Boligprisene stiger kraftig i flere byer med pendleravstand til Oslo

Byer som Hamar, Moss og Skien har hatt kraftig tolvmånedersvekst, viste boligpristallene for november. Boligprisbonanza i Oslo er én årsak, men ikke den eneste, mener ekspertene.

BLIR DYRERE: Byer som Fredrikstad, Moss og Hamar har opplevd sterk boligprisvekst den siste tiden.
Publisert: Publisert:

Det har vært skrevet mangt og mye om de elleville tilstandene på boligmarkedet i Oslo de siste månedene, noe som ikke er rart all den tid boligprisstatistikken for november 2016 viste en tolvmånedersvekst på svimlende 22 prosent.

Onsdag klokken 11 får du presentert boligtallene for desember 2016 her på E24.

Man kan trygt si at boligmarkedet i Oslo dermed skiller seg klart ut fra resten av landet. For Norge sett under ett var tolvmånedersveksten på 11,6 prosent.

Samtidig viste boligpristallene for november at tolvmånedersveksten også var høy flere andre steder i landet, og veksten var tosifret i mange byer og regioner på indre Østland. Se tabell nederst i artikkelen.

Les også

Så mye bommet ekspertene på boligprisveksten: – Flyktningeffekten så jeg ikke i hele tatt

God vekst lenger fra Oslo

For eksempel kunne både Bærum og Drammen skilte med en tolvmånedersvekst fra november 2015 til november 2016 på rundt 16 prosent.

Asker, og regionene som ligger rundt Oslo–Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike – kom like etter med vekst på om lag 14 prosent.

Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge og Finn viser imidlertid at også mindre byer med litt lenger avstand til hovedstaden har hatt svært god vekst de siste månedene.

Blant annet gjelder dette Østfold-byene Moss og Fredrikstad, Hamar i Hedmark og Telemark-byene Skien og Porsgrunn, som alle kan skilte med tosifret vekst.

Hamar og Østfold-byene har det til felles at du relativt raskt kommer deg til Oslo med tog, noe som kan gjøre det mer attraktivt å pendle.

– Mer optimisme

Mari O. Mamre, Ny Analyse.

– Det er helt klart en Oslo-effekt her. Mange tilhører arbeidsmarkedet i Oslo, og når boligprisene her har steget så raskt – og inntektene ikke har økt tilsvarende – kan det være fristende for noen å flytte lenger ut for å få en større og bedre bolig, sier samfunnsøkonom og boliganalytiker i Ny Analyse, Mari O. Mamre.

– Det er imidlertid en todelt forklaring på dette, for du har også en selvstendig effekt av at det er mer optimisme i befolkningen i disse områdene. Usikkerheten rundt om oljenedturen også ville komme til å ramme Østlandet, ble dempet utover i andre halvdel av 2016. I tillegg har du de lave rentene som førte til økte investeringer også i bolig, legger Mamre til.

– God arbeidsmarkedsutvikling

Partner i Prognosesenteret, Bjørn Erik Øye, er også av den oppfatning at de høye Oslo-prisene gjør at folk tåler en høyere pendleravstand.

Bjørn-Erik Øye, partner i Prognosesenteret AS.

– Det er imidlertid andre ting som spiller inn enn smitteeffekten fra Oslo-gryten. Det har blant annet vært en god arbeidsmarkedsutvikling både i Østfold og Telemark, sier Øye.

– Det er videre vanlig at boligprisene stiger i forkant av ventede arbeidsmarkeds- og infrastrukturforbedringer, og nå er det blant annet forhåpninger om bedre infrastruktur mot Telemark, påpeker Øye.

Han understreker at man må huske på at selv om boligprisveksten også i Telemark har vært tosifret, så er det fra et helt annet nivå enn Oslo-prisene har vært på.

– Telemark har vært blant regionene med lavest gjennomsnittpriser, slik at i kroner og øre blir veksten langt mindre enn den er i Oslo-regionen.

Økt infrastruktur-press

Selv om den voldsomme boligprisveksten i Oslo naturlig nok fører med seg en del utfordringer, påpeker Mamre at det også kan ha positive sideeffekter for pendlerne.

– Det gir et økt press på politikerne om å forbedre infrastrukturen ut av Oslo. Man må selvfølgelig fortsette å bygge boliger, men man kan avlaste boligpresset i Oslo mye med å bygge ut tog- og veinett, sier Mamre.

– Her synes jeg riktignok at Oslo-politikerne har vært noe bakstreverske. Det er vel og bra med bilfritt sentrum og andre miljøtiltak, men jeg savner mer fokus på de store infrastrukturprosjektene. Her vil jeg si at politikerne i nabokommunene til Oslo vært flinkere. Det er i hvert fall bra at man får på plass Follobanen og forbedring av E18, legger Mamre til.

Les også

Boligbygger tror det blir færre Oslo-boliger til salgs i 2017

Bjørn Erik Øye peker på at utbyggingen av Gardermobanen tidlig fikk stor effekt på boligprisene i Lillestrøm, og er enig med Mamre i at utbygging av infrastruktur er viktig for å dempe boligpresset i Oslo.

– I Norge er vi jo glad i naturen, og aksepterer lang jobbreise, hvis vi samtidig kan bo fint og landlig. Men spørsmålet er om det er bærekraftig over tid å plassere folk på toget en times tid hver dag, fremfor å pakke flere mennesker sammen i Oslo?

Byer og regioner med tosifret tolvmånedersvekst fra november 2015 til november 2016:

Oslo22
Bærum16,1
Drammen15,7
Nedre Romerike 14,2
Asker 14,1
Follo 14
Øvre Romerike 7:2
Moss13
Hamar12,6
Fredrikstad 11,6
Sarpsborg 11,6
Skien 10,8
Porsgrunn 10,3

Kilde: Boligprisstatistikken til Eiendom Norge og Finn.

Les også

Obos-prisene steg med 29,5 prosent i fjor

Les også

Så mye bommet ekspertene på boligprisveksten

Les også

7 grunner til boligbrems i 2017

Publisert:
Gå til e24.no