Så mye ferie kan du kreve

Som ansatt har du krav på ferie, men hvor mye kan du egentlig kreve? Dine Penger viser deg dine rettigheter.

FERIEKOS: Dersom du er arbeidstaker, har du rett til å ta ut fire uker og en dag ferie i sommer. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Publisert:

Arbeidstilsynet får hvert år mange spørsmål fra arbeidstakere om deres ferierettigheter.

- Vi har en jevn pågang av spørsmål, men en økning skjer gjerne i forbindelse med avvikling av sommerferie, sier Beate Karlsen, som er fungerende leder i Svartjenesten i Arbeidstilsynet.

- Før sommeren er typiske spørsmål hvilke krav man som arbeidstaker kan sette til plassering av ferie.

25 dager

Alle norske arbeidstakere har rett på fire uker og én dag ferie ifølge

Ferieloven

. I loven står det 25 virkedager, men da er lørdager regnet med.
Mange har fem ukers ferie, blant annet alle i stat og kommune, men dette er ikke lovfestet.
Om sommeren, mellom 1. juni og 30. september, har du krav på tre ukers sammenhengende ferie. Dette gjelder uansett stillingsprosent.

LES OGSÅ:

Ingen sykepenger for kosmetiske operasjoner

Plikt å ta ferie

I Norge er det faktisk slik at arbeidsgiver plikter å sørge for at du tar ut ferie. Arbeidstaker har på sin side som utgangspunkt også plikt til å ta ferie.

Det er lovstridig om arbeidsgiver ikke sørger for at arbeidstaker tar ferie, og kan medføre erstatningsplikt.

Det vil bare være ved sykdom eller permisjon i ferieåret at det er mulig å erstatte manglende avviklet ferie med økonomisk godtgjørelse.
Har du ikke opptjent feriepenger? Da har du mulighet til å avstå fra å ta ut ferie:

- Det at man har muligheter for å avstå fra avvikling av ferie når man ikke har opptjent feriepenger er det mange som ikke vet, sier Beate Karlsen i Arbeidstilsynet.

LES OGSÅ:

Dette har du krav på ved flykrøll

Den femte ferieuken

Noen arbeidstakere har krav på fem ferieuker.
- Det er en utbredt formening om at alle har krav på fem uker ferie, med 12 prosent feriepenger. Men ferieloven gir rett til fire uker og en dag og 10,2 prosent feriepenger, sier Karlsen.
Tariffoppgjøret i 2000/2001 ga mange arbeidstakere en femte ferieuke.
Denne ekstra ferien - som normalt også gir en forhøyelse av feriepengesatsen fra 10,2 prosent til 12 prosent - er en del av lønnsoppgjøret, og ikke en del av ferieloven.
Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en uke ekstra ferie. Du bestemmer selv når du tar denne ekstraferien, men du må varsle arbeidsgiver minst to uker i forveien.

LES OGSÅ:

Unngå skatt på frynsegoder

Felles beslutning

Ferietiden skal bestemmes av deg og arbeidsgiveren din i fellesskap.

Du kan komme med ønsker om når du vil ha ferie. På mange arbeidsplasser er det lister man må sette seg opp på. Men: Det er arbeidsgiveren som har det siste ordet.

Her er det mange lokale løsninger, alt avhengig av hva bedriften driver med. Mange produksjonsbedrifter stenger tre-fire uker på sommeren og lar de ansatte ha ferie samtidig.
I andre bedrifter er det viktig å holde hjulene i gang og få feriekabalen til å gå opp slik at det alltid er noen tilstede.

Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder på forhånd.

LES OGSÅ

:

Kronerekord = billigere feriekos

Bør være fleksibel

Ferieloven forutsetter at både arbeidsgivere og arbeidstakere er fleksible i disse situasjonene.
Lokale skriftlige avtaler kan også bestemme når ferien skal tas ut.
Som arbeidstaker kan du ikke kreve å dele opp ferien i enkeltdager uten avtale med arbeidsgiver. Dersom din vanlige arbeidstid er tre dager i den uken du tar ferie har du brukt en ferieuke og ikke tre feriedager.

LES OGSÅ:

Nå kan du gjøre boligkupp i utlandet

Ny i jobben?

Du kan kreve full ferie det året du starter i ny jobb dersom du begynner senest 30. september.
Dette forutsetter at du ikke har tatt ut ferie hos den tidligere arbeidsgiveren samme ferieår.
Du kan bare kreve tre ukers sammenhengende ferie dersom du starter senest 15. august.

LES OGSÅ:

Slik får du minst mobilskatt

Slutte i jobben?

Det er egne regler som gjelder for ferieavvikling i oppsigelsesperioden. Det skilles mellom tilfeller hvor arbeidsgiver sier opp en ansatt, og hvor arbeidstaker selv sier opp stillingen. Dette styres av

paragraf 8 i ferieloven

.
Når arbeidsgiver sier opp en arbeidstaker og denne har kortere oppsigelsesfrist enn tre måneder, kan arbeidsgiver ikke pålegge arbeidstaker å avvikle ferie i oppsigelsestiden.
Om ferien allerede er fastsatt, kan arbeidstaker selv bestemme om han vil ta ut ferien.
Dersom oppsigelsesfristen er tre måneder eller lengre, kan arbeidsgiver pålegge ferie i den perioden hvor oppsigelsesfristen løper, så lenge dette ellers ikke skjer i strid med bestemmelser i loven, eksempelvis

paragraf 7

om tiden for ferie.
Arbeidstaker kan selv kreve at ferien avvikles i oppsigelsestiden, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret.

Overføring av ferie

Du kan avtale å overføre inntil to uker av ferien din til neste år. Det kan også inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie.

Publisert:

Her kan du lese mer om