil ikke komme ned på nivået vi lå på før pandemisituasjonen før tidligst i 2022, slik det ser ut nå, sier Holte.

Etter at pandemien rammet Norge i mars, økte ledigheten til det høyeste nivået siden andre verdenskrig. I april var over 420.000 personer helt ledige, delvis ledige eller på ulike tiltak hos Nav.

Siden har ledigheten gått markant ned, men i november økte tallet på arbeidssøkere for første gang siden før sommeren. Tirsdag 17. november var det registrert 194.600 helt eller delvis ledige, 6000 flere enn uken før.

– Økningen er knyttet til nye restriksjoner i smitteverntiltakene, særlig i Oslo og Bergen, sier Holte.

Den tidligere sjefen for Skatteetaten tok over jobben som Nav-direktør etter Sigrun Vågeng 4. august. Han sier det er betydelig usikkerhet knyttet til flere bransjer fremover, og at smitteverntiltakene vil være en x-faktor for utviklingen i økonomien og arbeidsmarkedet.

– Reiselivsbransjen må forvente usikre tider i lang tid, knyttet til mulige varige endringer i folks reisevaner. Dette gjelder både fritidsreiser og bedriftsreiser. Det er også trekk i økonomien som ikke eksplisitt er knyttet til corona. Vi venter en større nedgang i oljerelaterte investeringer neste år, og dette vil få store ringvirkninger for norsk industri.

KRISE: – Situasjonen vi står oppe i er ekstraordinær, samtidig som det er all grunn til å tro at den bare er midlertidig, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Holte ser også positive trekk ved utviklingen.

– Myndighetene har ført en ekspansiv finanspolitikk under den økonomiske nedgangen. Det er brukt mindre penger i husholdningene, og det er ventet at det private forbruket vil ta seg opp. Dette vil kunne være et viktig bidrag til vekst i norsk økonomi. Renten er lav, og det stimulerer byggebransjen.

Nav-direktøren mener vi må være forberedt på at det kan komme nye bølger med en bratt vekst i permitteringstallene, som så vil gå ned igjen.

– Dette vil være nært knyttet til smitteverntiltakene både sentralt og lokalt, sier han.

Holte mener Nav er langt bedre rustet til å takle utfordringene etaten står overfor nå, enn da krisen rammet i mars.

– Jeg er opptatt av hva vi kan gjøre for alle dem som er i en usikker og vanskelig situasjon. Det viktigste er å sikre folk økonomisk trygghet ved å sikre en god og forsvarlig utbetaling av dagpenger. Dernest er det viktig å jobbe tett med arbeidsgiverne for å stimulere arbeidsmarkedet på en best mulig måte. Regjeringen har nylig vedtatt å etablere 7000 nye tiltaksplasser, og vi vil jobbe tett med arbeidsgiverne for å få dette til.

TOMT PÅ FLYPLASSEN: Pandemien har rammet flybransjen hardt. Bildet er tatt på Gardermoen i oktober.

Holte mener tiltakene og krisepakkene har vært viktige for å begrense ledigheten.

– Det er positivt at den ekstremt høye arbeidsledigheten som var der i starten av pandemien gikk raskt ned, kanskje raskere enn vi hadde fryktet. Samtidig ser vi nå en ny vekst i permitteringene, som følge av innstrammingene knyttet til smittevern. Nå er det særlig viktig å holde ledigheten så lav som mulig, og ikke få en langtidsledighet som biter seg fast på et høyt nivå.

Holte sier det særlig er to grupper han er særlig bekymret for. De som var ledige før pandemien rammet, og de ledige under 30 år.

– De som allerede var ledige har et dårligere utgangspunkt enn de som ble ledige etter at tiltakene ble gjennomført i mars. Dette er en stor gruppe som har ekstra utfordringer med å komme tilbake til arbeidslivet. De er gjerne ferske jobbsøkere. De kan ha avbrudd i utdanning, hull i CV-en eller de kan ha manglende norskkunnskaper.

I mai offentliggjorde FN en rapport som konkluderte med at en av seks unge under 29 år har mistet jobben verden over etter at pandemien rammet. Ved utgangen av september var over 50000 personer under 30 år ledige i Norge, ifølge statistikk fra Nav.

– Ungdomsledigheten er noe av det mest urovekkende i dagens situasjon. De unge er mer utsatt for å komme i en situasjon med langtidsledighet, så det er veldig viktig å jobbe godt med denne gruppen.

Les også

NAV-sjefen: Permitterte bør være realistiske

Holte sier han har mye godt å si om hvordan Nav har håndtert pandemisituasjonen.

– Det trykket Nav sto i, og responsen fra etaten, har vært formidabelt å se. 

– Du har vært Nav-direktør i vel tre og en halv måned. Har du sett noe du vil endre på, eller prioritere annerledes?

– Jeg har stilt meg to spørsmål. Er vi tilgjengelige nok, og hva kan vi gjøre for å bedre folks møte med oss? Dette er viktige spørsmål vi alltid må ha langt fremme i bevisstheten. Nav er en stor etat som har stor innflytelse på folks livssituasjon. Mange av dem er i en sårbar situasjon, både økonomisk og på andre måter.

Holte sier han har satt i gang flere prosjekter internt i Nav som har som mål å bedre tilgjengeligheten.

– Det ene handler om språket vi bruker. Vi skal snakke enkelt, både i brevs form og i direkte kommunikasjon med folk. Dette er grunnleggende og viktig. Vi skal også se på om regelverket vårt er for kronglete, og spille inn forslag om forenklinger, der vi mener det er hensiktsmessig.

Holte vil også se på sammenhengene i Nav som organisasjon.

– Mange brukere har kontakt med Nav over tid, i ulike livssituasjoner. Spørsmålet er om de ulike delene av etaten henger godt nok sammen.

– En annen satsing som er viktig for tilgjengeligheten og effektiviteten vår, er fortsatt utvikling av gode digitale tjenester. Det gjør det enklere for veldig mange å ha kontakt med oss, samtidig som vi kan frigjøre kapasitet til å følge opp de som trenger fysiske møter med oss.

Nav-direktøren mener også at Nav i sterkere grad bør delta i samfunnsdebatten på områder hvor etaten spiller en rolle.

– Siden vi spiller en rolle i så mange menneskers liv, er det viktig at vi spiller med åpne kort om våre vurderinger og hva vi mener må til for å sikre god velferd i Norge.

– I flere kommuner har Nav stengt publikumsmottakene sine. Det fører ikke til økt tilgjengelighet?

– I situasjonen vi har nå er det viktig å opprettholde et så godt tilbud som mulig. NAV-kontorene har videomøter med arbeidssøkere og er tilgjengelig gjennom digitale kanaler. At noen NAV-kontor har stengt publikumsmottaket skyldes primært forhold på det enkelte Nav-kontor, og smittesituasjonen i kommunen. Nav er et partnerskap mellom staten og kommunene, og vurderinger fra begge parter danner grunnlag for lokale beslutninger.

I begynnelsen av desember skal Hans Christian Holte møte sine europeiske kolleger for første gang. Det skjer i et digitalt todagers styremøte i EU-forumet the European Network of Public Employment Services, der arbeids- og velferdsdirektørene skal diskutere utfordringene Europa står overfor.

– Jeg følte meg veldig privilegert som skattedirektør, fordi etaten hadde så høy standing i Norge. Jeg føler det samme som Nav-direktør. I Norge har vi en stor verktøykasse for å løse problemene vi står overfor. Vi har generelt høy tillit i samfunnet vårt, det gjør det lettere å finne gode og enkle løsninger for velferdstjenestene våre.

– Men vi er nødt til å jobbe på tvers av det offentlige. Skal vi lykkes, må vi samarbeide tett med både helsesektoren og utdanningssektoren. Der ligger nøkkelen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsledighet
 2. Arbeidsledighet
 3. Arbeidsliv
 4. Hans Christian Holte
 5. Nav

Flere artikler

 1. Nav-sjefen: – Krisen er over

 2. 5.300 permittert på èn uke etter nedstenging på Østlandet

 3. Arbeidsledigheten faller videre til 2,2 prosent i oktober

 4. Nav tror ledigheten er tilbake på «normalen» i 2022: – En stor lettelse

 5. Unge kvinner hardt rammet av coronaledighet: – Lever fra dag til dag