DnB-dommen: Dette gjør du hvis du har tapt penger

Tirsdag vant småsparer Ivar Røeggen fram mot storbanken DnB NOR i Oslo tingrett. Dersom dommen skulle bli stående, kan mange andre som har kjøpt strukturerte spareprodukter være nær en økonomisk erstatning.

ØYNER HÅP: Erik Engesæter er en av mange småsparere som feiret dommen i Oslo tingrett i går. Foto: Privat
Publisert:

Storbanken har anket til lagmannsretten, dermed blir det minst en, kanskje to runder til i rettsystemet før dommen blir rettskraftig.
Men dersom DnB Nor taper også i Høyesterett, kan tusenvis av andre bankkunder også være nær økonomisk erstatning for sine tap.

LES MER OM RØEGGENSAKEN HER:

Småsparer vant mot DnB NOR

- Lover veldig godt!

I Bø i Telemark tok tannlege Erik Engesæter et glass vin tirsdag kveld.
- Jeg tenkte at det muligens eksisterer en viss rettferdighet i rettssystemet likevel, sier han til Dine Penger.
Han kjøpte identiske produkter fra DnB Nor, og tapte ca 500.000 kroner. Han har meldt seg på gruppesøksmål hos advokatfirmaet Ræder i Oslo etter at et møte i Forliksrådet ikke førte frem, og synes dommen er lovende.

LES OGSÅ:

- Banksjef ville ikke selge garanterte spareprodukter

Må handle raskt

Har du også tapt på lignende spareprodukter, må du handle raskt.
Først må du ha forsøkt å få en løsning med banken som solgte deg produktet eller finansierte sparepakken. Det er et krav hos Bankklagenemnda. Mange banker trenerer klagebehandling, så sett en svarfrist. Etter denne fristen sender du klage til Bankklagenemnda.

Slik gjør du hvis du har tapt penger:

1.

Finn ut om du har kjøpt et lignende strukturert produkt.

2.

Klag til banken, sett en frist.

3.

Send deretter klagen så fort som mulig til Bankklagenemnda. Da får du avbrutt foreldelsesfristen som ellers løper. Det regnes også som avbrudd, hvis du stevner banken inn for en domstol.

4.

Bankklagenemnda har adresse: Postboks 6855 St.Olavs plass
0130 OSLO. Bankklagenemnda flytter og skifter navn til Finansklagenemnda i løpet av sommeren, men post blir videresendt.

Gjelder flere

Dommen gjelder ikke bare dem som har lånefinansiert:
- For de som har lånefinansiert produktet fastslår retten at lånet er en ren fiksjon, og at det egentlig bare er et skjult tilleggsgebyr til banken som bare banken tjener på, forklarer John Christian Elden, som er Røeggens advokat.
Han legger til at dommen også får avgjørende betydning for andre saker om såkalte strukturerte spareprodukter, og ikke bare de lånefinansierte.
- Alle som har blitt pådyttet et slikt produkt kunne få igjen sine penger, ut fra dommens premisser.

Har du kjøpt lignende produkt?

Produktene som ble innklaget, er sammensatte eller strukturerte spareprodukter som ble solgt under betegnelsen aksjeindeksobligasjoner, forkortet AIO. Produktene i Røeggensaken het DnB Nor og DnB Global.
Andre lignende produkter ble kalt banksparing med aksjeavkastning, forkortet BMA.
- Et 30-talls lignende produkter som ble undersøkt, er ikke vesensforskjellige, fastslår en rapport av professor Snorre Lindseth, sier Jorge Jensen, fagpolitisk direktør finans i Forbrukerrådet.

LES OGSÅ:

Lyttet til banken - tapte 266.000

Unngå foreldelse

Har du kjøpt et slikt produkt og tapt penger på det, er tiden neste utfordring.
- Foreldelsesspøkelset ligger her, bekrefter advokat Elden. Et pengekrav har en tre års frist. Etter dette kan banken si at saken er foreldet. For de fleste løper fristen fra du oppdaget pengetapet eller produktet hadde utløpsdato.
Du er trygg hvis du allerede har klaget saken inn til Bankklagenemnda. Da er foreldelsesfristen avbrutt og kravet kan fortsatt gjelde til etter rettskraftig dom.

Ikke klaget til nemnda?

Har du ennå ikke meldt krav overfor Bankklagenemnda, bør du gjøre det snarest. - Vårt råd er at de så snart som mulig melder kravet, og så får man vurdere eventuell foreldelse etter at Røeggensaken er rettskraftig avgjort, sier Elden.

Publisert:

Her kan du lese mer om