Så mye taper du på innstramming i skattefradrag

Selv om du får kutt i inntektsskatten, kan du ende opp som en budsjettaper på grunn av skattefradrag som strammes inn.

SKATTELETTE KAN SPISES OPP AV LAVERE FRADRAG: Finansminister Siv Jensen la frem statsbudsjettet onsdag.
  • Johan Nordstrøm
Publisert: Publisert:

Etter at alminnelig skattesats neste år kuttes med to prosentpoeng fra 27 prosent til 25 prosent, og den nye trinnskatten spiser opp mye av skatteletten, er det litt skattelette igjen. Dette skattelettet kan fort bli spist opp av fradrag som du har i dag, og som strammes inn neste år.

En rekke fradrag holdes uendret, noe som reelt sett er en skatteskjerpelse. I tillegg medfører lavere alminnelig skattesats at fradragene blir mindre, og dette spiser også av skattelettet.

Kan bli budsjettaper

Har du store fradrag i dag, kan du bli en budsjettaper. Ett av de viktigste inntektsfradragene er rentefradraget.

I gjennomsnitt er rentefradraget for alle lønnstagere 39.000 kroner, ifølge Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for 2013.

Les også

Økonomer: Skattekuttene virker ikke

Dette betyr at en gjennomsnittlig lønnstager isolert sett får en skatteskjerpelse på 780 kroner, på grunn av lavere rentefradrag neste år.

* Så mye taper du i rentefradraget

Hvis du har et lån på 2.000.000 kroner, øker skatten isolert sett med en drøy tusenlapp neste år,

Jo større lån du har, jo større rentefradrag mister du.

MINDRE I RENTEFRADRAG: For alle som har lån, vil regjeringens skattekutt samtidig gi mindre fradrag. Tabellen viser hvor stor skatteskjerpelsen isolert sett blir grunnet lavere rentefradrag, gitt forskjellige lånebeløp. Det er forutsatt en effektiv rente på 2,60 prosent i E24s beregninger.

* Innstramming i reisefradrag kan gi 1.500 mer i skatt

Regjeringen strammer inn på reisefradraget i statsbudsjettet, og foreslår å øke bunnbeløpet i reisefradraget fra 16.000 til 22.000 kroner.

Dette medfører blant annet at pendlere får 6.000 kroner mindre i reisefradrag. Det betyr at disse isolert sett får 1.500 mer i skatt neste år.

Så stort blir skatteskjerpelsen isolert sett for alle de som har en reiseavstand på minst 40,6 kilometer til jobben, og som i dag får reisefradrag.

Ifølge Finansdepartementet vil skatten øke med i gjennomsnitt 1.350 kroner for dem som i dag får fradraget.

Les også

Regjeringen vil øke verdien på sekundærbolig

Andre med kortere reiseavstand til jobben, mister reisefradraget. I år får du reisefradrag dersom reiseavstanden er over 23,2 kilometer til jobb. Neste år kan du måtte ha lengre vei til jobb for å beholde reisefradraget, nemlig mer enn 31,9 kilometer.

De som for eksempel har tre mils reiseavstand til jobben, kan få et reisefradrag på 4.700 kroner i år, og betaler 1.269 mindre i skatt takket vare dette. Neste år vil disse ikke få noe reisefradrag, om statsbudsjettet blir vedtatt.

Finansdepartementet anslår at 125.000 skattebetalere kan miste reisefradraget neste år.

Fradrag for småutgifter kuttes

I dag gis det også fradrag for merutgifter til kost og losji ved arbeidsopphold som krever at du bor utenfor hjemmet.

Regjeringen foreslår å oppheve retten til fradrag eller skattefri utgiftsdekning for småutgifter ved arbeidsopphold utenfor hjemmet.

Av forslaget i statsbudsjettet fremgår at det er bare retten til fradrag eller skattefri dekning av ulegitimerte småutgifter som oppheves.

Les også

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Dokumenterte ekstrautgifter som du har på grunn av fravær fra hjemmet ved yrkesopphold eller pendleropphold, vil fortsatt kunne dekkes skattefritt eller føres som fradrag.

Etter skattereglene kan skattebetalere med opphold utenfor hjemmet på grunn av arbeidet kreve fradrag for ulegitimerte småutgifter etter en sats på 100 kroner per døgn.

Videre er det fastsatt at godtgjørelse inntil 100 kroner for slike småutgifter ikke anses å gi overskudd, og derved kan utbetales skattefritt.

Retten til skattefri godtgjørelse eller fradrag gjelder bare for skattebetalere som er på overnatting, og som enten får gratis mat som naturalytelse, eller krever fradrag for faktiske kostnader til mat og drikke.

Mange som er på yrkesreise eller pendleropphold, får kostgodtgjørelse etter sats, og da er småutgifter innbakt i satsene og kan ikke kreves ekstra.

Les også

Statsbudsjettet på 1-2-3

Les også

Pensjonistpar får det godt: Finn (78) og Rigmor (79) er årets budsjettvinnere

Les også

Disse gruppene er blant skattetaperne

Les også

Regjeringen får refs for finansmoms

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Statsbudsjettet

Flere artikler

  1. Dette betyr statsbudsjettet for deg

  2. Slik blir skatten din i 2017

  3. Slik blir skatten din i 2016

  4. Disse gruppene er blant skattetaperne

  5. Dette er de viktigste skatteendringene i 2018