Valutaeksperter splittet i synet om kronen: - Kronen skal styrke seg

Norges største meglerhus tror den norske kronen vil svekke seg, for så å stige.

STERKERE KRONE: Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets tror kronen vil styrkes. Den må bare svekkes litt først.

Javad Parsa
  • John Thomas Aarø
Publisert: Publisert:

DNB Markets ser for seg at kronen skal styrkes i årene fremover, men venter imidlertid at den på kort sikt vil svekkes, og at den vil nå «bunnen» i juli.

Det sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets til E24.

Meglerhuset presenterte tirsdag oppdaterte prognoser for norsk økonomi, herunder ferske prognoser for kronekursen fremover.

Svak krone til sommeren, så stiger den

** Østnor & co. venter at euroen vil koste 8,50 kroner i juli, før den vil falle til 8,30 i oktober og ligge på dette nivået langt inn i neste år. En euro koster tirsdag 8,39 kroner.

** Dollaren vil på sin side bli betraktelig dyrere frem mot sommeren. Fra å måtte betale 7,68 kroner for en dollar tirsdag, spår DNB at en dollar vil koste 8,17 kroner i juli. Deretter vil kronen gradvis bli sterkere.

– Kronen er nå mye svakere enn dagens fundamentale forhold skulle tilsi, uttaler Østnor til E24.

Valutaanalytiker Nils-Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets

John Thomas Aarø

– Det er priset inn mye svake nøkkeltall fra Norge. Selv om tallene blir svakere, vil usikkerheten om konsekvensene dette får for norsk økonomi avta, noe som vil gjøre at risikopremien på kronen reduseres.

Nå venter DNB en høyere oljepris fremover. Kronekursen har, siden oljeprisfallet høsten 2014, vært tett knyttet til utviklingen i oljeprisen. Etter hvert som oljeprisen falt i fjor høst, svekket kronen seg kraftig.

Spår svakere krone

DNBs kolleger i Handelsbanken Capital Markets presenterte i forrige uke sine oppdaterte prognoser.

Handelsbanken venter på sin side ikke at usikkerheten rundt norsk økonomi vil avta, men at den vil øke.

Valutaanalytiker Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken tror derfor at kronen vil svekkes fremover, blant annet knyttet til større usikkerhet rundt hva Norges Bank vil gjøre.

– Det vil være en nedsiderisiko knyttet til styringsrenten de neste kvartalene, sier Knudsen til E24

– Dette vil gradvis utfolde seg gjennom våren og sommeren, legger han til.

I sommer venter han at en euro vil koste 8,75 kroner, mens dollaren vil være omtrent uendret. Knudsen tror at både euro og dollar vil koste oppunder ni kroner mot slutten av året.

Valutaanalytikeren peker på at oljeprisen har steget mye i det siste. Dersom dette fortsetter kan det føre til at kronen styrkes såpass mye at Norges Bank velger å gripe inn.

– En oppgang i oljeprisen som styrker kronen kan etter hvert bli ubehagelig for Norges Bank, og kan gjøre at den kutter renten mer, sier Knudsen.

Usikker på valutareaksjoner

Neste uke er det duket for et nytt rentemøte i Norges Bank.

Dette blir det første av to møter før sommerferien.

Både DNB og Handelsbanken venter to rentekutt fra Norges Bank i år, ett kutt før sommeren og enda ett i desember. Det vil bringe den norske styringsrenten ned til rekordlave 0,75 prosent.

– Norges Bank forkludrer bildet litt på kort sikt, sier Østnor.

Norges Bank overrasket markedet med å kutte renten i desember i fjor, før banken på påfølgende rentemøte i mars overrasket ved ikke å kutte.

Flere kritiserte sentralbanken i etterkant, og mente at kommunikasjonen fra sentralbanken, som er det markedet ofte baserer seg på, var uklar. Overraskelsene førte til relativt store utslag i kronekursen.

Imidlertid signaliserte banken 100 prosent sannsynlighet for et rentekutt før sommeren, dersom utviklingen i økonomien går som banken venter.

Østnor mener det har vært vanskelig å lese Norges Bank det siste året, og forteller at det er en usikkerhet i markedet rundt hva sentralbanken vil gjøre.

– Selv om Norges Bank ikke kutter renten neste uke, kan vi se en svakere krone, sier han.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Valuta

Flere artikler

  1. – Kan få se store utslag i kronekursen

  2. – Det er brutalt

  3. – Et uvanlig år for kronekursen

  4. Kronen på svakeste nivåer på 20 år

  5. - Vil ikke få drahjelp av valutakursen