Sjelden dom i Høyesterett om prosjektbolig: Fikk gå fra boligkjøp
- var alvorlig syk

Nylig ble en utbygger i Bærum dømt i Høyesterett til å tilbakebetale 615.000 kroner til en boligkjøper som var alvorlig psykisk syk da hun bød på en prosjektert bolig til 6 millioner kroner.

PROSJEKTERT BOLIG: Det var i dette boligprosjektet på Snarøya i Bærum at kjøperen ga et bud som hun nå har fått annullert. Ifølge Høyesterett var budet et utslag av sykdom.
  • Anne Lise Stranden
Publisert: Publisert:

Strenge krav. Bordet fanger vanligvis når du har kjøpt bolig. Har du først gitt bud er det bindende. Det finnes mange tidligere dommer der boligkjøpere er dømt til å betale selger flere hundre tusen kroner i dekningssalg-utgifter når de har trukket seg fra kjøpet.

Nylig vant imidlertid en boligkjøper frem i Høyesterett med sin sak. Hun hadde inngått avtale om kjøp av en prosjektert leilighet i et prosjektert bygg på Snarøya i Bærum til 6,1 millioner kroner.

Nå får hun tilbakebetalt det innbetalte forskuddet på ti prosent, ialt 615.000 kroner.

– Min klient er svært lettet og svært glad. I lagmannsretten ble hun idømt et erstatningskrav på 2,2 millioner kroner. Det ville ha vært økonomisk ruin for henne, sier advokat Christina Moestue til Dine Penger.

Les også:Flere klager på lokkepriser ved boligsalg

Selgere må tenke seg om. Kjøperens advokat mener eiendomsmeglere og selgere må tenke seg mer nøye om ved prosjektsalg, som en følge av denne dommen.

FÅR FØLGER: – Mange vil har en mulighet etter denne dommen til å fragå boligkjøp, dersom der foreligger særlige grunner, sier advokat Christina Moestue.

– Dommen gjelder kjøp av eiendom under oppføring og det er ikke sikkert den er like relevant for kjøp av bruktbolig, understreker kjøperens advokat Christina Moestue hos Advokatfirmaet Haavind AS.

Det var to forhold som gjorde at kjøper i dette tilfeller vant frem selv om det var gått så mye som 14 dager fra bud ble akseptert til kjøper trakk seg.

Alvorlig syk. Kjøper kunne dokumentere at hun led av en alvorlig sykdom, og i tillegg hadde selger ennå ikke innrettet seg etter salget.

– Verken da kjøper bød på eiendommen eller da hun trakk seg var det andre interessenter til boligen. Retten la også stor vekt på at selger først besluttet å bygge eiendommen etter at kjøper hadde varslet at hun ville trekke seg, påpeker Moestue.

Les også:Dette må du sjekke på visning

Strenge krav. – Utgangspunktet er at du er bundet hvis du kjøper en leilighet. Det stilles strenge krav til eventuelt å få annullere et kjøp. Men dommen viser at før byggestart er besluttet og selger har innrettet seg, så kan det være en noe større mulighet enn mange hittil har antatt for å få trekke seg dersom man har en særlig grunn. I denne saken var kravene oppfylt, understreker Christina Mostue.

Uheldig. Hverken selger eller megler er fornøyd med denne dommen, forteller selgers advokat Anette Thunes i Wiersholm.

– Dommen er uheldig for selger/utbygger i denne typen prosjekter. Selv om det er en konkret avgjørelse, medfører dommen større usikkerhet for utbygger. Hvis utbygger etter dette ikke kan forholde seg til de avtalene som er inngått, og risikere at kjøpere senere trekker seg fra salg, kan det få konsekvenser for finansiering av byggeprosjekter etter vår mening. Forbehold om byggestart er vanlig og ofte nødvendig ved prosjektsalg, sier Thunes.

Kan få økonomiske konsekvenser. Ifølge selgers advokat var det ikke kjent for utbygger og megler hva som var årsaken til at kjøper ønsket å trekke seg på det tidspunktet da kjøpers rett til å trekke seg ble vurdert

– Når Høyesterett vurderer kontraktens forbehold slik at det ikke forelå innrettelse fra selgers side, vil rekkevidden av dette være usikkerhet for selger med hensyn til om man kan innrette seg etter den avtalen man har inngått, sier Thunes.

Dette kan få store økonomiske konsekvenser for selger/utbygger der boligmarket endrer seg i negativ retning i ettertid, som det nettopp gjorde i denne saken, sier hun.

Thunes mener dessuten at to uker er lang tid.

– I denne perioden kan andre kjøpere falle bort, selv om man ikke hadde konkrete holdepunkter for at det skjedde i dette tilfellet, sier Thunes.

Les også:Derfor bør du starte boligjakten nå

Innlagt på sykehus. Kjøper bød på leiligheten mens hun var innlagt på psykiatrisk sykehus. Hun møtte ikke til kontraktsmøtet i mai 2007, og ringte til megleren og sa at hun ønsket å trekke seg fra kjøpet.

I juni samme år purret hun overfor megler og ba om å få tilbakebetalt kontraktssummen på 61.500 kroner, som var en prosent av kjøpesummen. Megler svarte for selger at kjøpet var bindende.

I august meldte selger at de hadde besluttet byggestart, og nytt kontraktsmøte ble berammet. Kjøper avlyste på grunn av sykdom. Hun opplyste at hun hadde vært innlagt på sykehus på grunn av alvorlig sykdom, og gjentok ønsket om å få annulere kjøpet.

Selger gikk med på å løse kjøperen fra avtalen, men bare dersom de fikk samme pris fra en ny kjøper.

I november samme år betalte kjøperen inn 553.500 kroner som tilsvarte resten av forskuddet på ialt ti prosent av kjøpesummen. Grunnen var at hun ville unngå forsinkelsesrente som selger hadde varslet, men opplyste samtidig at hun fortsatt var innlagt på sykehus.

Selger krevde 2 millioner. Selger måtte etterhvert senke prisen for å få leiligheten solgt. I januar 2009 hevet selskapet selv kjøpekontrakten, og solgte leligheten til ny kjøper for 4.450.000 kroner. Selskapet krevde erstatning for tapet, anslått til 2 millioner kroner.

Kjøper stevnet selger i januar 2010 og krevde forskuddet på 615.000 kroner tilbakebetalt. Kjøper fikk medhold i Asker og Bærum tingrett, og ble tilkjent saksomkostninger på 226.000 kroner.

Les også:Så mye steg prisen på din bolig i 2012

I lagmannsretten vant utbyggeren, og kjøper ble dømt til å betale erstatning med 2,2 millioner kroner.

Kjøper anket til Høyesterett, hvor hun la frem en spesialisterklæring fra en psykolog med doktorgrad.

Omsorgsplikt. Høyesterett trekker frem meglers omsorgsplikt i dommen, samt selgers alminnelige lojalitetsplikt, og viser til at avtaleklausulen rundt forhåndsbetaling og byggestart ikke var lett tilgjengelig.

For at det skal gjelde en utvidet rett til å tilbakekalle et avgitt løfte, må to vilkår være oppfylt ifølge avtaleloven: at løftemottakeren ikke har innrettet seg, og at det er særlige grunner til at tilbakekall kan tillates.

Les også:Sparte 8.500 kroner på boliglånet i samme bank

Bud var innskytelse. Kjøper hadde en alvorlig psykisk lidelse som svekket hennes vurderingsevne. Budet var et utslag av dette, som en innskytelse for å flykte bort fra en vanskelig situasjon, mente dommerne. Budet hadde mangelfulle opplysninger om finansieringen. Dommerne mente dette også skyldtes sykdommen.

Ifølge spesialisten som ga erklæringen til Høyesterett, led pasienten av «paranoide vrangforestillinger (forfølgelse, konspirasjon og forgiftning), og lukthallusinose», og at dette hadde vedvart over år.

Les også:Slik kan du spare hundretusener på boliglånet

Også annen sykdom. – All sykdom er relevant ifølge denne lovparagrafen, men det er klart at graden av sykdommen, tidspunktet den oppsto og hva slags sykdom det er vil spille inn i en helhetsvurdering av om særlige grunner foreligger, kommenterer advokat Moestue.

Retten legger til grunn at sykdommen åpenbart har påvirket hennes inngivelse av bud og senere opptreden, og klienten var alvorlig syk, tilføyer hun.

Les også:Solgt for 730.000 kroner over takst

Ikke økonomisk evne. Kjøperen la inn budet mens hun var pasient på sykehus, og hun hadde ikke økonomisk evne til å gjennomføre kjøpet. Det var bare et halvt år siden hun hadde kjøpt sin daværende bolig. Dette trekker i retning av at budet var motivert av sykdommen, mener dommerne.

Kravet om at kjøperen er ubundet av budet må dermed gis medhold, fastslo Høyesterett. Kjøper fikk også fullt medhold i å få dekket alle saksomkostninger, ialt 240.000 kroner.

Følg oss på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Flere boligprosjekter tas av markedet: Pass opp for disse nybolig-fellene

  2. Budgiver må betale 163.000 kroner til boligselger: Bud med forbehold om finansiering ble kluss

  3. Høyesterett avgjorde sameie-strid på Ullern: Boligeiere må betale for naboenes heis

  4. Boligdrømmen ble mareritt for ti familier: Fikk mindre areal enn de hadde kjøpt

  5. - «Påkostet», «nyere» og «oppgradert» bolig = høyt konfliktnivå