Disse fylkene mangler reisegaranti

Fem år etter at nasjonal reisegaranti ble vedtatt har flere fylker ennå ikke innført ordningen.

Flinke: Forbrukerrådet peker blant annet på Oslo, Akershus og Sør-Trøndelag som fylkeskommuner som har vært vært flinke med garantier for kollektivpassasjerene. Bildet er tatt i Oslo ved en annen anledning.

Cornelius Poppe
 • Tuva Bønke Grønning
Publisert:,

Reisegaranti. I 2009 ble nasjonal reisegaranti, som er et samarbeid mellom NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen innført. Ordningen gjør det lettere å vite hva du har krav på ved forsinkelser eller innstillinger.

Det er imidlertid flere fylker som ennå ikke har innført garantien: I Aust-Agder, Finnmark, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal har passasjerene ikke like gode rettigheter som i resten av landet, og du vil ikke få samme erstatning ved forsinkelser.

- Hvis du opplever store forsinkelser i disse fylkene stiller du svakere når det gjelder å kunne kreve kompensasjon eller pengene tilbake, sier Anne Haabeth Rygg, fagdirektør for samferdsel i Forbrukerrådet, til Dine Penger.

I Oppland og Vest-Agder er garantien bare innført i deler av fylket. Nå har Forbrukerrådet sett seg lei på å vente på at garantien skal innføres, og har sendt brev til de aktuelle fylkeskommunene.

Anne Rygg i Forbrukerrådet

Kjell Håkon K. Larsen

- Det er mulig de har flere ulike forklaringer på hvorfor det ikke er gjort ennå, men vi mener de har hatt veldig god tid på å innføre dette. Det er fem år siden reisegarantien ble vedtatt, sier Rygg.

- Som andre varer. Hun tror også innføring av den nasjonale reisegarantien vil være et insentiv for kollektivtransportselskapene til å bli bedre og å gjøre kundene mer fornøyde.

- Omdømmemessig tror jeg det er veldig smart å gi kundene god informasjon om reisegarantien og deres rettigheter. Det har mye å si for kundene at de kan kreve pengene tilbake ved forsinkelser, selv om svært få velger å gjøre det, sier Rygg.

- Det er som med hvilken som helst annen vare: hvis varen ikke er i orden vil vi kunne kreve en kompensasjon eller pengene våre tilbake.

Rygg peker på Buskerud, Akershus, Oslo og Sør-Trøndelag som fylkeskommuner som har et godt tilbud til sine kollektivreisende.

- Det trenger heller ikke å være et stort fylke for å få det til. Et eksempel på det er Sogn og Fjordane. Det handler om vilje, sier Rygg.

Få buss- og togtider rett i kartet

– Skal først ut på anbud. – Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) er et av de de siste fylkene til å sette ut kollektivtransporten på anbud, det forklarer hvorfor vi er sent ute med reisegarantien, sier Terje Skrattalsrud, funksjonsleder for Samferdsel i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Han forklarer at NTFK ikke har hatt busskontraktene ute på anbud og derfor fortsatt har nettokontrakter med dagens transportører.

– Forutsetningene som er regulert i garantiordningen er ikke en del av disse kontraktene. Det vil ikke være hensiktsmessig å reforhandle disse avtalene før vi skal ha disse tjenestene ut på anbud.

Skrattalsrud sier at de er i gang med forberedelsene til et nytt kontraktsregime med bruttokontrakter.

– Med dagens kontrakter har vi ikke et apparat som kan håndtere slike henvendelser på en skikkelig måte. Ved overgangen til bruttokontrakter vil det være viktig for NTFK å få etablert et slikt apparat slik at alle partene, den reisende, transportørene, media og fylkeskommune har en felles forståelse for hvordan en slik reisegaranti skal håndteres, sier han.

På plass i Finnmark i 2016. Det samme gjelder for Finnmark. Ifølge samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi er de eksisterende kollektivkontraktene i Finnmark inne i en avsluttende fase, og nye kontrakter vil gjelde fra 1. januar 2016.

- Fylkeskommunen ser det som hensiktsmessig at alle fylker følger samme mal og gir de reisende samme rettigheter, men ser det samtidig naturlig å fase dette inn fortløpende med inngåelse av nye kontrakter, sier han.

- Forbrukerrådets forslag til anbudstekst vil bli innarbeidet i anbudspapirene som sendes ut i løpet av dette året, sier Holm-Varsi.

Møre og Romsdal. Samferdselsavdelinga vil i løpet av våren 2014 legge fram en sak til politisk behandling hvor de foreslår å innføre reisegaranti for alle kontrakter for buss, ferje og hurtigbåt i fylket, forteller Dag Hole, seksjonsleder for avdelinga.

De foreslår at dersom trafikkselskapene ikke lykkes i å sette opp alternativ transport, kan du få refundert dokumenterte utlegg til drosje og/eller egen bil eller annen alternativ transport - dersom du blir mer enn:

 • 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 500 kroner
 • 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 750 kroner
 • 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil 1000 kroner
 • På reiser over 3 timer, hvor forsinkelsen medfører at du ikke når bestemmelsesstedet før dagen etter, vil du få dekket faktiske kostnader til overnatting

I dag har Møre og Romsdal fylkeskommune fremdeles en blanding mellom netto – og bruttokontrakter.

- Vi stiller klare krav til alle operatører i nettokontraktene vedrørende håndtering av forsinkelsen, venting ved korrespondanser og plassgaranti, sier Hole.

Elektroniske løsninger. Den nasjonale reisegarantien omfatter buss, trikk og t-bane.

- Noen hadde slike garantier på plass en god stund før nasjonal reisegaranti ble vedtatt. Ruter er et eksempel på et selskap som har vært flinke til dette, sier Anne Haabeth Rygg.

For tog gjelder imidlertid et felles europeisk regelverk.

- Noe som også gjelder togselskapene er at de bør bli flinkere til å lage elektroniske refusjonsløsninger for kundene sine, sier Rygg.

Hun forteller at selv om stadig flere blir mer moderne på dette området, er det forsatt veldig tungvint for passasjerer å klage.

- Hos flere selskaper må kundene sende inn papirbilletter i posten for å kunne få pengene tilbake etter en forsinkelse eller innstillning.

Studenter får eksklusive rabatter

Her kan du lese mer om

 1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

 1. - Om du betaler svart, er du fritt vilt som forbruker

 2. 143 skoler skal ta i bruk Visma-system i 2020: – Det blir en løpende risikovurdering

 3. Store geografiske forskjeller: Disse nordmennene er mest optimistiske

 4. Annonsørinnhold

 5. Ferske tall fra Gjeldsregisteret: Her er forbruksgjelden størst

 6. – Hvis flyselskapet går konkurs, har man ingen rettigheter