NHH-professor: – Vi må gjøre noe med at penger er gratis

Professor Ola Grytten mener at den høye boligprisveksten i Norge ikke er det egentlige problemet i norsk økonomi. Han møter motstand fra økonom-kollegaer.

MÅ HA RIKTIG MEDISIN: NHH-professor Ola H. Grytten mener at boligprisveksten ikke er problemet, men resultatet av problemet.

Tor Erik H. Mathiesen
  • Andreas Wolden Fredriksen
  • Jo Andre Aakvik
Publisert: Publisert:

Torsdag inviterte finansminister Siv Jensen ni av landets fremste økonomer og boligeksperter til å komme med synspunkter på norsk økonomi generelt og boligmarkedet spesielt.

Bakgrunnen for invitasjonen er den sterke boligpris- og gjeldsveksten i norske husholdninger. Selv om norsk økonomi ser ut til gå inn i en periode med lavere vekst, ser det ikke ut til at boligprisene faller nevneverdig.

Les også

Finansminister Siv Jensen sier «de aller fleste» klarer å håndtere mer gjeld

Gratis penger

Blant ekspertene som ga råd til Jensen var professor Ola Grytten fra Norges Handelshøyskole. Han mener tilbudet av boliger må bedres.

– Noe av problemet er at det tar så lang tid å bygge nye boliger. Det gjør at både utbyggere og banker er redde for å starte. Det er i dag lettere å få lån til å kjøpe brukt bolig enn å bygge nytt. Det er et problem, sier Grytten.

Les også

Utlånsundersøkelsen: – Bankene regner med låne-innstramming

Han mener likevel ikke at å øke antallet boliger til salgs, vil løse problemet. Han har en helt annen virkelighetsbeskrivelse.

– For å løse problemet, må vi gjøre noe med at penger er gratis, sier Grytten.

Med dagens rekordlave renter koster det i realiteten ikke noe å låne. Det gjør at gjelden vokser raskt.

Med andre ord mener Grytten det bør koste mer å låne - altså at renter og kostnader må opp.

– Boligprisene er ikke problemet – de er et resultat av problemet, sier Grytten, som frykter at ringvirkningene kan bli store dersom boligmarkedet stanser opp.

– Folk flest vil beholde boligene sine, men ringvirkningene blir store. Folk vil stramme inn på alt annet, som gir store negative konsekvenser for næringslivet ellers, sier Grytten.

Tiltaksliste

Bare et døgn før møtet hos finansminsiteren, advarte Finanstilsynet enda en gang mot kombinasjonen av lav rente og høye boligpriser her i landet.

Tilsynet har allerede på oppfordring fra Finansdepartementet sendt en liste med forslag til tiltak som kan stagge den kraftige veksten.

Les også

Slik kan politikerne dempe veksten i boligprisene

Skille primærbolig

Elisabeth Holvik

Fotograf Ørnelund As

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 mener man er inne på en farlig vei når bolig er blitt noe mer enn det man bor i, men også et investeringsobjekt.

Med lav eller negativ realrente, vil flere komme i formuesposisjon, og bli motivert til å investere i bolig.

– Det kan føre til en feilallokering av kapital. Mer av pengene burde kanskje ha gått inn i bedrifter, aksjemarkedet eller til å starte for seg selv. Men på grunn av skattesystemet blir det et sterkt incentiv til å gå inn i boligmarkedet, med det resultatet at man får et sterk prispress i de store byene.

– Da blir det en selvforsterkende kraft hvor lave renter, skattesystem og urbanisering forsterker hverandre.

Jeg synes synd på førstegangskjøpere i Oslo nå

Frykten er at unormalt lave renter og et for boligvennlig skattesystem, kan føre til at prisene går over de fundamentale forholdene i økonomien.

– Da må man se på flere virkemidler enn kun å bygge flere boliger i byene. Det er for lite å bare gjøre noe med tilbudssiden.

Et virkemiddel kan ifølge sjeføkonomen være å lage et klarere skille mellom primærbolig (altså den du bor i selv), og bolig som investering, over skatteseddelen.

Les også

– Tenk på boliglånsrente til 2035

Etterspørselsdrevet

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk Analyse var også blant fagøkonomene som Jensen hadde invitert til departementet. Hans første råd er å gjøre noe med boligbeskatningen.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad

Stian Lysberg Solum

– Skatterabatten på boliginvesteringer blir større jo lavere renten er. Hvis du putter pengene i banken eller investerer i aksjer, er skatten langt høyere i forhold til å investere i bolig.

Bjørnstad mener at hovedutfordringen for boligmarkedet er at tilbudssiden ikke fungerer bra nok. Han mener at man ikke kan ha en så stor stimulans av etterspørselssiden av boligmarkedet, som man nå har med lave renter, og samtidig la tilbudssiden være overlatt til markedet.

– Mitt råd er å tilføre tilbudssiden billige tomter i byene, fortette og satse mye kraftigere på kollektivtransporten fra forstedene.

– Hva med kreditt-siden?

– Det er jeg skeptisk til om har noen effekt. Begrensningene der skal beskytte enkeltindivider fra å ta opp for mye gjeld, men klarer ikke å svekke etterspørselen i markedet. Å strupe igjen kreditten for en relativt liten gruppe mennesker, er et lite målrettet grep med begrenset effekt.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Sjeføkonom: – Skattesystemet må endres

  2. Finansminister Siv Jensen sier «de aller fleste» klarer å håndtere gjeld

  3. Sjeføkonom: – Renteøkning kan utløse boligkrakk

  4. Boligprisene:
    – Å bruke Finanstilsynet som spydspiss i boligpolitikken løser ingenting

  5. Denne grafen kan ikke fortsette slik