Unngå restskatt-sjokk etter samlivsbrudd: Slik kan rentefradrag deles i selvangivelsen

Samlivsbrudd kan gi skattesjokk i form av at gjeldsrenter og foreldrefradrag plutselig er borte fra selvangivelsen. Her er reglene for fordeling av gjeldsrenter og foreldrefradrag etter samlivsbrudd.

BRUDD: Hvordan kan tidligere samboere og ektefeller fordele rentefradrag og foreldrefradrag for det inntekståret samlivet røk? Skattedirektoratet har retningslinjer for hva som er godkjent.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Publisert:

Mistet fradrag. Dine Penger har fått en rekke spørsmål fra personer som gjennomgikk samlivsbrudd i fjor, og som har mistet tidligere rentefradrag og foreldrefradrag.

Noen ligger an til stor restskatt.

Les også:Slik får du 12.700 kroner lavere skatt

Regelverket for rentefradrag er ulikt for tidligere samboere og fraseparerte ektefeller. I tillegg er løsningen for ektefeller avhengig av om dere blir enige eller ikke:

– Ektefellene kan dele rentefradrag likt for hele året som separasjonen/samlivsbruddet skjedde hvis de ønsker det og er enige, sier underdirektør i Skattedirektoratet Audhild Ulvang til Dine Penger.

Ikke enige? Hvis ektefellene er uenige er det den som er ansvarlig for gjelden som kan få fradrag for rentene:

– Hvis begge er ansvarlig for gjelden fordeles rentene likt, med mindre det foreligger opplysninger om at ektefellene hefter ulikt for gjelden, uttaler underdirektør i Skattedirektoratet Audhild Ulvang til Dine Penger.

Samboere. For samboere er rentefradraget også avhengig av hvem som faktisk har betalt.

– Samboere får kun fradrag for betalte renter knyttet til gjeld de er ansvarlig for. Dette gjelder også etter samlivsbruddet, sier underdirektør Ulvang.

Der én overtar felles bolig. Ved noen samlivsbrudd kjøper en av partene ut den andre fra felles bolig. Da kan denne personen stå oppført med alle renteutgifter i selvangivelsen.

– Hva med tilfeller der den ene parten har kjøpt ut den andre fra felles bolig i løpet av fjoråret? Da står jo den personen som eneansvarlig for gjelden, mens begge kan ha vært det tidligere i inntektsåret, før bruddet?

– I utgangspunktet har en skattyter bare krav på fradrag for renter av egen gjeld, sier Audhild Ulvang. Hun forklarer videre:

For ektefeller: Renter påløpt før samlivsbruddet kan fordeles i forhold til ansvaret for gjelden på dette tidspunkt. Hvis begge parter er enig om det, kan gjeldsrenter påløpt i separasjonsåret i stedet føres til fradrag hos den som har betalt rentene.

Ved uenighet kan renter påløpt etter samlivsbruddet føres til fradrag hos den som er ansvarlig for gjelden.

For ikke meldepliktige samboere: Fradrag for gjeldsrenter som er påløpt i perioden før samlivsbruddet gis i forhold til fordelingen av ansvaret for gjelden overfor banken/kreditor i samme periode. Den som er ansvarlig for gjelden etter samlivsbruddet har rett på fradrag for de rentene som påløper etter samlivsbruddet.

Les også:Må endre selvangivelsen hvert år

Foreldrefradrag. For separerte og tidligere samboere med felles barn, kan foreldrefradraget bli en nøtt i disse tider.

Den av foreldrene som bor sammen med barnet/barna etter bruddet, har krav på skatteklasse 2 for enslig forsørgelse.

Men hva med foreldrefradrag for fjoråret mens man fortsatt delvis bodde sammen?

– Det er det faktiske forhold ved betaling og omsorg for barnet som er avgjørende. Denne forelderen har krav på fradrag for barnepassutgifter han/hun har dekket selv, sier underdirektøren i Skattedirektoratet.

Når foreldre ikke bor sammen gis foreldrefradrag til den av foreldrene som har hatt den daglige omsorgen for barnet (eneomsorgen). I år med samlivsbrudd vil dette være den av foreldrene som barnet har bodd hos størstedelen av året, forklarer Ulvang.

Mer om foreldrefradraget: Fradrag for SFO og barnehage

Reelt betalende kan miste fradrag. Den som ikke har hatt barnet boende hos seg størstedelen av året, har ikke krav på foreldrefradrag selv om denne har betalt for barnepass og er innrapportert som betaler av barnehagen/SFO. Fradraget skal da strykes i selvangivelsen, ifølge Ulvang.

Dette bør sjekkes: Du er ansvarlig for tallene som står i selvangivelsen, selv om de er levert av andre. Bruk hurtigsjekken for å spare skatt. Les også: Ti finter for mindre skatt

Den andre foreldren kan kun kreve foreldrefradraget i sin selvangivelse hvis vedkommende i realiteten har betalt for barnepass og har hatt omsorgen, sier hun.

– Foreldrefradrag kan altså ikke deles mellom foreldrene, hvis for eksempel bruddet skjedde 1.juli?

– På grunn av vilkåret om hjemmeboende barn, forutsetter deling av foreldrefradraget at barnet bor hos begge foreldre og at begge har utgifter til barnepass, presiserer Ulvang.

Hun påpeker også:

– Ved avtale om at barnet skal eller faktisk oppholder seg like lenge hos hver av foreldrene etter samlivsbruddet, kan begge kreve foreldrefradrag innenfor et felles maksimumsbeløp i forhold til hvor stor andel av kostnadene som hver av den har betalt, sier Ulvang.

Det er derfor viktig å melde fra til barnehagen og SFO/aktivitetsskolen om ny regningsbetaler ved samlivsbrudd der den andre foreldren overtar eneomsorgen.

Les også:Ti finter for mindre skatt

Delt bosted. Ved avtale om delt bosted og der barnet har bodd like mye hos begge foreldre, kan begge foreldre kreve foreldrefradrag innenfor et felles maksimumsbeløp i forhold til hvor stor andel av kostnadene som hver av dem har betalt.

Dersom foreldrene er enige om det, kan de istedet kreve foreldrefradrag annet hvert år, sier underdirektør Ulvang ved Skattedirektoratet.

Følg oss på Facebook!

Her kan du lese mer om