Slik kan du søke i skattelistene

Politikerne strammer inn tilgangen til nye skattelister. Men Dine Penger vil fortsatt hjelpe deg med å beregne virkelig inntekt.

LUKKER SKATTELISTENE INNE: På fredag blir skattelistene med nettotallene for inntektsåret 2010 lagt ut på lukkede sider på skatteetaten.no. På Dine Pengers nettsider på VG Nett kan du samme dag regne ut den virkelige inntekten med vår nye kalkulator. Illustrasjonsbilde: Faksimile fra Skattedirektoratet
  • Beregninger: Johan Nordstrøm
Publisert:

I juni vedtok Stortinget å stramme inn tilgangen til nye skattelister. Dette etter at flere politikere, folk i næringslivet og privatpersoner hadde tatt til orde for å begrense tilgangen til skattelistene.

Vil fortsatt tilby søk

Men flere nettsteder vil fortsatt for eksempel tilby søk i gamle skattelister. Et eksempel er

skattelister.no

, der du i skrivende stund finner andres skattelisteopplysninger for inntektsårene 2006-2009.
Onsdag legges skatteoppgjøret for 2010 frem. Tidligere år har du samme dag skatteoppgjøret var klart kunnet søke blant de nye skattelistene på ulike åpne nettsteder. Men i år blir det noen endringer.

Må logge inn to steder

For å se ditt eget skatteoppgjør logger du deg som tidligere på Altinn onsdag morgen. Men hvis du ønsker å søke i andres skattelisteopplysninger for inntektsåret 2010, må du vente til fredag morgen 21. oktober. Dessuten må du da logge deg inn på skatteetaten.no for å få tilgang til å søke i de fullstendige skattelistene.
- Dette er blant annet gjort for å skille de to ulike elektroniske tjenestene fra hverandre. Både skatteoppgjøret og skattelistene bruker ID-porten/MinID innlogging, men det skjer på to ulike nettsteder, sier Anette Bjerke, senior kommunikasjonsrådgiver i Skattedirektoratet.
Det blir gjort en tilgangskontroll ved at du nå må logge deg inn på ID-porten med MinID for å få søke i listene og i tillegg blir det begrensninger i antall søk som du kan gjøre.

Lagrer ikke søkene dine

Skattedirektoratet bedyrer at selv om du må logge inn før du søker i de nye skattelistene, vil ikke søkene du foretar bli lagret.
- Når du logger deg inn for å søke på skattelistene på skatteetaten.no blir brukernavnet ditt anonymisert. Vi lagrer ikke opplysninger om at du søker eller hva du søker på, men antall søk blir automatisk telt, sier Anette Bjerke, senior kommunikasjonsrådgiver i Skattedirektoratet.

Hjelper deg å beregne virkelig inntekt

For å gi et bedre og ikke minst riktigere bilde av lønnsinntekten til vanlige folk, har Dine Penger laget en beregningsmodell som viser reell inntekt, eller brutto inntekt.
Her på Dine Pengers nettsider på VG Nett vil du tidlig fredag morgen selv kunne beregne virkelig inntekt for de personene du selv har søkt frem nettotall for på Skatteetaten.no, ved å taste inn dine tall i Dine Pengers kalkulator.

LES OGSÅ:

Skatteoppgjøret for 2010 klart - Vi betalte 360 milliarder i skatt

Fra og med i år er også ordningen med papirlister på skattekontorene opphevet.

Her vil du kunne søke i listene på Skatteetatens nettsider

Slik søker du i skattelistene

* For å søke i listene går du inn på

skatteetaten.no

* Klikk på knappen «Søk i skattelistene»
* Logg deg på ID-porten/MinID
* Øverst i skjermbildet som kommer opp, kan du veksle mellom personsøk og bedriftssøk
Ved personsøk legger du inn navnet på den du skal søke på, eventuelt også fødselsår og sted for å begrense søket.
Trefflisten vil vise navnet på alle som oppfyller søkekriteriene.
Vær oppmerksom på at tallene ikke nødvendigvis er endelige. For eksempel kan tallene bli endret som følge av klage på likningen. Listen for personlige skattytere oppdateres tre ganger i året.

Begrenser antall søk

Fra trefflisten velger du visning av skatteopplysningene ved å klikke på personen du søker. Det er en begrensning i antall visninger på 500 pr. måned.
Ved bedriftssøk må du legge inn navn og sted eller organisasjonsnummer. I bedriftssøket kan du søke ubegrenset.

Dette inneholder skattelistene

* Navn
* Fødselsår for personer, organisasjonsnummer for bedrifter
* Postnummer og poststed
* Skattekommune
* Nettoinntekt (alminnelig inntekt før særfradrag)
* Nettoformue
* Utliknet skatt
Listene vil være tilgjenglige hele året, men du kan kun se siste inntektsår.

Nettoformue

er skattepliktig bruttoformue minus fradragsberettiget gjeld (for eksempel boliglån).

Nettoinntekt

er alminnelig inntekt før særfradrag, det vil si summen av skattepliktige inntekter minus berettigede fradrag (for eksempel renter på boliglån).

Utliknet skatt

er trygdeavgift, pluss summen av inntekts- og formuesskatt til kommune, fylke og stat. Dette er skatt før fremførbart godtgjørelsesfradrag på aksjeutbytte fra tidligere år.
Ingen kan reservere seg mot å stå i skattelistene. Men ikke alle personer vises i skattelistene.

LES OGSÅ:

Regn ut skatten din for 2012

I skattelistene finner du alle skattebetalere i Norge, med følgende unntak:

* Personer med sperret adresse
* Personer som er 17 år eller yngre ved inntektsårets slutt
* Personer uten fast bopel
* Personer med opplysninger som kan røpe et klientforhold
* Døde
Du finner også bedrifter i skattelistene. I skattelistene for bedrifter finner du aksjeselskaper, banker og andre typer selskaper med organisasjonsnummer.
Opplysninger om enkeltpersonsforetak vil være inkludert i informasjonen i skattelistene for personer.

Derfor offentliggjøres skattelistene

Stortinget har besluttet at skattelistene skal være offentlige. Det er fordi samfunnet skal ha mulighet til å drive kontroll med likningsarbeidet til Skatteetaten, og fastsettelsene for enkeltpersoner og grupper av skattytere.
Opplysningene om inntekter og utlignet skatt er viktige for å styrke den kritiske debatten om skattereglane.
I 2010 sendte Skatteetaten et forslag om å endre reglene om offentlige skattelister til Finansdepartementet. Etter en høringsrunde ble det vedtatt endringer i ligningsloven.
I høringsrunden uttalte Mediebedriftenes Landsforening:
«Vi er av den oppfatning at offentlige skatteopplysninger er prinsipielt viktig for å hindre urettferdighet og feilbehandling, samt for å sikre muligheten for offentlig kontroll med at den enkelte bidrar til fellesskapet. Åpenheten skaper legitimitet og gir troverdighet til et skattesystem i et land der bl.a. beregningsgrunnlaget og skattesatser ofte diskuteres.»
Pressen kan fortsatt få fullstendige skattelister etter avtale med Skattedirektoratet. Og pressen vil fremdeles kunne bruke opplysningene i skattelisten til journalistiske formål.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Skatter og avgifter

Flere artikler

  1. Vi betalte 360 milliarder i skatt

  2. Slik kan du sjekke skattelistene

  3. Vi gjør færre søk i skattelistene

  4. Gjemmer bort skattelistene

  5. Snart har alle fåttskatteoppgjøret