Du kan gi mer i arv uten at Staten skal ha noe å si: Dobler overformynderi-grensen

I sommer kommer lovregelen som dobler grensen for når overformynderiet skal bestemme over barns penger, fra dagens 75.000 til over 160.000 kroner.

Enklere med forskudd på arv: Forskudd på arv til mindreårige blir fort underlagt overformynderiets kontroll. Fra i sommer heves grensen for når overformynderiet skal ha kontroll over pengene.
  • Carsten Henrik Pihl
Publisert:

Staten skal bestemme. I dag sier loven at overformynderiet skal være med på å bestemme overpengene når barna har over 75.000 kroner i formue.

Litt forenklet kan vi si at overformynderiet er til for å unngå at foreldrene «tar» av pengene til barna, eller spekulerer dem bort. I enkelte tilfeller er kanskje dette nødvendig, men for de aller fleste er ikke slike forhold et problem.

Dobles. Grensen på 75.000 kroner har stått stille i mange år, og mange mener den er unødvendig lav. Fra 1. juli blir beløpsgrensen over doblet.

Da endres nemlig vergemålsloven. Fra da blir den nye grensen satt til to ganger Folketrygdens grunnbeløp, populært kalt «G». For tiden er G på 82.122 kroner, to ganger G blir dermed 164.244 kroner.

NB: Det er grunnbeløpet ved inngangen til året som gjelder. Dermed vil fribeløpet i 2013 vare 164.244 kroner, mens i 2014 vil det være 170.490 kroner.

Den nye regelen står i forskrift til vergemålsloven.

Dermed får foreldre mer råderett over barnas penger. I og med at grunnbeløpet i foketrygden endres hvert år, vil også overformynderigrensen automatisk økes hvert år.

Kan unngå. Men det er uansett mulig å unngå at midler havner inn under overformynderiets regler. Det gjelder både med de reglene som gjelder frem til i sommer og etter lovendringen.

I et gavebrev eller testament kan en giver slå fast at for eksempel barna i samråd med foreldrene skal råde over pengene selv om de ikke er fylt 18 år og arven eller gaven er over 75.000 kroner i dag, eller 2 G etter i sommer.

Dette er fastslått i Vergemålsloven paragraf 89 i dag, og kommer i den nye paragraf 95.

Som giver har du også rett til å bestemme at selv om mottageren er fylt 18 år skal han ikke få rådighet over pengene før han for eksempel har fylt 21 år.

Last ned Dine Pengers mal for å unngå overformynderiet ved gaver til umyndige.

NB: Denne malen er tilpasset reglene som gjelder frem til sommeren.

NB: Såkalt pliktdelsarv kan ikke ved testament unntas overformynderiets forvaltning.

Les også:Hjelp studenten - uten skatt og avgift

Overformynderiet kan gripe inn. Dersom det ikke er bestemt i gavebrev eller testament at pengene skal disponeres som vist ovenfor, kan overformynderiet gripe inn.

Arv og gaver skal i utgangspunktet rapporteres til skattefogden. Hvis ikke dette er gjort, krever overformynderiet inn pengene når de får melding fra ligningskontor, skattefogd eller bank.

Vær oppmerksom på at det er barnas totalformue som gjelder: Selv om arven eller gaven ikke er på mer enn 20.000 kroner kan overformynderiet gripe inn dersom barnet har 60.000 kroner på egen bankkonto fra før. Det er når det «tipper over» beløpsgrensen at overformynderiet kan bestemme.

Les også:Gi arv uten arveavgift

Deler av formuen kan brukes. Selv om pengene blir forvaltet av overformynderiet, kan deler av formuen benyttes dersom pengene går til barna og formålet er fornuftig.

Fornuftige formål kan for eksempel være anskaffelse av PC til barna eller språkreiser. Dette forutsetter godkjennelse fra overformynderiet.

Fylkesmannskontroll. En annen viktig endring som kommer med den nye vergemålsloven er at overformynderiene nå flyttes fra kommunene til fylkesmannen.

I tillegg vil man også kunne lage en fremtidsfullmakt om hva som skal gjøres med midlene sine hvis man blir satt under formynderi. Dette kan være aktuelt for eldre som gjerne vil bestemme hva som skal skje med midlene hvis man blir syk og dårlig - for eksempel dement.

Mer om overformynderiet kan du lese her:Overformynderiet: Venn eller fiende?

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Personlig økonomi

Flere artikler

  1. Grensene for overformynderiet økes: Dobbelt så mye arv til barn uten at staten bryr seg

  2. Når kan barnet bestemme selv?

  3. Slik unngår du arvestrid

  4. Foreldre og besteforeldre kan hjelpe: Slik kan du hjelpe studenten uten skatt og arveavgift

  5. Ekspertenes tips for å hjelpe til med boligkjøpet: Slik deler du arven smartest