Tilbyr rom i kollektiv for 1,6 millioner: – Stiller spørsmål ved om det er lovlig

Gründerne bak konseptet mener det er en god måte for unge å komme inn i boligmarkedet på. Eiendom Norge mener ordningen er uheldig.

NYTT KONSEPT SKAL SELGE ROM I KOLLEKTIV: – Selv om man betaler full markedspris for andelen i boligen, bestemmer man altså ikke over boligen, sier Eiendom Norge i sin kritikk.

Walsowork AS ved Trond Walsø
  • Elise Rønnevig Andersen
Publisert: Publisert:

Boligprisene i Oslo har eksplodert det siste året, og det debatteres stadig om hvordan unge skal ha en reell sjanse til å komme inn i et stadig trangere boligmarked.

Nå skal et nytt bokonsept testes og legges ut for salg av en gruppe gründere i selskapet Co-own. Ideen er at du kan kjøpe ditt eget rom, eller andel, i et kollektiv uten å måtte betale for hele leiligheten.

– Salgsprosessen starter ikke før til uken, men over tusen personer har meldt interesse, forteller Ove Kvalsvik, daglig leder i Co-Own.

Prisene varierer foreløpig fra 1.590.000 til 1.990.000 kroner avhengig av størrelse på rommet.

Med på kjøpet får man samboere du ikke kjenner fra før. Og 50.000 kroner til møbler.

Første leilighet ut ligger på Grünerløkka i Oslo. Deretter følger Trondheim. Planen videre et at kollektiv skal selges i Bergen, Sandefjord, Hamar og Lillestrøm, ifølge Kvalsvik.

Eiendom Norge: Usikkert hvor salgbart dette er i fremtiden

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, er skeptisk til denne typen investeringer.

– Det spesielle med dette konseptet er at det settes sammen en gruppe på fire mennesker som ikke kjenner hverandre, som skal eie boligen i sameie. Alle tiltak som kan bidra til at folk kan få en fot innenfor boligmarkedet, bør man i utgangspunktet være positive til. Men dette konseptet stiller jeg spørsmål ved, sier Lauridsen.

I øyeblikket er boligmarkedet i Oslo svært hett, og det meste selger, påpeker han.

– Men det er ikke gitt at «alt»» vil selge om to-tre år, og denne typen konsepter kan rammes hardt dersom prisene faller.

Kvalsvik i Co-Own opplyser at de vil kjøpe andelen i kollektivet tilbake for samme pris man betalte dersom man ikke klarer å selge innen seks måneder, og at denne garantien blir opplyst om i kontrakten kjøperne signerer.

Boligprisene øker: Disse grepene kan gi deg stor gevinst nå

KRITISK: Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Kritisk

Lauridsen mener videre det kan oppstå problemer hvis noen i sameiet ikke bidrar til felles forpliktelser.

– Hvis en eller flere av sameierne slutter å betale sin del av felleskostnader, strøm og internett, kan det gå ut over de andre.

Han stusser også på den månedlige abonnementsprisen på 1000 kroner per rom som man betaler i tillegg til fellesutgifter. Dette dekker en borådgiver som skal hjelpe med å løse eventuelle konflikter mellom sameierne i kollektivet.

– For det aktuelle kollektivet på Grünerløkka i Oslo med fire rom betyr det at man samlet skal betale 48.000 kroner i abonnement årlig. Det er grunn til å bemerke at man kunne betjent renter på et boliglån på 3–4 millioner for samme sum.

VG mener: Det urettferdige boligmarkedet

Ingen garanti

Beboerne i kollektivet har dessuten liten frihet til å bestemme hvordan salg skal skje, sier Lauridsen.

– På nettsiden står det at man må selge gjennom Co-Own. Selv om man betaler full markedspris for andelen i boligen, bestemmer man altså ikke over boligen. Det finnes heller ingen informasjon om kostnadene og gjennomføring av salg. Dette er uheldig, og det kan stilles spørsmål ved om det er lovlig, sier Eiendom Norge-direktøren.

Kvalsvik svarer at salg må skje gjennom dem fordi leiligheten også i fremtiden skal selges som kollektiv-rom. Selgerne av leiligheten mottar salgssummen og betaler Co-Own 25.000 kroner per rom for at selskapet på nytt skal lete etter nye eiere til de ulike rommene.

Eventuelle meglerutgifter må man imidlertid betale selv.

– Vi gjør mye arbeid for at personene som flytter inn, skal passe sammen. Vi matcher dem basert på interesser og motivasjon, deretter kaller vi dem inn til flere kjemimøter for å bli kjent, forsikrer han.

Men dette gjelder bare første gang noen flytter inn. Når kjøperen av et rom derimot vil selge sin andel igjen, har resten av romkameratene lite de skulle ha sagt på hvem som flytter inn.

– Dersom man finner en person som har mye penger, men mangler riktig personlighet, kan man da selge rommet sitt til vedkommende for å oppnå en bra pris?

– Ja, i utgangspunktet. Men det er selvsagt synd for de andre som bor der fra før, sier Kvalsvik og legger til at de vil hjelpe beboerne å lage en avtale mellom seg, som kan regulere eventuelle forbehold ved videresalg.

– Trend at man kjøper sammen

Huseiernes Landsforbund er positive til alle tiltak som gjør at man kan få en fot inn i boligmarkedet. Men dette konseptet er ikke for alle, sier Carsten Pihl.

– Vi ser noen utfordringer med konseptet knyttet til det økonomiske. Det er om man får lån til sin eierandel på greie betingelser og om det blir mulighet for å selge sin andel igjen uten nevneverdige problemer slik at man kan flytte videre hvis man vil. Dette er utfordringer gründerne ser, men som det vel gjenstår å se om blir løst.

Huseierne er generelt skeptiske til såkalt «hyblifisering» med en oppdeling av større leiligheter til mange mindre hybler. Særlig når det er flere slike i en gård, sier Phil.

– Det gir ofte mer støy for de andre beboerne og høyere slitasje på fellesarealer i og med at det er flere som bruker dem, og ofte hyppigere flytting. Det er en ny lovbestemmelse på trappene som begrenser den mest intense hyblifiseringen, og vi forventer at nye konsepter forholder seg til dette.

OM BOFORM: Forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseiernes Landsforbund, Carsten Pihl.

Christiane Y. Vibe, Huseierne

Sjeføkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic, sier gründerne følger en trend boligmarkedet i landet har sett i flere år.

– Vi ser stadig at venner kjøper sammen. Jeg tror det er interesse for dette, men jeg tror folk også klarer å kjøpe en «vanlig» bolig selv med venner – uten at det er laget et konsept rundt det.

Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret.

Prognosesenteret
Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Boligmarkedet
  2. Huseiernes landsforbund
  3. Eiendom
  4. Henning Lauridsen

Flere artikler

  1. Boligkjøpere i Oslo under 23 år bruker i snitt 4 millioner

  2. Boligprisene gjorde et stort januar-hopp

  3. Ny rapport sår tvil om boligspekulant-boom under pandemien

  4. Ettroms uten bad gikk 1,1 mill. over prisantydning

  5. Boligforsker øyner «reprising av beliggenhet» i Norge