Meglere fra sør til nord: Det har kjølnet i boligmarkedet

Kalddusjen er skrudd på etter sommerens hete budrunder i boligmarkedet.

FRA NORD TIL SØR: E24 har sjekket ståa i boligmarkedet langs kysten fra Arendal til Hammerfest. Fra venstre og med solen: Stjørdal, Arendal, Haugesund, Hammerfest, Molde, Mo i Rana, Kristiansund og Harstad.
  • Tone Iren Sørheim
Publisert: Publisert:

En fallende oljepris og et sterkt økende kostnadsnivå har ført til at oljeselskaper over hele landet har måttet hente frem kuttekniven.

Den største oljebyen av de alle, Stavanger, har blitt hardest rammet av oljebremsen. Flere av selskapene i Rogalands største by har kuttet i bemanningen og det har igjen satt sine spor i boligmarkedet. Det siste året har boligprisene gått tilbake med 1,2 prosent i «oljå», ifølge augusttallene til Eiendom Norge.

Men hvordan går egentlig det med boligmarkedet i de mindre oljebyene? E24 har ringt eiendomsmeglere fra Hammerfest i nord til Arendal i sør og bedt om en stemningsrapport fra deres lokale boligmarked.

Jevnt over viser det seg at stadig færre møter opp på visning, og at de som møter opp, er kvalitetsbevisste kjøpere med god tid. Meglerne må arbeide hardere for å gi en bolig den oppmerksomheten den fortjener.

Mandag klokken 11.00 legger Eiendom Norge frem ferske boligtall for september. Følg fremleggelsen hos E24.

Les også

Sandnes-ordfører: – Vi trenger tiltak med en gang

Hammerfest

Knut Risto

– Det vil alltid svinge, og det er litt roligere nå enn det var i våres. Om de roligere tidene nå skyldes oljebremsen eller om det er normale svingninger, er for tidlig å si. Etter en svak høst i fjor tok det seg også opp på nyåret, sier Knut Risto til E24.

Risto er eiendomsmeglerfullmektig i Garanti eiendomsmegling i Hammerfest.

– Oljebremsen er mindre dramatisk for oss enn Stavanger, for gassen går som det suser om dagen og den er med på å redde oss, sier Hammerfest-megleren videre.

Statoil sitt gassfelt «Snøhvit» ligger rundt 14 mil nordvest utenfor Hammerfest.

Han ser at boligtilbudet er blitt mindre den siste tiden, og at det er litt færre kjøpere på jakt etter nytt bosted.

– Det meste går fremdeles til eller over prisantydning, og de populære objektene kan få mellom ti og tyve potensielle kjøpere på visning, avslutter Risto.

Gjennomsnittlig prisantydning per kvadratmeter på aktive annonser på Finn.no for Hammerfest er 29.795 kroner, og det er dermed høyest i Finnmark. For solgte boliger inklusiv fellesgjeld per kvadratmeter har prisantydning falt tilbake fra 23.267 kroner i januar til 22.898 kroner i august.

Les også

Nav: 600 flere ledige

Harstad

– Det er ikke det trøkket som tidligere, det kreves mer av meglerne for å skape den interessen en bolig fortjener nå. For kjøperne er mer forsiktige, og det tar lengre tid enn tidligere for å få inn det første budet. Kjøperne tar seg god tid og er kunnskapsrike, sier Odd Sverre Holte til E24, daglig leder og megler i DNB Eiendom Harstad.

Han har sammen med kolleger diskutert på morgenmøtet torsdag hva som skjer i boligmarkedet i byen om dagen. Meglerne tror at kjøperne er preget av det som skrives i mediebildet om oppsigelser i oljebransjen.

Odd Sverre Holte

– Senest i dag skrev lokalavisen Harstad Tidende at ordføreren frykter at også 200 arbeidsplasser vil forsvinne i Forsvaret, illustrerer Holte.

Harstad-megleren peker på at det har kjølnet i boligmarkedet etter sommerferien. Det har over lengre tid ligget 40 annonser på Finn, nå er antallet 97.

– Hvilke boliger er mest tungsolgt?

– Det er absolutt de dyreste boligene, svarer Holte.

Harstad var blant de byene som hadde høyest prisstigning på boliger i løpet av 2014, med en vekst i prisene på 11,2 prosent.

Holte vil ikke tegne et dramatisk bilde av boligmarkedet i byen, men meglermiljøet i DNB Eiendom stiller seg spørrende til at det ikke er mer fart i markedet nå som renten er så lav.

– At boliger nå går over takst, er ikke hverdagskost. Det vanlige er at tre til fem interessenter møter til visning og at det blir en budrunde mellom to kjøpere, avslutter Odd Sverre Holte til E24.

Gjennomsnittlig prisantydning på solgte boliger inklusiv fellesgjeld har falt fra 27.042 kroner per kvadratmeter i januar til 21.733 kroner i august, ifølge tall fra Finn.

AVLYST FEST: Det er ingen feststemning å spore i boligmarkedet i Harstad, men byens innbyggere vet å feire og heie frem deltakerne under sykkelløpet Artic Race.
Les også

NBBL: Prisvekst på borettslagsleiligheter i Oslo

Jørgen Sjøhagen

Mo i Rana

– Det er et godt boligmarked i Mo i Rana om dagen, det meste går greit unna. Samtidig er det kanskje litt roligere nå, men det kan det være flere grunner til. De som har blitt berørt av oljebremsen her, har hittil vært leietagere. Antall interessenter per bolig varierer veldig, sier Jørgen Sjøhagen til E24.

Sjøhagen er faglig leder og eiendomsmegler i Privatmegleren Mo i Rana.

– Boligbyggingen av eneboliger er lav her i byen, det bygges et sted mellom en og ti eneboliger i året og innbyggertallet i Mo i Rana har økt jevnt og trutt de siste årene, sier megleren videre.

Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen på aktive annonser er ifølge Finn.no på 24.935 kroner for boliger i Mo i Rana

Les også

Varslede oppsigelser tredoblet

Stjørdal

– Her selges omtrent like mye som tidligere, men tilbudet er større og salgsprosessen går tregere. Det er mindre besøk på visningene og færre på visninger gjør de fremmøtte mer usikre. Spiralen går innover, sier Erik Bjørgum til E24.

Erik Bjørgum

Bjørgum er eiendomsmegler i Meglerhuset Nylander, avdeling Stjørdal.

– Det er nærliggende å tro at dette har sammenheng med oljebremsen. 200 arbeidsplasser er borte i oljeindustrien her oppe. Kjøperne hopper ikke på det første og beste nå. Dersom vi får 10 interessenter på visning, så er det kjempebra, sier Bjørgum.

Oljeselskapet Aibel er blant dem som har kuttet kraftig i staben i Stjørdal det siste halvannen året.

Stjørdal-megleren sporer lite bekymring på visningene, men ser ikke bort ifra at det er nettopp de som ikke stiller på visning som ser mørkere på fremtidsutsiktene.

Tall for totalmarkedet i Stjørdal viser at 56 prosent av salgene hittil i år har gått til under prisantydning. 300 boenheter har byttet eier i løpet av 2015. I snitt har det tatt 84 dager for å få solgt en enebolig mot 58 dager for en leilighet.

Les også

Prisfall for borettslagsleiligheter i september

Kristiansund

Anbjørn Ulseth

– Det bygger seg opp på Finn nå, og tilbudet vil øke fremover mot jul. Det blir som regel 10–15 nye objekter hver uke. Vi merker oljebremsen, men langt fra i like stor utstrekning som Stavanger.

– Kristiansundere på boligjakt kjøper fremdeles før de selger, sier Anbjørn Ulseth til E24.

Ulseth er eiendomsmegler og daglig leder i Vis Eiendomsmegling i Kristiansund.

– Vi selger absolutt hus, men det tar litt lengre tid enn tidligere. Kjøperne tror ikke det skal gå så ille i markedet, og boligmarkedet har gjennom flere år vært ganske stabilt i byen, vi har ikke hatt den kraftige boligprisveksten som andre byer, avslutter Ulseth.

For aktive annonser på Finn.no er gjennomsnittlig prisantydning på 22.728 kroner per kvadratmeter i Kristiansund, mot 29.670 kroner i Molde og 30.300 kroner i Ålesund.

Ifølge Møreforsking var hele 109 bedrifter knyttet opp mot oljebransjen i 2012 i Kristiansund og på Averøya. I rapporten til Møreforsking kommer det frem at i perioden 2004–2012 økte antall ansatte med 1.600 årsverk i næringen. Møreforsking rapporterte i 2012 at de ventet en tilsvarende vekst i årene frem mot 2020.

Les også

Vil tvinge meglere til å gi råd om boligrapport

Molde

– Vi har sett en kostnadsutvikling innen olje og gass som har vært helt ute av kontroll. Det ser jo bransjen selv også. Men jeg skulle ønske korreksjonen ikke kom så voldsomt hardt, uttalte Moldes ordfører Torgeir Dahl (Høyre) til E24 i august, kort tid etter at det ble kjent at oljeselskapet National Oilwell Varco kutter 120 stillinger i «Rosenes by».

– Vi merker at folk er opptatt av om det skjer endringer i boligmarkedet nå, sett i lys av at det også i Molde har vært oppsigelser i oljerelaterte bransjer. Dette bekymrer både kjøpere og selgere, men markedet i Molde er fortsatt stabilt, sier Randi Hollingen il E24.

Randi Hollingen

Hollingen er daglig leder og eiendomsmegler i Notar Romsdal Eiendomsmegling i Molde samt styreleder i Møre og Romsdal Eiendomsmeglerforening.

– Vi merker dog at det er færre på visning nå enn tidligere i år, og over halvparten av boligene som selges har bare en budgiver.

Tallene for boligsalget i Romsdal viser en uendret omsetningstakt. Antall salg for 2015 er noe høyere enn for samme periode i 2014. Omsetningstiden i Molde er på 46 dager.

– Vi vil først i tiden fremover se om oppsigelser, økende arbeidsledighet og den psykologiske effekten av dette får en negativ innvirkning også i vårt bruktboligmarked. Når det er sagt, har nyboligsalget bremset opp her etter ferien. Den som kjøper en prosjektleilighet skal gjerne selge sin nåværende bolig om ett til halvannet år, sier Hollingen.

Hun legger til:

– Usikkerheten om hvordan boligmarkedet er neste år, kan være en forklaring på prosjektsalgene har stilnet den senere tid.

ENSOM KAMP: Over halvparten av salgsprossesene i Molde gjøres unna med en budgiver om dagen.
Les også

Disse arbeidsgiverne lar de ansatte sove lenge

Haugesund

– Det er mange boliger ute og vi merker at det er litt færre besøkende enn før sommeren. Vi vil selvfølgelig merke oljebremsen, men langt fra i like stor utstrekning som Stavanger, sier Hege Lund Madtsen til E24.

Hege Lund Madtsen

Madtsen er eiendomsmeglerfullmektig i Eiendomsmegler Vest.

Aibel er blant selskapene som har slanket staben i Haugesund.

– Det er lite bekymring å spore blant de oppmøtte på visning, jeg har kun merket det i forbindelse med et salg som ble avsluttet fordi en av partene i forholdet har mistet jobben og dropper dermed å kjøpe seg opp i boligmarkedet, sier Madtsen.

Eiendomsmegler Vest-megleren sier at det varierer stort til hvilke priser boliger går, noen jakter kupp og priser under takst på boliger som har ligget ute lenge. Populære objekter med god beliggenhet får fremdeles fullt hus og sluttpris over takst.

– Jeg megler også i Odda, og der er det godt trøkk, men det handler selvfølgelig om beliggenhet her også. I det siste har jeg har opplevd flere på visning der enn i Haugesund. Det er mot normalt, avslutter Hege Lund Madtsen.

Prisantydning på aktive annonser på Finn for boliger i Haugesund har steget forsiktig opp fra januar til august, fra 21.715 kroner til 22.334 kroner i snitt per kvadratmeter.

Les også

Norske leverandører er blitt 20 prosent billigere

Arendal

– Vi merker ikke mye til oljebremsen i boligmarkedet i Arendal. Markedet byr på vanlig fart, og tempoet er jevnt og godt, men det er ikke noen «Oslo-tilstander» å spore, sier Heidi C. Gabrielsen til E24.

Gabrielsen er kjedesjef i eiendomsmeglerkjeden Exbo Sørlandet.

Heidi C. Gabrielsen

Ifølge hjemmesidene til Arendal kommune har de flere sterke bedrifter innen moderne olje- og offshoreindustri.

– Eiendommer blir solgt og omløpshastigheten er som vanlig, med god hjelp fra den lave renten. VI håper denne utviklingen fortsetter. Kristiansand har for oss også god fart om dagen, avslutter megleren fra Sørlandet.

Boligprisstatistikken på Finn viser imidlertid en forsiktig tilbakegang i prisen for gjennomsnittlig kvadratmeterpris på solgte boliger, fra 20.024 kroner i januar til 19.749 kroner i august.

LYSE TIDER: Til tross for en stor oljesektor i Arendal er boligmarkedet foreløpig ikke påvirket av svakere tider i Norges største bransje.
Les også

Analytikere om kostnadsreduksjonen: – Litt skuffende

Finn.no og E24 er begge eid av Schibsted. Enkelte ansatte i E24 eier aksjer i Schibsted.

Les også

Sterk prisvekst på borettslagsleiligheter i Oslo

Les også

Obos-prisene i Oslo-området faller

Les også

Vil tvinge meglere til å gi råd om boligrapport

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom
  2. Oljebransjen

Flere artikler

  1. Her kan det ta flere måneder å få solgt boligen sin

  2. – Overraskende høy aktivitet i boligmarkedet

  3. Lokker med boligsirkus i trått marked

  4. Åtte dukket opp på visning

  5. 12 små leiligheter i Oslo-gryten – dette gikk de for