Gikk glipp av avkastning etter treg flytting – kan få erstatning

Gjensidige Bank brukte seks måneder på å flytte aksjesparekontoen til en kunde, som så verdiene falle med nærmere hundre tusen kroner. Finansklagenemnda mener banken må dekke tapet.

En kunde mente hun gikk glipp av avkastning etter treg flytting av aksjesparekontoen hennes, og fikk medhold hos Finansklagenemnda. Illustrasjonsbilde.
Publisert:

Det tok lang tid å flytte over en aksjesparekonto, med over én millioner kroner i verdier, fra Gjensidige Bank til en annen bank.

Eieren av kontoen opplyste at vedkommende ønsket å skifte ut fondet DNB Miljøinvest med JPMorgan Funds. Nettopp dette ble hovedspørsmålet i saken.

Klageren mener hun tapte 240.029 kroner på feilen. Tapet er beregnet på grunnlag av differansen mellom sluttkursen på de to aksjetilbyderne i perioden frem til banken foretok overføringen, ifølge nemndas avgjørelse.

En aksjesparekonto (forkortet ASK) er en egen konto for aksjefond og børsnoterte aksjer, der gevinsten først skattlegges når pengene tas ut av kontoen.

I avtalevilkårene står det at banken skal foreta overføringen innen ti dager. Banken mente imidlertid at utfordringer med bankens system var årsaken til den lange saksbehandlingstiden.

«Klager har ikke sannsynliggjort at hun ville ha reinvestert i andre fond som ville gitt bedre avkastning og dermed direkte og påregnelig tap som følge av forsinkelsen. Konsekvensen for banken av for sen flytting er ikke regulert og har ei heller medført reaksjoner fra offentlige myndigheter», skriver banken i tilsvaret.

Det skal ha blitt purret flere ganger på banken, både fra kunden og banken der kontoen skulle bli overført til.

Saken havnet på bordet til Finansklagenemda, som enstemmig gir medhold til klageren. Det betyr at hun trolig vil få dekket hele beløpet som følge av feilen.

Dagens Næringsliv omtalte saken først.

Hva blir tapet?

Hovedspørsmålet i saken var beregningen av tapet. Fondet hun var investert i, DNB Miljøinvest, falt med 99.985 kroner i perioden fra midten av april til begynnelsen av august.

Hun mener også at hun er påført et tap tilsvarende verdiøkningen i samme periode på det fondet hun planla å investere i, og dette er beregnet til 140.044 kroner.

Banken mener imidlertid at fondsvalget ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort, og har ikke kommentert beregningene ytterligere.

Les på E24+

Oljetoppen om krisene: – Jeg blir brakkesyk før jeg får corona

Kunden fikk medhold

Nemnda skriver i avgjørelsen at de mener erstatningsansvaret er sannsynliggjort, og videre at det er påregnelig.

«Når banken ikke hevder at forsinkelsen med overføringen skyldtes omstendigheter som banken ikke kan bebreides eller omstendigheter utenfor bankens kontroll, vil banken være erstatningsansvarlig for klagerens påregnelige tap som følge av forsinkelsen», heter det i avgjørelsen.

Banken har erkjent at overføringen tok for lang tid, men har ikke kommet med flere detaljer om hvorfor. Saken retter seg mot Gjensidige Bank, som ble kjøpt opp av Nordea i 2019 for 5,5 milliarder kroner.

Finansklagenemda skriver at de ikke kan fastsette en erstatning ut ifra dokumentene som har vært på plass, men skriver at det er grunnlag for erstatningsansvar. Klagerens beregninger skal «lagt på vei» være realistisk, mener nemnda.

Les også

Risikerer store tap: Dette kan bli konsekvensene hvis Norwegian kollapser

Les også

Fikk prisavslag på boligen etter strømoverraskelse

Publisert:
Gå til e24.no