Einar Aas kan få 227 millioner kroner fra stat og kommune etter milliardsmellen

Einar Aas kan ha krav på å få tilbakebetalt tidligere innbetalt skatt ifølge en skatteregel. Den «regningen» må Grimstad kommune og staten ta, mener skatterettsadvokat.

SKATTERETTSEKSPERT: Skatterettsadvokat Bettina Banoun.
Publisert:

Bettina Banoun i advokatselskapet Wiersholm er en av landets fremste skatterettsadvokater og Wiersholm-partner. Hun er tidligere leder av Advokatforeningens skattelovutvalg.

Banoun sier til E24 at hvis Einar Aas i 2018 opphører med virksomheten som har gitt et stort underskudd i år, er det skatteregler som gjør at man kan gå tilbake i tid og få tilbakebetalt skatt.

– Hvis Einar Aas vil benytte skatteregelen om tilbakeføring av underskudd, så må virksomheten opphøre. Ved opphør av næring i år, kan skatt tilbake til skatteåret 2016 kreves tilbake, sier Banoun til E24.

Aas er trolig personlig konkurs, etter å ha tapt minst 1,3 milliarder kroner på spekulasjon i kraftkontrakter.

Les på E24+

Einar Aas mot personlig konkurs: Historien om den mystiske kraftmilliardæren

Konsekvenser for Grimstad kommune og staten

Dette vil få konsekvenser for Grimstad kommune og staten. I 2016 betalte kraftinvestoren 227 millioner kroner i skatt til stat og kommune, ifølge skattelistene.

– Hvis Einar Aas har krav på å få tilbakebetalt tidligere innbetalt skatt etter denne skatteregelen, må Grimstad kommune og staten betale tilbake skattepengene, sier Banoun.

Vanligvis er underskudd kun fremførbart i tid. Men det er egne regler i skatteloven som gjør at man kan gå to år tilbake i tid.

Dette fremkommer i skattelovens paragraf 14–7 (se faktaboks lenger ned i saken).

Har bedt finansministeren svare

Stortingsrepresentant Jenny Klinge har i samarbeid med Sigbjørn Gjelsvik (begge fra Sp) stilt et skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen om hvilke følger skatteloven paragraf 14–7 har.

De peker på at skattelovens paragraf 14–7 ser ut til å være klar på at kraftmilliardæren og andre som går konkurs kan tilbakeføre underskuddet i konkursåret til tidligere skatteår og derigjennom oppnå tilbakebetaling av innbetalt skatt til boet.

Les også: (+) Hvor ble det av Einar Aas' kraftmilliard?

– Vi søker svar på om Aas kan skrive av årets tap fra tidligere års skatteregning, om det i så fall er snakk om å gå flere år tilbake i tid og hvem som eventuelt skal dekke inn tapet. Blir det staten eller må Grimstad kommune selv ta ekstraregningen? sier Gjelsvik til E24.

– I så fall kan det være snakk om betydelige beløp, og den praktiske konsekvensen vil da være at innbyggere i Grimstad kommune vil kunne få direkte dårligere tjenestetilbud som følge av kutt fordi en spekulant har gått konkurs.

– Av hensyn til denne saken spesielt, som vi også mener at vil kunne bli et eksempel på hvordan paragrafen skal brukes generelt, mener jeg det er grunn til å ettergå ordningen og spørre om det er et klokt regelverk å ha.

Les også

Wikborg Rein har tatt kontroll over Einar Aas-eiendommene

Klinge og Gjelsvik har foreløpig ikke fått svar.

Rimelig regel

Professor emeritus Thore Johnsen ved NHH har ikke mye til overs for Klinges spørsmål.

– Jeg synes dette er en helt rimelig regel. Det er en god tanke bak de fleste regler i

Thore Johnsen.

skatteloven. I Einar Aas' tilfelle er det sånn, så vidt jeg vet, at 2017 var et dårlig år, det gikk i null. 2016 var derimot eventyrlig, og sånn har det gått i alle år. Da ser jeg ikke noe problem i det, sier Johnsen.

Han viser til at Aas har bidratt med store skatteinntekter til både Grimstad og storsamfunnet, altså staten.

– Jeg skjønner ikke problemstillingen. Det skulle bare mangle, når inntekten svinger som den gjør, at man ikke kunne bruke et nettoprinsipp. Sånn er det for bøndene og sånn er det i markedet. Jeg synes spørsmålet er urimelig.

Kommentar: (+) Milliardtapet er skremmende. Så skremmende at myndighetene bør gripe inn umiddelbart

Veddemål gikk galt

Aas har i flere år figurert på listen over inntektstoppen i Norge.

Det har snart gått en uke siden Einar Aas meldte at han trolig er personlig konkurs etter «ekstraordinære» prisendringer som rammet hans posisjoner i kraftmarkedet.

Det skjedde etter at han hadde satset på at forskjellen mellom nordiske og tyske strømpriser skulle bli mindre.

I stedet for at veddemålet lykkes, gikk prisene i hver sin retning. Dette gjorde til slutt at Aas ikke lenger kunne stille sikkerhet for sine posisjoner. Til slutt valgte Nasdaq å tvangsselge hans portefølje i en auksjon.

Etter at Aas' portefølje ble tvangssolgt og han selv overførte de siste 350 millionene han satt med i frie likvide midler, har sikringsfondet til Nasdaq måttet ut med 107 millioner euro av sin totale beholdning på 170 millioner euro for å dekke inn det resterende tapet, har Nasdaq-talsperson David Augustsson sagt til E24.

I tillegg har Nasdaq selv punget ut med 7 millioner euro fra egen kapital.

Etter Aas-smellen måtte Nasdaqs medlemmer fylle opp misligholdsfondet igjen.

Nå har han engasjert advokatfirmaet Wikborg Rein til å bistå ham i forbindelse med «den situasjonen som har oppstått i forlengelsen av hans handel i kraftderivater.»

Det innebærer at advokatfirmaet har tatt kontroll over Aas' mange eiendommer og fryst verdiene.

Publisert:

Her kan du lese mer om